Strategia cenowa w e-commerce – co powinieneś o niej wiedzieć?

Strategia cenowa w e-commerce to jedno z najistotniejszych elementów, które decydują o porażce albo sukcesie firmy. Od opracowania oraz realizacji odpowiedniej strategii cenowej może zatem zależeć jej przyszłość. Sprawdź najważniejsze informacje, które warto poznać na temat strategii cenowej.

Czym jest strategia cenowa?

Strategia cenowa to proces polegający na ustaleniu wartości konkretnych produktów bądź usług oferowanych przez firmę. Służy takiemu ustaleniu cen, aby firma osiągnęła możliwie najwyższe zyski. Co istotne, ważnym elementem tego procesu jest też zadowolenie odbiorcy. Ważne zatem, aby poziom cen był na tyle atrakcyjny dla odbiorcy, aby ten czuł się usatysfakcjonowany lub żeby przynajmniej pułap cenowy nie był dla niego barierą przy zakupie.

Cena zależna od konkurencji

Wyróżnia się wiele rodzajów strategii cenowych, wśród których kilka zyskało szczególną popularność. Jedną z nich jest Competitive pricing, czyli strategia Ceny zależnej od konkurencji. Jest ona wykorzystywana na rynku w takich branżach, w których działa wielu sprzedawców oferujących takie same produkty. W tym przypadku ceny są ustalane w odniesieniu do cen u konkurencji. Ważną kwestią w tym rodzaju strategii jest dobór właściwej konkurencji, względem której należy ustalić ceny.

Strategia obniżania ceny

Price skimming, czyli Strategia obniżania ceny, to z kolei metoda polegająca na rozpoczęciu sprzedaży z wysoką ceną i jej obniżaniu wraz z upływającym czasem. To przydatne rozwiązanie przy sprzedaży towarów, dla których niełatwo znaleźć wyroby zastępcze, a także w przypadku produktów ekskluzywnych. Może być też wykorzystywana w sytuacji, kiedy dostępność danego towaru jest niska.

Stałe marże

Strategia stałej marży to z kolei najprostszy rodzaj strategii cenowej. Polega na dodawaniu marży o stałej wysokości do ceny zakupu towaru. Konkretna wysokość marży zależy od kategorii produktu. To prosta, a jednocześnie bardzo popularna metoda, jednakże niezbyt skuteczna.

Strategia niskich cen

Penetration pricing to natomiast Strategia niskich cen, która polega na oferowaniu cen z marżą minimalną, a niekiedy nawet „po kosztach”. Służy ona zdobyciu udziału w rynku właśnie poprzez cenę.

Value pricing

Strategia Value pricing polega na wycenie produktu nie na podstawie kosztów wytworzenia, ale na podstawie jego wartości dla klienta. To metoda szczególnie często wybierana przez marki premium, których koszt wytworzenia towaru zazwyczaj jest wielokrotnie niższy niż finalna cena dla klienta.