Kredyt a okres zatrudnienia – czyli po jakim czasie od podjęcia pracy możemy ubiegać się o kredyt?

Posiadanie stałego źródła dochodu jest głównym kryterium, jakim kieruje się bank podczas rozpatrywania wniosku o kredyt danego klienta. Oczywiście, do tego dochodzą również i pozostałe kwestie – takie jak wiarygodność kredytowa. Niektórzy mogą jednak zastanawiać się, czy długość zatrudnienia ma wpływ na ewentualną decyzję banku co do udzielenia, lub też nie, kredytu potencjalnemu klientowi.

Po jakim czasie od podjęcia pracy możemy ubiegać się o kredyt gotówkowy?

Każdy bank kieruje się własną polityką i regulacjami, jakie spełnić musi dany klient wnioskujący o uzyskanie kredytu gotówkowego. Jeżeli chodzi o okres zatrudnienia – większość banków wymaga, by potencjalny kredytobiorca był zatrudniony przez minimum 1 miesiąc. Okres ten – w przypadku niektórych banków – może być jednak znacznie wydłużony i wynosić nawet 3 miesiące. Należy jednak pamiętać o tym, że nie jest to jedyna kwestia, od której zależy, czy dany kredyt uzyskamy. Jeżeli posiadamy wysoką wiarygodność kredytową, niektóre banki mogą zdecydować się, udzielić kredytu pomimo tego, że aktualnie nie jesteśmy w żadnej formie zatrudnieni.

Jaka umowa jest najlepsza?

Rodzaj naszego zatrudnienia w ogromnym stopniu wpływa na to, jak bank ocenia nasze zdolności ewentualnej spłaty zadłużenia. Jak jednak do tej kwestii podchodzą banki? Cóż, największym uznaniem cieszą się umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony – osoby będące zatrudnione w takiej formie mają o wiele większe szanse na uzyskanie kredytu gotówkowego. Pamiętajmy również, że im dłuższy staż zatrudnienia, tym lepiej zostaniemy ocenieni przez bank.