Inwestowanie na forex – ryzyko

Powszechnie wiadomo, że inwestowanie na forex wiąże się z ryzykiem, które należy starać się minimalizować. Z czego się ono wywodzi? Jak je ograniczyć? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie na forex?

Wyjaśnienie ryzyka związanego z inwestowaniem na forex wymaga przedstawienia na czym polega handel na rynku walutowym. Otóż inwestor wymienia jedną walutę na drugą po określonym kursie, co umożliwia mu osiągnięcie zysku. W efekcie przeszło 90% transakcji na forex to spekulacja, którą umożliwia handel walutami w czasie rzeczywistym.

Z czego wynika ryzyko związane z inwestowaniem na forex?

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że do inwestowania na forex wystarczy otwarcie rachunku inwestycyjnego, co umożliwia strona informacyjna brokera. W rzeczywistości jednak skuteczność inwestowania zależy w dużej mierze od zrozumienia związanego z tym ryzyka oraz umiejętności jego ograniczenia. Z czego wynika to ryzyko? Przede wszystkim z dużej zmienności kursów walut, które mogą zarówno wzrosnąć, jak i spaść. Mogłoby się wydawać, że jest to oczywiste, jednak nadal wielu inwestorów zaczyna handlować na forex nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą stracić swój kapitał. Co więcej, poziom ryzyka rośnie jeżeli inwestor korzysta z dźwigni finansowej. Lewarowanie umożliwia bowiem zawieranie transakcji, których wartość zdecydowanie przewyższa wysokość posiadanego kapitału. W efekcie podjęcie błędnej decyzji może skutkować jego szybką stratą, ponieważ po użyciu dźwigni pełni on rolę depozytu zabezpieczającego. Oczywiście dźwignia finansowa sama w sobie nie jest zła, jednak jej zastosowanie powinno być przemyślane.

Jak ograniczyć ryzyko na forex?

Warto mieć świadomość, że ryzyko związane z inwestowaniem na forex można ograniczyć. Jak to zrobić? Przede wszystkim poprzez edukację oraz zdobywanie doświadczenia. Należy także pamiętać, że decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone przeprowadzeniem odpowiedniej analizy, czego również należy się nauczyć. Ograniczenie ryzyka jest również możliwe dzięki umiejętność zachowania chłodnej głowy oraz wyłączenia emocji, które w tym przypadku nie są dobrym doradcom. Należy także pamiętać, by inwestować wyłącznie te środki, których ewentualna strata nie odbije się negatywnie na poziomie życia.

Podsumowując należy stwierdzić, że poziom ryzyka związanego z inwestowaniem na forex jest proporcjonalny do doświadczenia i wiedzy inwestora. W związku z tym należy je ograniczać poprzez ciągłą edukację.