Ubezpieczenie kredytu – czy warto je wykupić?

Klienci, których wniosek o uzyskanie kredytu został rozpatrzony pozytywnie, mają możliwość, a czasem wręcz obowiązek – jego dodatkowego ubezpieczenia. Choć w polskim prawie nie znajdziemy żadnych informacji, które odgórnie wymuszają ubezpieczenie kredytu, tak banki kierują się własną polityką. Czasami ubezpieczenie kredytu jest konieczne, by bank wyraził zgodę na zawarcie umowę, jednak w większości przypadków – jest to całkowicie zależne od klienta. Jeżeli w najbliższym czasie zamierzasz starać się o kredyt, podpowiemy, czy jest sens zakupu jego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie kredytu – co to takiego?

Ubezpieczenie kredytu to nic innego, jak finansowe zabezpieczenie kredytobiorcy na wypadek losowych i nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą wpłynąć na niemożność terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego. Mowa tu, między innymi, o utracie pracy, zapadnięciu na poważną chorobę, stratę mienia – dokładny zakres ochrony jest jednak zależny od konkretnej instytucji bankowej. Tego rodzaju ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo nie tylko kredytobiorcy, lecz także samemu bankowi. Polisa kredytu nie jest obowiązkowa, jednak może zostać wymuszona przez bank w sytuacji, gdy udzielenie kredytu danemu klientowi wiążę się z podniesionym ryzykiem.

Co może obejmować ubezpieczenie kredytu?

W zależności od banku, ubezpieczenie może obejmować doprawdy szeroki zakres ochrony. Możemy wspomnieć, między innymi, o zapewnieniu bezpieczeństwa w takich sytuacjach, jak:

Utrata pracy.

W przypadku utraty pracy – jeżeli wina nie leży po stronie kredytobiorcy – ubezpieczyciel może spłacić kilka kolejnych rat, najczęściej 6 lub 12.

Choroba lub wypadek.

Ubezpieczyciel może spłacić pozostałą kwotę kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca zapadł na poważną chorobę, lub też stał się ofiarą wypadku, który doprowadził do trwałej niepełnosprawności uniemożliwiającej mu podjęcie pracy.

Nagła śmierć.

Nagła i nieoczekiwana śmierć kredytobiorcy również jest wyznacznikiem do tego, by pozostała część kredytu została spłacona przez ubezpieczyciela. Dzieje się tak najczęściej w przypadkach, gdy kredyt został zaciągnięty wspólnie, a więc – na przykład – przez małżeństwo.