Windykacja należności – polubowna i sądowa

W przypadku, gdy prowadzimy swój biznes niestety niezapłacone faktury za towary czy też usługi to praktycznie chleb powszedni.

Bardzo często nie płacą nasi kontrahenci, a także zwyczajni klienci detaliczni, którzy  różnych przyczyn nie opłacają faktur. Tego typu braki w płatnościach to zmora praktycznie każdej większej lub dynamicznie rozwijającej się firmy, która z miesiąca na miesiąc wystawia coraz więcej faktur sprzedażowych. Odzyskanie należnych pieniędzy nie zawsze jest łatwe, a spotkać możemy się nawet z przypadkami celowego nie opłacania faktur w różnych celach.

Windykacja polubowna oraz wizyty terenowe

Oczywiście rozwiązaniem najkorzystniejszym dla obu stron jest zwykle windykacja polubowna. Gdy  z jakiegoś powodu doszło już do niewypłacalności naszego dłużnika, umówienie się na ugodę może być niezwykle korzystne z racji ominięcia chociażby postępowania komorniczego, co może rzutować na wiele problemów dłużnika, ale również generować koszty dla nas, jako wierzycieli. Dodatkowo dogadując się z dłużnikiem w przejściowych problemach finansowych możemy zyskać jego przychylność w przyszłości, co w biznesie i w przypadku przejściowo niewypłacalnych kontrahentów może mieć dla nas ważne znaczenie.

Windykacja sądowa i postępowanie egzekucyjne

Windykacja sądowa to dalszy etap windykacji, gdy zawodzi windykacja polubowna, w tym również terenowa. To sytuacja, w której musimy niestety wytoczyć wobec dłużnika nieco cięższe działa i rozpocząć proces windykacyjny, który będzie zmierzał do uzyskania tytułu wykonawczego u komornika. W taki sposób ostatecznie uda się nam wyegzekwować środki lub zabezpieczyć mienie na cel spłaty zadłużenia wobec nas. Profesjonalne biuro windykacji to szansa zarówno na działania polubowne, jak również wkroczenie na drogę sądową w kwestii zaległości finansowych, które wobec Ciebie mają zarówno klienci, jak również kontrahenci.

Monitoring płatności – pełna opieka nad przepływem płatności

Dzięki wykorzystaniu narzędzi takich jak monitoring płatności w Twojej firmie, możesz zlecić w pełni kontrolowanie przepływu opłat za faktury i umowy firmie trzeciej. To najczęściej profesjonalna kancelaria lub biuro takie jak Fluence, które całkowicie i w pełni zajmie się kontrolowaniem przepływu środków w Twojej firmie. Dzięki temu Ty zajmujesz się jedynie tym na czym się znasz, a firma zewnętrzna monitoruje płatności, a także w razie konieczności podejmuje wszelakie niezbędne czynności wobec nierzetelnych kontrahentów czy też klientów, którzy nie wywiązali się z płatności.