Faktoring – co to właściwie jest i jak na nim skorzystać? Baza wiedzy o faktoringu

Faktoring to coraz popularniejszy sposób finansowania biznesu, polegający na przeniesieniu wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług na specjalną firmę, czyli faktora. W ten sposób przedsiębiorstwo może uzyskać natychmiastowy dostęp do środków, które wcześniej były uzależnione od terminu spłaty przez kontrahenta. Czy faktoring to rozwiązanie również dla twojego biznesu? W naszym artykule postaramy się przybliżyć zasady działania faktoringu i pomóc w podjęciu decyzji o jego wyborze.

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która polega na przeniesieniu wierzytelności z tytułu faktur z odroczonym terminem płatności na specjalną firmę, nazywaną faktorem. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje od faktora pieniądze natychmiast, zachowując jednocześnie możliwość oferowania klientom zapłaty w dogodniejszym dla nich terminie.

Innymi słowy, faktoring to forma finansowania działalności gospodarczej, umożliwiająca uzyskanie natychmiastowego dostępu do środków, które wcześniej były uzależnione od terminu płatności za wystawione faktury z odroczonym terminem spłaty.

Do czego potrzebny jest faktoring i jakie korzyści daje?

Faktoring pomyślany został przede wszystkim jako prosta i szybka usługa zewnętrznego finansowania działalności gospodarczych. Taka też jest jego główna zaleta. Zabezpiecza on przedsiębiorcę przed utratą płynności finansowej, a co za tym idzie – krachem i plajtą.

Zapewnia kapitał obrotowy, który wydawany może być przez firmę wedle uznania: na bieżące wydatki, inwestycje czy łatanie dziur budżetowych. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo zabezpiecza się przed potencjalnym brakiem gotówki, który może wynikać z opóźnień w spłacie faktur przez kontrahentów.

Faktoring może być również używany jako narzędzie do zarządzania ryzykiem związanym z nieuregulowaniem wierzytelności przez kontrahentów. Faktor ponosi to ryzyko za przedsiębiorcę, co zmniejsza obciążenie finansowe przedsiębiorstwa i pozwala mu skupić się na rozwoju działalności.

Inne korzyści związane z faktoringiem to:

 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • możliwość elastycznego dostosowania wysokości finansowania do aktualnych potrzeb,
 • obniżenie kosztów obsługi należności,
 • możliwość skupienia się na kluczowych dla biznesu działaniach, takich jak rozwój rynków czy poszukiwanie nowych klientów,
 • możliwość zdobycia nowych kontrahentów dzięki udzielaniu im kredytu handlowego przez faktora.

Jak działa faktoring? Jaki jest proces usługi faktoringowej?

Poniżej – na przykładzie pełnego faktoringu – przedstawiamy proces i przebieg tej usługi. Faktoring pełny składa się więc z następujących etapów.

 • Podpisanie umowy faktoringowej. Przedsiębiorstwo, chcące skorzystać z faktoringu, musi najpierw podpisać umowę z wybranym faktorem. Są w niej określane warunki finansowania, takie jak wysokość prowizji, oprocentowanie oraz inne koszty związane z usługą faktoringu.
 • Przeniesienie wierzytelności. Po podpisaniu umowy przedsiębiorstwo przenosi wierzytelność z tytułu sprzedaży towarów lub usług na faktora. W przypadku faktoringu pełnego, w ten sposób faktor staje się właścicielem wierzytelności i zobowiązany jest do jej windykacji.
 • Uzyskanie finansowania. Po przeniesieniu wierzytelności przedsiębiorstwo otrzymuje od faktora określoną kwotę pieniędzy, która stanowi część wartości przeniesionej wierzytelności. Pozostała część jest zabezpieczeniem dla faktora, który ponosi ryzyko nieuregulowania wierzytelności przez kontrahenta.
 • Windykacja wierzytelności. W przypadku faktoringu pełnego faktor zobowiązany jest do windykacji przeniesionej wierzytelności. Jeżeli kontrahent spłaci fakturę na czas, faktor przekazuje pozostałą część pieniędzy przedsiębiorcy. W przypadku, gdy kontrahent nie spłaci faktury w terminie, faktor może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej lub polubownej.
 • Rozliczenie usługi faktoringowej. Po zakończeniu procesu windykacji faktor dokonuje rozliczenia usługi faktoringowej z przedsiębiorcą.

Jakie są najważniejsze rodzaje faktoringu?

Istnieją dwa główne rodzaje faktoringu:

 • Faktoring pełny (ang. full factoring) to usługa, w której faktor ponosi całe ryzyko związane z nieuregulowaniem wierzytelności przez kontrahenta. Oznacza to, że przedsiębiorca otrzymuje od faktora określoną kwotę pieniędzy niezależnie od tego, czy kontrahent spłaci fakturę w terminie, czy też nie. Faktoring pełny jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, które chcą mieć pewność, że uzyskają natychmiastowy dostęp do środków, niezależnie od terminu spłaty przez kontrahenta.
 • Faktoring niepełny (ang. partial factoring) to usługa, w której faktor ponosi tylko część ryzyka związanego z nieuregulowaniem wierzytelności przez kontrahenta. W przypadku, gdy ten ostatni nie spłaci faktury w terminie, przedsiębiorca musi samodzielnie dochodzić swoich roszczeń. Faktoring niepełny jest często wybierany przez przedsiębiorstwa, które chcą ograniczyć koszty usługi faktoringowej i są w stanie samodzielnie zarządzać ryzykiem związanym z nieuregulowaniem wierzytelności.

Istnieją również inne rodzaje faktoringu, takie jak: faktoring z opcją zwrotu (ang. „reverse factoring”), faktoring międzynarodowy itp. Są to jednak mniej popularne formy faktoringu i stosowane są rzadziej niż ich dwa, opisane powyżej odpowiedniki.