Cechy ludzkie, „miękkie umiejętności” – przyszłość przy właściwym wyborze pracowników?

Robotyzacja i sztuczna inteligencja (AI) od kilku lat zmieniają potrzeby firm i zawodów. Obok podstawowych kryteriów rekrutacji i awansu, takich jak wiedza specjalistyczna, poziom wykształcenia i doświadczenie, dodaje się obecnie cechy ludzkie zwane „miękkimi umiejętnościami”. Są one trudne do wdrożenia w robotach, ale prawdopodobnie staną się głównymi elementami. Które z nich będą ważne?

Różnica między umiejętnościami twardymi a miękkimi

Na wczorajszych stanowiskach pracy najbardziej poszukiwane były umiejętności twarde. Tę wiedzę techniczną lub akademicką można zdobyć w szkole, na uniwersytecie lub w trakcie kariery zawodowej i często potwierdzają ją dyplomy, świadectwa, stopnie, tytuły itp.
Umiejętności miękkie wiążą się z charakterem danej osoby. Na przykład, bierzemy pod uwagę ich autonomię, zdolność do współpracy, adaptacji do sytuacji, negocjacji, optymizm, poczucie humoru, empatię, itp. To wszystko odgrywa ważną rolę w relacjach między ludzkich. Jednak jak w każdej dziedzinie życia również w pracy obowiązuje sovoir vivre. Warto wiedzieć, na co można sobie pozwolić w relacji ze współpracownikami, a na co nie. Ciekawy artykuł na ten temat można znaleźć na stronie prexpert.pl

Kapitał ludzki – główny atut firmy

Jeśli umiejętności miękkie cieszą się obecnie tak dużym powodzeniem, to przede wszystkim dlatego, że firmy uważają obecnie, że kapitał ludzki jest głównym atutem firmy. Nie jest już brana pod uwagę zdolność każdej osoby do reagowania na z góry ustalone zapotrzebowanie, ani fakt posiadania know-how. Jest to obecnie kwestia profilu, który staje się coraz bardziej społeczny, zdolny do pozytywnej integracji w grupie, ale także do innowacji. Trzeba powiedzieć, że innowacyjność jest istotą problemu konkurencyjności firmy.
Firmy zrozumiały, że o ile wiedza i umiejętności techniczne odgrywają zasadniczą rolę w integracji kandydata z danym stanowiskiem i zespołem, o tyle szybkość integracji może być kluczowym czynnikiem sukcesu kandydata. Szybkość integracji może być dzięki temu dziesięciokrotnie zwiększona, ale w grę wchodzi również spójność całego zespołu. Ponieważ w ostatnich latach zarządzanie projektami bardzo się rozwinęło, łatwo zrozumieć, jak ważne jest ich uwzględnienie.

Jakie jest 7 umiejętności miękkich, które warto rozwijać?

    1. Autonomia

Autonomia odgrywa oczywiście ważną rolę w zdolności pracownika do zintegrowania się z firmą. Ułatwia to bowiem rolę menedżera, który może szybko zrezygnować z roli nadzorcy i skoncentrować się na zadaniach o wartości dodanej. Dążenie rekrutów do szybkiego uzyskania samodzielności przyczyni się do szybkiego uczenia się.

    2. Umiejętność dostosowania się.

Czasy, kiedy ludzie robili karierę w jednej firmie, minęły: innowacje technologiczne pojawiają się w ciągłym strumieniu i wymagają szybkiej adaptacji, aby utrzymać pracę. Jeśli chodzi o umiejętność dostosowania się do nowych umiejętności, narzędzi technologicznych czy praktyk, to dotyczy to w szczególności zdolności do szybkiej zmiany organizacji. Dotyczy to również trybu projektu. Umiejętność adaptacji wpływa na zdolność do odbicia się od dna i reagowania na zmieniający się świat.

3. Umiejętność komunikacji.

Nowy menedżer musi być nie tylko dobrym słuchaczem, ale także empatycznym i szybko rozumieć innych, sprawić, by czuli się szanowani i zbudować zaufanie w swoim zespole i z każdym jego członkiem. Musi być w stanie przekazywać informacje, jak również je gromadzić i rozwiązywać poważne konflikty, co wiąże się z dobrą komunikacją. W ten sam sposób, często przypisuje się mu inteligencję emocjonalną, która jest często porównywana do IQ, ale także zdolność do cofania się, aby lepiej zarządzać wszystkimi sytuacjami i unikać niepotrzebnych konfliktów.

4. Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej.

Kolejną bardzo poszukiwaną umiejętnością jest organizacja. Osoba ta musi nie tylko umieć przewidywać, prognozować i planować pracę własną i innych lub pomagać im w tym zakresie, ale także umieć zarządzać priorytetami, przewidywać i dostrzegać zmiany. Swoim przykładem, a także umiejętnością przekazywania skutecznego modelu organizacyjnego, pomaga innym w zwiększaniu efektywności.

5. Bycie kreatywnym.

Przedsiębiorstwa muszą być stale kreatywne w obliczu konkurencji i innowacji technologicznych. Kreatywność otwiera nowe drogi i odgrywa w tym względzie decydującą rolę. Innowacyjność pracowników staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na zdolność firm do utrzymania konkurencyjności. Poszukiwany dziś profil jest w stanie myśleć nieszablonowo i poza utartymi szlakami.

6. Opanowanie pracy zespołowej.

Nie ma wątpliwości, że praca zespołowa w dużej mierze zajęła miejsce w przedsiębiorstwach. Opanowanie narzędzi do współpracy jest obecnie niemal tak samo obowiązkowe jak tych do pracy zdalnej. Minęły już czasy samodzielnego pracownika, który wykonuje pracę w swoim własnym kącie. Dziś chcemy integrować pracowników, którzy wiedzą, jak pracować w zespole, przyczyniają się do ciepłej atmosfery i motywują wszystkich.

7. Umiejętność podejmowania inicjatywy.

Ponieważ świat ciągle się zmienia, a sytuacje są zawsze inne, nie ma już żadnych z góry ustalonych modeli. Podejmowanie inicjatywy jest podstawową cechą, ponieważ wymaga opanowania strachu, lęku i emocji. Wymaga podejmowania ryzyka i jest szczególnie ceniona w nowoczesnych firmach, gdzie porażka projektu jest coraz częściej postrzegana jako źródło nauki. W ostatnich dziesięcioleciach człowiek nie może już dłużej trzymać się przyzwyczajeń. Przebywa w świecie zarówno sprzyjającym rozwojowi talentu, jak i wymagającym w relacjach międzyludzkich.