Czas oczekiwania na odszkodowanie z OC

Co do zasady termin wypłaty odszkodowania przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe to 30 dni od chwili, gdy została zgłoszona szkoda. Drugim terminem jest czas czternastodniowy i dotyczy on sytuacji, gdy konieczne jest ustalenie wysokości odszkodowania lub konieczności wypłacenia przez danego ubezpieczyciela.

Z zasady te 30 dni dotyczy części bezspornej, zatem jeśli jest problem w ustaleniu wysokości odszkodowania to część bezsporna powinna zostać wypłacona w ciągu tych 30 dni.

Warto zwrócić uwagę, że wielu ubezpieczycieli zwleka z wypłaceniem odszkodowania,jest to jedno z nadużyć ubezpieczycieli. Takie sytuacje mają miejsce bardzo często. Ubezpieczyciel uzasadnia takie działania tym, że konieczne jest zebranie dodatkowej dokumentacji lub inne działania, które są konieczne do ustalenia odszkodowania. W takich przypadkach należy dokładnie kontrolować, co przez ten czas robił zakład ubezpieczeniowy, który jest zobligowany do wypłacenia odszkodowania.

Czasami zdarza się, że ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania tłumacząc, że oczekuje na wyrok w sprawie, która toczy się w sądzie. Takie działanie jest niezgodne z prawem. Nie może ubezpieczyciel nie wypłacić odszkodowania ze względu na postępowanie karne. Oczywiście są przypadki, kiedy ma miejsce takie działanie i jest ono uzasadnione, lecz są to niezwykle rzadkie przypadki. W normalnych okolicznościach, gdy zakład zwleka z wypłaceniem odszkodowania mamy prawo wystąpić o odsetki za oczekiwanie, czyli za zwłokę ze strony ubezpieczyciela.

Warto podczas swoich działań dokładnie sprawdzać, na jakim etapie jest nasza sprawa i dopytywać o szczegóły, by móc otrzymać odszkodowanie w odpowiednim czasie. Opieszałość ubezpieczycieli wynika z faktu, iż te 30 dni jest tak naprawdę umowne i łatwy sposób można ten termin nagiąć za pomocą tłumaczeń o konieczności zebrania dodatkowych dokumentów. Nasza dociekliwość i pilnowanie terminu powinny pomóc w przyśpieszeniu całej sprawy i szybkiemu wypłaceniu należnego odszkodowania za straty.

konsultacja: pamietnikwindykatora.pl