Poznajcie wszystkie ważne zmiany w podatkach 2023

Co roku mają miejsce zmiany w podatkach i nie inaczej jest w przypadku rozliczeń podatkowych 2023 za rok ubiegły. Doszło do zmian rozliczenia dochodów z rent małoletnich dzieci, czy podwyższenia kwoty przekazywanej na OPP. Warto poznać wszystkie najważniejsze zmiany.

Zmiany w podatkach związane z nieruchomościami – najem prywatny oraz zniesiona amortyzacja lokali mieszkalnych

Podatnicy, którzy uzyskują przychody z najmu prywatnego w 2023 roku nie mogą rozliczać przychodów z tego tytułu według skali podatkowej. Jedyną dostępną opcją jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przychody z najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu powyżej 100 tysięcy złotych. Podatnicy nie będą mogli już pomniejszać przychodów o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie pozwala na odliczenia wydatków na remonty, odpisów amortyzacyjnych czy też odsetek od kredytu hipotecznego. Podatnicy, którzy wynajmują lokale w ramach działalnośc gospodarczej nie będą mogli dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Oczywiście, aby uniknąć błędów, warto skorzystać ze sprawdzonego biura rachunkowego Optimax.

Nowa skala podatkowa, nowa kwota wolna od podatku oraz zmienione zasady składania oświadczeń płatnikom

Od 2023 obowiązuje nowa skala podatkowa. Stawka podatku do kwoty 120 tys. zł wynosi 12%, a powyżej tej kwoty 32%. Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł. Od 2023 r. podatnicy wszystkie oświadczenia i wnioski składają płatnikowi na piśmie albo w inny przyjęty sposób. Może być to forma elektroniczna albo wykorzystanie systemu kadrowo-płacowego pracodawcy. Podatnicy będą zobowiązani do złożenia nowego wniosku czy oświadczenia, jeśli ulegną zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek. Zatem złożone wnioski, jeśli nie nastąpią zmiany będą mogły obowiązywać w kolejnych latach i podatnik nie będzie zobowiązany do ich składania co roku. W 2023 roku płatnik jest zobowiązany do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik złoży wniosek o stosowanie pomniejszenia. Wiadomo, że w przypadku rozliczeń łatwo popełnić błąd, dlatego zachęcamy do skorzystania z usług biura rachunkowego w Legnicy.

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy – jakie zmiany w 2023?

Pracownik ma prawo złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli przewiduje, że jego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej w roku podatkowym nie przekroczą 30 tys. zł. Dotyczy to przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenie, ale i umowy o dzieło.

Brak konieczności składania informacji PIT/WZ

Od 2023 roku przedsiębiorcy nie będą musieli składać informacji PIT/WZ wraz z zeznaniem podatkowym. Oznacza to, że nie będą musieli informować o wierzytelnościach i zobowiązaniach wynikających z transakcji handlowych zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podali.

Podwyższona kwota podatku na OPP z 1 do 1,5% i inne zmiany

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2023 r. zwiększa się także kwota przeznaczana przez podatnika w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zatem w zeznaniu rocznym będziemy przekazywać nie 1% jak do tej pory, ale 1,5%. Oczywiście to nie wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w podatkach. Trudno być ze wszystkim na bieżąco, dlatego zwłaszcza przedsiębiorcy powinni wybrać dobre biuro księgowe w Legnicy. W Optimax specjaliści pomogą prawidłowo dokonać wszystkich rozliczeń zarówno podatku dochodowego, jak i CIT czy VAT. Warto wiedzieć, że od 2023 dochody uzyskiwane z rent osiągane przez dzieci, będą uważane za dochody dziecka i nie będą doliczane do dochodów rodziców i wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym. Zlikwidowana zostaje również ulga na zabytki, w przypadku nabycia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Nie wejdzie jeszcze w życie zmiana dotycząca limitów płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami. Dopiero od 1 stycznia 2024 r. limit zostanie zmniejszony z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Jednocześnie zacznie obowiązywać limit płatności gotówkowych w transakcjach osób fizycznych z przedsiębiorcami wynoszący 20 tys. zł.