Jak faktoring może pomóc Twojej finansowo Twojej firmie?

Każda osoba prowadząca firmę doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne w biznesie jest zachowanie płynności finansowej na dobrym poziomie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą pozwalać sobie za inwestycje, zakupy na rzecz firmy czy też na spłatę swoich własnych zobowiązań. Jednak, co jeśli sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, w efekcie czego jest niepewna? Firmę może spotkać nawet bankructwo. Otóż faktoring może temu zaradzić. 

Definicja faktoringu

W pierwszej kolejności odpowiedzmy sobie na pytanie – faktoring, co to jest? Otóż jest on jedną z najbardziej obleganych usług finansowych ostatnich lat. Jego celem jest zapewnienie stabilności finansowej oraz zapobieganie zatorom płatniczym w firmie. 

Mechanizm działania faktoringu nie jest trudny. Polega on na tym, że przedsiębiorca, który wystawił swojemu kontrahentowi fakturę z odroczoną płatnością za sprzedany towar lub usługę, może przekazać ją do sfinansowania firmie faktoringowej. 

Owszem, są różne rodzaje faktoringu, jednakże ten najczęstszy przewiduje, że firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy określoną wartość faktury (zwykle 70-90%), po czym przelewa resztę, dopiero gdy kontrahent ureguluje swój rachunek. Warto zaznaczyć, że w sporej większości typów tego rodzaju finansowania faktur, dłużnik musi rozliczyć się już nie ze swoim sprzedawcą, a właśnie z faktorem. 

Można uznać, że jest to poniekąd sprzedaż wierzytelności niewymagalnej, ponieważ przelanie praw do roszczenia na faktora odbywa się za pomocą cesji wierzytelności. Ale faktoring to coś znacznie więcej. 

Dodatkowe usługi faktoringowe

Prócz oczywistej funkcji faktoringu, która dotyczy uzyskania szybkiego zastrzyku gotówki z wystawionych faktur w zamian za niewielką opłatę obejmującą np. prowizję administracyjną czy wynagrodzenie dla faktora, faktoring liczy w sobie jeszcze więcej dodatkowych usług, takich jak:

 • zarządzanie wierzytelnościami, 
 • monitoring płatności,
 • windykacja należności,
 • weryfikacja płatnicza kontrahentów, 
 • doradztwo prawno-finansowe. 

Jakie korzyści płyną z faktoringu dla przedsiębiorstw?

Faktoring umożliwia firmom szybkie pozyskanie potrzebnych środków finansowych, bez konieczności oczekiwania na uregulowanie faktur przez dłużników. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uniknąć problemów z płynnością finansową, a także skupić się na swojej działalności. 

Wobec tego nie należy się dziwić, dlaczego usługa ta zyskała tak potężne zainteresowanie wśród osób, które kierują swoim biznesem. 

Jakie więc są korzyści z usługi faktoringowej?

 • stały przepływ środków finansowych w przedsiębiorstwie,
 • poprawa terminowości w rozliczaniu się ze swoich własnych zobowiązań finansowych,
 • zwiększenie wskaźnika rozwoju firmy,
 • możliwość dokonania większej ilości inwestycji,
 • zapobieganie zatorom płatniczym,
 • wzrost konkurencyjności na rynku poprzez oferowanie kredytu kupieckiego swoim klientom. 

Rodzaje faktoringu

Istnieje kilka rodzajów faktoringu, które różnią się od siebie w zależności od zakresu usługi, obszaru działania oraz ryzyka ponoszonego przez strony transakcji, czyli zarówno przedsiębiorcę (faktoranta), jak i firmę faktoringową (faktora). 

Oto kilka popularnych rodzajów faktoringu:

 • faktoring pełny (faktoring bez regresu) – istotą tego rodzaju faktoringu przejęcie przez faktora, na mocy zawartej umowy faktoringowej,  pełnego ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta (lub kontrahentów). Oznacza to, że jeśli dłużnik nie spłaci swojego zobowiązania, firma faktoringowa będzie na własną rękę dochodzić od niego należności, a faktorant w chwili sprzedaży wierzytelności przestaje mieć z nią cokolwiek wspólnego. Często wiąże się to z dodatkową opłatą,
 • faktoring niepełny (faktoring z regresem)  – jest zupełną odwrotnością faktoringu pełnego i polega na tym, że to na przedsiębiorcę, czyli na faktoranta, spada cała odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. Bardzo częstą praktyką w takich sytuacjach jest po prostu zwrot zaliczki wraz z dodatkową opłatą, przelewając ją na konto bankowe firmy faktoringowej, z którą podpisało się umowę. Oczywiście ze względu na mniejszy benefit niż w przypadku faktoringu pełnego, wybierając tę formę, należy spodziewać się, że faktor pobierze o wiele mniejszą prowizję,
 • faktoring mieszany – jest mieszanką faktoringu pełnego i niepełnego, ponieważ łączy w sobie cechy obu rodzajów. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta, lecz wyłącznie do pewnej, określonej z góry kwoty. Jeśli wartość zadłużenia przekroczy ustalony próg, to ryzyko automatycznie przeniesie się na barki faktoranta. W umowach faktoringu mieszanego podawana jest konkretna i maksymalna suma, od której możliwy jest zakup danej wierzytelności na zasadach faktoringu bez regresu, natomiast powyżej danej wartości firma faktoringowa będzie działać na zasadzie faktoringu niepełnego.

Jak można sprytnie zauważyć, cała atrakcyjność faktoringu polega poniekąd na  „nabywaniu” przez faktorów wierzytelności, które w danej chwili należą do faktoranta. Nie trzeba dzięki temu czekać na termin płatności, który potrafi niekiedy wynieść nawet kilkadziesiąt dni. Uwaga, nie można przeprowadzić faktoringu, gdy kontrahenci zawarli między sobą umowę, a w niej znajduje się zastrzeżenie, iż wierzytelność nie może być zbyta na osobę trzecią.