Licytacja komornicza – doskonała okazja do zakupów?

Licytacja komornicza to nic innego, jak publiczna sprzedaż danej nieruchomości i majątku dłużnika, który zajęty został przez komornika w procesie egzekucji komorniczej na poczet spłaty dotychczasowych należności finansowych. Zajęty przez komornika majątek dłużnika jest – nie zawsze – wystawiany na publiczną licytację, w której udział wziąć może niemal każdy. Przedmioty sprzedawane na takich aukcjach niekiedy osiągają stosunkowo niskie wartości, co sprawia, że tego rodzaju licytacje cieszą się sporą popularnością.

Licytacja komornicza – wytłumaczenie.

Jeżeli środki finansowe zajęte przez komornika są niewystarczające celem spłaty zadłużenia, może on także zająć pozostały majątek osoby zadłużonej, w tym nieruchomości oraz ruchomości, a więc pojazdy, biżuteria, elektronika i tym podobne. Takie przedmioty są następnie wystawiane na specjalną aukcję, gdzie ich cena początkowa wynosi – zawsze – 3/4 wartości określonej na etapie wyceny.

Jak wziąć udział w takiej licytacji?

W licytacji komorniczej udział może wziąć niemal każdy – wyjątkiem są tu bliscy dłużnika oraz komornika, osoby związane z licytacją, jak i samą egzekucją komorniczą mienia. By wziąć udział w licytacji, konieczne jest uiszczenie tak zwanego wadium, które jest pewnym procentem wartości danej nieruchomości lub ruchomości. Minimalna oferta osób zainteresowanych musi być wyższa o przynajmniej 1% względem oferty złożonej przez inną osobę. Z racji tego, że takie licytacje cieszą się ogromną popularnością, należy mieć na uwadze fakt, że spodziewać się możemy znacznej konkurencji.