Bank odrzucił wniosek o kredyt lub pożyczkę. Co możemy zrobić?

Banki kierują się własną, dosyć restrykcyjną polityką – szczególnie w kontekście jakichkolwiek produktów finansowych. Wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę zawsze wiążę się z potencjalnym ryzykiem odrzucenia przez bank takiego wniosku. Dlaczego tak się dzieje? Cóż, w większości przypadków wszystko sprowadza się do tego, że dany klient został uznany przez bank jako niewiarygodny, a więc zachodzi potencjalne ryzyko, że będzie on miał ewentualne problemy ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Co więc możemy zrobić w takiej sytuacji?

Czy bank musi wyjaśnić powód odrzucenia wniosku?

Jeszcze do niedawna bank mógł odrzucić dowolny wniosek klienta bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wraz z wejściem nowych przepisów, co miało miejsce w 2019 roku, taka praktyka jest już jednak niezgodna z prawem, a bank zobowiązany jest do tego, by przedstawić konkretne powody takiej decyzji. Jeżeli więc Twój wniosek o kredyt lub pożyczkę nie został pozytywnie rozpatrzony przez bank, masz prawo domagać się dokładnego uzasadnienia odmowy. Warto jednak podkreślić, że w większości przypadków takie uzasadnienie nie jest udostępniane w sposób automatyczny, a wiążę się z koniecznością przesłania odpowiedniego wniosku.

Co zrobić, jeżeli bank odrzucił wniosek?

W pierwszej kolejności powinniśmy zawnioskować o uzasadnienie takiej decyzji, gdyż może się zdarzyć, że było do podyktowane podaniem błędnych danych w formularzu lub zwyczajnym błędem systemu. Warto także rozważyć zmianę wysokości wnioskowanej kwoty, lub skorzystanie z usług innego banku. Pamiętajmy, że choć banki stosować się muszą do odgórnie ustalonego przez państwo prawa, tak każda z tych instytucji rządzić się może zgoła odmienną polityką. Jeżeli wniosek o kredyt został odrzucony w jednym banku, bardzo prawdopodobnym jest to, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony przez inny.