5 ważnych powodów dla których warto zrobić biznesplan.

Biznesplan to nie tylko analiza tabelek wypełnionych matematyką, której większość startujących z biznesem nie lubi. Finanse są bardzo ważnym elementem w planowaniu biznesu, ale nie jedynym. Biznesplan jest to również stworzenie projektu przedsięwzięcia, określenie harmonogramów realizacji, sprawdzenie jego mocnych i słabych stron. Dzięki zapisaniu tych informacji przedsiębiorca ma punkt odniesienia i łatwiej realizuje swoje plany.

Biznesplan jest też podstawą do uzyskania kredytu bankowego oraz jest niezbędny, jeśli firma szuka zewnętrznych źródeł finansowania.

W czym pomaga stworzenie biznesplanu? Oto 5 ważnych powodów, dlaczego warto mieć taki dokument jeszcze przed założeniem biznesu:

1. Plan biznesu tworzy się na podstawie konkretnych danych. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje punkt odniesienia do kontrolowania rozwoju firmy. Skuteczna strategia biznesu nie istnieje bez kontrolowania postępów i wyciągania wniosków z błędnie podjętych decyzji.

2. Biznesplan wymaga stworzenia planu finansowego opartego na liczbach. Dzięki temu rozwój firmy opiera się na konkretnych wyliczeniach: kosztów i przyszłych przychodów, co pozwala firmie nie tracić pieniędzy na niepotrzebne wydatki.

3. Tworząc biznesplan, przedsiębiorca jest zmuszony myśleć perspektywicznie. Umożliwia to określenie strategii biznesu opartej na kolejnych etapach rozwoju firmy. Dobrze przygotowany biznesplan pozwala również weryfikować poszczególne etapy działania, ponieważ odnosi się do konkretnych danych liczbowych.

4. Strategia produktów, cen i pozyskiwania klientów to te elementy biznesplanu, które ułatwiają działać skutecznie i w uporządkowany sposób.

5. Biznesplan jest również podstawą, aby uzyskać pomoc finansową w postaci dotacji, pożyczki czy innej formy wsparcia dla biznesu. W jego opisowej części warto zawrzeć misję przedsiębiorstwa i kierunek rozwoju firmy.

W Internecie można znaleźć wiele wzorów jak stworzyć własny biznesplan. Ponieważ ważnym elementem dokumentu jest analiza finansowa, warto zatrudnić specjalistę, który dokona jej na podstawie dostępnych narzędzi finansowych. Inną opcją jest też sporządzenie analiz samodzielnie, korzystając z gotowych kalkulatorów, które można znaleźć w Internecie.

Ważne, aby przed przystąpieniem do tworzenia biznesplanu, który działa, wiedzieć dla kogo jest tworzony dokument. Trzeba określić, czy będą z niego korzystać potencjalni inwestorzy lub kredytodawcy, wtedy warto skupić się na analizie danych finansowych i tych, które są istotne z perspektywy podmiotów zewnętrznych, czy biznesplan powstaje na wewnętrzny użytek przedsiębiorstwa i jego głównym zadaniem jest stworzenie skutecznej strategii biznesu, która umożliwi szybki rozwój firmy.