Chmura dla firm. Co przedsiębiorstwu daje model chmurowy?

Chcąc nie chcąc współczesne firmy biorą udział w wyścigu technologicznym i to nie tyle w zakresie tworzenia własnych produktów, ale w przekształcaniu modelu swojego funkcjonowania na rynku. Globalna cyfryzacja wymusza na przedsiębiorcach wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, do których niewątpliwie zalicza się również chmura obliczeniowa. Z pewnością ci, którzy zdecydują się wcześniej na takie rozwiązanie, mają szansę na zyskanie przewagi konkurencyjnej. Z czego to wynika? Co model chmurowy może zaoferować firmom? Już wyjaśniamy!

Cloud computing – czym jest chmura obliczeniowa?

Zanim przejdziemy to tego, jakie zalety ma chmura dla firm i dlaczego warto zdecydować się na tego typu model korzystania z usług IT, warto wyjaśnić, czym w ogóle ona jest. Chmura obliczeniowa, określana także jako cloud computing, jest niczym innym jak usługą umożliwiającą przedsiębiorstwom korzystanie za pośrednictwem Internetu z szerokiego spektrum zasobów IT, takich jak serwery i procesory o dużej mocy obliczeniowej, sieci czy oprogramowania. Tym samym chmura dla firm polega na przechowywaniu i przetwarzaniu danych na zdalnych serwerach, zamiast na lokalnych urządzeniach.

Model chmurowy w praktyce

Od strony praktycznej firmy mają do dyspozycji trzy modele chmurowe, na które składają się:

  • chmura publiczna
  • chmura prywatna
  • chmura hybrydowa (publiczno-prywatna)

Przedsiębiorstwa w zależności od profilu swojego działania i potrzeb, mogą wybrać jeden z konkretnych modeli chmurowych. Na tym jednak nie koniec. Obok rodzaju chmury do wyboru jest również szeroki zakres usług dodatkowych realizowanych w ramach zawartej umowy.

Chmura obliczeniowa pozwala bowiem na:

  • Bezpieczne przechowywanie danych – chmura dla firm umożliwia przechowywanie i zarządzanie dużymi ilościami danych w bezpieczny i skalowalny sposób.
  • Kopie zapasowe – chmura obliczeniowa pozwala na wykonanie kopii zapasowych danych przetrzymywanych na komputerach lokalnych.
  • Obliczenia chmurowe – duża moc obliczeniowa pozwala na realizację złożonych obliczeń na zdalnych serwerach, co umożliwia szybkie przetwarzanie dużych ilości danych.
  • Aplikacje chmurowe – możliwość zdalnego uruchamiania aplikacji w chmurze, co pozwala na elastyczne dostosowanie zasobów IT do potrzeb biznesowych.
  • Usługi internetowe – dostarczanie usług internetowych, takich jak e-commerce, e-banking i e-learning.

Oczywiście nie są to wszystkie możliwości, jakie chmura dla firm oferuje przedsiębiorstwom. Model ten jest bowiem niezwykle skalowalny i elastyczny. Tym, co jest najważniejsze to przede wszystkim możliwość realizowania wszelkiego rodzaju procesów biznesowych w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny!

Chmura dla firm – dlaczego warto?

Cyfryzacja procesów biznesowych wiąże się z generowaniem olbrzymich ilości danych, które przedsiębiorstwo musi przetwarzać w jak najbardziej efektywny sposób. Równocześnie następuje gwałtowny rozwój technologiczny w zakresie oprogramowania biznesowego i produkcyjnego, które do swojej pracy również potrzebuje sporych mocy obliczeniowych.

Wybierając usługi chmurowe, nie trzeba inwestować olbrzymich środków we własną infrastrukturę IT, otrzymując równocześnie dostęp do najnowocześniejszych technologii informatycznych, jakie funkcjonują. Wszystko to sprawia, że chmura dla firm staje się rozwiązaniem ze wszech miar ekonomicznym i funkcjonalnym.