Maksymalny udźwig suwnicy – od czego zależy?

Suwnice są bardzo popularnymi urządzeniami dźwigowymi i transportowymi, wykorzystywanymi w wielu gałęziach przemysłu. Ich praca opiera się na ruchu przerywanym. Na konstrukcję dźwignic składać się będzie kilka elementów, z czego najważniejszymi są część nośna, czyli most, oraz wciągarka lub wciągnik. W branży wyróżnia się kilka rodzajów suwnic, a umiejętność obliczenia udźwigu tych urządzeń jest kluczowa. Co warto wiedzieć o maksymalnym udźwigu suwnicy? Zapraszamy do lektury!

Najpopularniejsze rodzaje suwnic

Najczęściej występującymi i użytkowanymi rodzajami dźwignic są suwnice jednodźwigarowe, które znajdują zastosowanie głównie podczas transportowania ładunków w miejscach o średnim natężeniu intensywności użytkowania. Tego rodzaju suwnice pomostowe sterowane być mogą zarówno bezpośrednio drogą radiową, jak i z poziomu podwieszanej kasety sterowniczej. Dźwignice pomostowe natorowe wyróżniać się będą tym, że część ich konstrukcji nośnej, czyli mostu, opierać się będzie bezpośrednio na torze jezdnym. W suwnicach podwieszanych zaś most będzie podwieszony od spodu, na dolnej części toru jezdnego.

Do tego często wykorzystywanymi dźwignicami w przemyśle pozostają także suwnice stanowiskowe, suwnice uniwersalne oraz znane z wysokiej wydajności pracy suwnice procesowe.

Najważniejsze parametry techniczne suwnic

Współczesne dźwignice są urządzeniami suwnicowymi o określonych parametrach technicznych. Wiedza o tych danych umożliwia inwestorom dokonanie najlepszego zakupu dźwignic dopasowanych do wykonywania konkretnych zadań. Udźwig suwnic wyrażany jest w tonach i określany literą Q. Określa największą masę ładunku, który możliwy jest do uniesienia przez daną suwnicę. W wartości udźwigu zawierać się będzie także masa chwytaków, chwytników, trawersów oraz innych urządzeń ładunkowych. Podczas obliczania maksymalnego udźwigu suwnicy nie powinno się wliczać do tej wartości haka, zblocza dolnego i pozostałych elementów, których nie można zdjąć.

Kolejnym ważnym parametrem technicznym dźwignic jest wysokość podnoszenia wyrażana w metrach i określana literą H. Wartość wysokości mierzona jest od poziomu roboczego do urządzenia chwytającego. W przypadku suwnic pomostowych zaś wysokość mierzona jest już od poziomu podłoża.

Pozostałymi ważnymi parametrami technicznymi suwnic są:

  • rozpiętość urządzenia (L), czyli odległość pomiędzy osiami szyn jezdnych,
  • prędkość jazdy wciągarki,
  • prędkość opuszczania i podnoszenia ładunku oraz grupa natężenia pracy.

Wartość ostatniego z wymienionych parametrów uzależniona jest od stanu obciążenia suwnicy oraz liczby cykli w danym czasie i wyrażona jest w wartościach A1 – A8.

miejsce na foto1

Maksymalny udźwig suwnicy

Wartość maksymalnego udźwigu dźwignicy zależeć będzie głównie od masy, którą dane urządzenie może podnieść. Dodatkowo na wartość tego udźwigu wpływać może położenie środka ciężkości lub wysokość podnoszenia. Będąc przy tym temacie, należy zauważyć również, że każdy producent suwnic podawać będzie wartość nominalną udźwigu dla danej dźwignicy, zgodną z normą PN M-06513. Należy jednak podkreślić, że rzeczywiste wartości udźwigu mogą być większe od wartości nominalnych.

Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

Aby można było obliczyć maksymalny udźwig suwnicy, należy też wyliczyć wartość dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesi, określanego skrótem DOR. Tutaj należy mieć na uwadze dwa czynniki: wytrzymałość oraz ilość cięgien. W przypadku kilku cięgien warto zwrócić uwagę na dwa kąty: kąt a występujący pomiędzy cięgnami oraz kąt b znajdujący się między cięgnem a podnoszonym ładunkiem. Wartość DOR oblicza się poprzez pomnożenie DOR jednego cięgna przez dany współczynnik dostosowany do ilości cięgien i kąta rozwarcia.

Dla przykładu: dla kąta a większego niż 0° i mniejszego niż 90° oraz kąta b większego niż 0° i mniejszego niż 45°, dwa cięgna mnoży się przez 1,4, trzy przez 2,1, cztery cięgna zaś przez 2,1. Z kolei dla kąta a większego niż 90° i mniejszego niż 120° oraz kąta b większego niż 45° i mniejszego bądź równego 60°, współczynnik mnożenia wynosić będzie kolejno: dla dwóch cięgien – 1, dla trzech i czterech – 1,5.

Przedstawione wyliczenia jasno wskazują, że udźwig urządzenia suwnicowego będzie mniejszy wówczas, gdy kąt rozwarcia między cięgnami jest większy. Obliczenie DOR zawiesia nie jest wyliczeniem skomplikowanym – wystarczy jedynie korzystać z określonych danych.