Ubezpieczenie na życie – od starożytności do dziś. Jak potrzeby wpływają na rodzaj świadczeń zawartych w polisie?

Zastanawialiście się kiedyś, od kiedy ludzie zaczęli odczuwać potrzebę ubezpieczenia własnych dóbr, wartości, swojego zdrowia i życia? Chociaż o oficjalnych dokumentach, polisach ubezpieczeniowych i formalizacji całego procesu zawierania ubezpieczenia możemy mówić w kontekście XIV wieku, to pierwszych form ubezpieczenia należałoby szukać już w starożytności. Ludzie zrzeszali się wtedy, aby wspólnie ponosić ryzyko wspólnych działań, które były związane z handlem, transportem czy rzemiosłem. W XVIII wieku p.n.e. w Babilonii osoby przemieszczające się w karawanach w celach handlowych zobowiązywały się wspólnie pokrywać ewentualne szkody, do których dochodziło podczas tych wypraw.

Rozwój handlu i transoceanicznego podróżowania w średniowieczu spowodował, że powstały ubezpieczenia morskie, a ich początków należałoby szukać w XIV wieku we Włoszech. Były to tak zwane pożyczki morskie na daną wyprawę obejmujące ochroną cenne dobra znajdujące się na statku. Umowę z bankierami spisywano na specjalnych dokumentach (polizza od włoskiego słowa oznaczającego wówczas: pokwitowanie). Pierwsze ubezpieczenia na życie były zawierane w XVI wieku. Przynajmniej tak można nazwać umowy, na podstawie których m.in. żeglarze ubezpieczali się na wypadek ewentualnej śmierci na morzach i oceanach. Takie ubezpieczenie na życie było zazwyczaj częścią ubezpieczenia ładunku na statku (wspomniane ubezpieczenia morskie). Dziś, ok. 500 lat później, mamy już o wiele więcej możliwości ubezpieczeniowych. Polisa na życie może odpowiadać na wiele potrzeb. Jakich?

W jakich sytuacjach bezcenne okaże się ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to nie jest wyłącznie finansowe zabezpieczenie najbliższych na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Taki cel przyświeca nam na przykład w przypadku posiadania kredytu hipotecznego. Zawieramy wtedy polisę na życie, aby po śmierci umożliwić najbliższej osobie spłatę lub przynajmniej częściową spłatę wspólnego zadłużenia. Często takie ubezpieczenie oferowane jest przez bank w momencie zawierania umowy kredytowej. Najlepiej zestawić sobie taką ofertę z ubezpieczeniem znalezionym na własną rękę i wtedy podjąć decyzję o wyborze polisy. Kredyt hipoteczny i zabezpieczenie najbliższych na trudno do przewidzenia przyszłość to nie jedyny powód zawarcia polisy. Polisa na życie może się przydać także w innych sytuacjach, w czasie życia ubezpieczonej osoby.

Utrata pracy, poważne zachorowanie i nieszczęśliwy wypadek

Niezdolność do pracy po nieszczęśliwym wypadku lub w wyniku poważnej choroby to z pewnością wydarzenie, które powoduje, że świat z dnia na dzień się zmienia. W takiej trudnej sytuacji polisa umożliwi otrzymanie świadczenia, które zapewni wsparcie finansowe w momencie utraty ważnego lub jedynego źródła dochodu. Poważne zachorowanie czy zdiagnozowanie choroby nowotworowej to kolejne zdarzenia, które z dnia na dzień mogą zmienić nasze dotychczasowe życie i postawić szereg znaków zapytania na temat przyszłości. Również w kontekście takich sytuacji warto mieć w zanadrzu polisę na życie z szerokim zakresem ochrony i z sumami ubezpieczenia pozwalającymi na poradzenie sobie w danej sytuacji. Dobrą i wszechstronną opcją, jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie z możliwością inwestowania i gromadzenia kapitału jest Compensa Maxima. To nie jedyne ubezpieczenie na życie Compensa, które możesz znaleźć na stronie tego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie na dożycie – wyjaśniamy

Na rynku możesz znaleźć wiele rodzajów ubezpieczeń na życie. Umowy ubezpieczenia mogą być terminowe i bezterminowe. Warto przy tej okazji wspomnieć o ubezpieczeniu na życie i dożycie, które jest ubezpieczeniem terminowym, gwarantującym wypłatę dwóch rodzajów świadczeń – ubezpieczony otrzymuje wypłatę świadczenia po dożyciu do określonego wieku (koniec okresu ubezpieczenia), a w przypadku jego śmierci w okresie ubezpieczenia, świadczenie otrzymuje wskazana w polisie osoba (tzw. uposażony).

Takie rozwiązanie wybierane jest m.in. przez osoby, które chciałyby się zabezpieczyć na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń w przyszłości lub po prostu zwiększyć swoje finansowe możliwości w okresie, w którym nie będą już aktywne zawodowo (np. w czasie emerytury). Taka forma ubezpieczenia na życie stanowi więc sposób na gromadzenie kapitału na przyszłość.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie zdrowotne

Prywatna opieka medyczna to najlepsza i najkrótsza droga do skorzystania z efektywnej i szybkiej pomocy medycznej. Szczegóły warto sprawdzić na stronach ubezpieczycieli, np. Compensy: https://www.compensa.pl/ubezpieczenia/zdrowie/.