Wystawianie faktur. Jakie zmiany czekają płatników w 2022 roku?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, płatników w najbliższym czasie czeka szereg zmani dotyczących wystawiania faktur. Jakie to będą zmiany i czy ich wejście w życie na pewno przyniesie oczekiwane korzyści?

Koniec z tradycyjną formą faktury

W 2022 roku faktury online będą dobrowolne, dopiero po upływie roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do korzystania z nich.
Dzięki zmianom wystawianie faktur ma być znacznie łatwiejsze dla przedsiębiorców. Przede wszystkim należy wiedzieć, że faktury będą wystawiane według określonego schematu. Ustandaryzowana forma ma być przejrzysta i czytelna dla każdego. Do tej pory z e-faktury w Europie korzystają tylko 3 państwa (chodzi o obowiązek wystawiania faktury online) – Hiszpania, Włochy i Portugalia. Niedługo ma do nich dołączyć Polska.

Na jakie korzyści mogą liczyć płatnicy w związku z wprowadzeniem e-faktury?

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów obowiązkowe faktury online mają przynieść szereg korzyści nie tylko dla samych płatników. Jedną z najistotniejszych zmian ma być znacznie przyspieszona procedura zwrotu VAT – z dotychczasowych 60 dni czas ten zostanie skrócony do 40. Wbrew wielu obawom, system fakturowania online będzie w pełni bezpieczny. Faktury będą przechowywane w specjalnie przygotowanej przez Ministerstwo Finansów bazie. Dzięki temu nie będą narażone na zniknięcie czy zagubienie, co dotychczas było bardziej powszechnym problemem, niż mogłoby się wydawać. Dodatkowo brak konieczności przechowywania faktur pozwala na wyeliminowanie obowiązku pozyskiwania duplikatów zniszczonych czy zagubionych faktur.
Zmiana fakturowania z wersji tradycyjnej na formę online ma również pozytywnie wpłynąć na przyspieszenie obrotu i realizację poszczególnych transakcji biznesowych. Baza danych Ministerstwa Finansów dzięki płynności działania ma dawać płatnikom gwarancję, że wystawiona przez nich faktura dla kontrahenta trafi do niego w możliwie jak najkrótszym czasie.
Fakturowanie online będzie się odbywało wedle ściśle określonego wzorca, prostego i co najważniejsze zrozumiałego dla każdego. Wszystkie działania w tym zakresie mają być poddane standaryzacji, w efekcie czego nie tylko wystawianie faktur, ale również ich rozliczenia i księgowanie będą zdecydowanie prostsze.