Zmiana klimatu = zmiana biznesu? Ekologiczny biznes

Naukowcy są zgodni – znaczenia biznesu i gospodarki dla zmian klimatu nie można ignorować. Ekolodzy i ekonomiści ekologiczni postulują zmianę naszego myślenia o biznesie. Czym miałaby się charakteryzować ta zmiana? Jak wyglądać będzie przyszłość biznesu w świecie zmuszonym ograniczyć wzrost gospodarczy w imię ochrony środowiska? Czy ekologiczny biznes jest możliwy?

Zagrożenie klimatyczne staje się coraz bardziej poważne.Naukowcy są zgodni, że globalne ocieplenie spowodowane jest głównie działalnością człowieka. Działalność gospodarcza ma wpływ na środowisko naturalne: produkcja może mieć niezamierzone skutki uboczne dla środowiska. W ekonomii zjawisko to funkcjonuje pod terminem efekty zewnętrzne – każda działalność gospodarcza ma wpływ na rzeczywistość społeczną i środowiskową poza samą przestrzenią biznesu. To są fakty, z którymi trudno się dziś kłócić. Zależność ta jest obustronna. Czynniki środowiskowe wpływają na biznes i nadal będą wpływać na produkcję i gospodarkę. By ograniczyć te procesy, musimy zmienić nasze tradycyjne podejście do biznesu.

Współczesne myślenie o biznesie dominuje dążenie do zysku i wzrostu. Badacze są zgodni co do tego, że emisje generowane przez biznes muszą zostać znacznie ograniczone. Wysokoemisyjny styl życia i biznesu może być destrukcyjny. Transnarodowe korporacje powinny przemyśleć model swojego funkcjonowania. Wielki biznes w obecnym kształcie okazuje się być szkodliwy dla środowiska i społeczeństwa. Dysproporcje w dochodach znacznie się zwiększyły, tworząc ogromną przepaść między garstką bogatych a większością.
Potrzebne są regulacje i polityka na rzecz dobra wspólnego. Konieczne okazuje się być także odejście od liberalizacji sektora finansowego. Popularność zyskuje też wizja dekarbonizacji – odejścia od węgla. Inwestycje powinny być wymierzone w technologie niskoemisyjne. Wśród możliwych rozwiązań pojawiają się także propozycje regulacji prośrodowiskowych i gospodarka obiegu zamkniętego. Konieczne wydaje się też odejście od paliw kopalnych.

Prowadzenie firmy przyjaznej środowisku pomaga zmniejszyć wpływ na środowisko i chronić zasoby naturalne. Odpowiedzialny biznes może pomóc środowisku na wiele sposobów. Wymaga to jednak gwałtownej zmiany naszego myślenia i podejścia. Firmy na całym świecie integrują interesy środowiskowe z biznesem i stają się proaktywne w poszukiwaniu sposobów na zmniejszenie wpływu na środowisko.

Jednak z pewnością gra jest warta świeczki. Promowanie metod przyjaznych dla środowiska może wyróżnić Twoją firmę na tle konkurencji i przyciągnąć nowych klientów, którzy chcą kupować produkty i usługi od firmy przyjaznej środowisku. Zmniejszenie wpływu Twojej firmy na środowisko poprawi zrównoważony rozwój Twojej firmy. Twoja firma będzie miała większe szanse na długoterminowy sukces.

Temat ten nie jest tematem prostym. Zmiana klimatu to zmiana wszystkiego. Także biznesu. Postęp nie musi wcale oznaczać wzrostu. Zmiana jakościowa nie wymaga dalszej ekspansji. Nowe myślenie o biznesie i gospodarce powinno ten punkt widzenia uwzględniać. Business as usual powinien definitywnie odejść w przeszłość, jeśli chcemy mieć jakąś przyszłość.