Rozliczanie podatku z Niemiec z małżonkiem. Czy jest korzystne?

Jeśli jesteś jedną z osób pracujących na terenie Niemiec, masz możliwość złożenia deklaracji podatkowej wspólnie z małżonkiem. To wyjątkowo korzystna opcja, ponieważ w ten sposób można liczyć na wyższy zwrot podatku ze względu na inne naliczanie podatku dochodowego. Dowiedz się, czy możesz skorzystać z opcji wspólnego złożenia deklaracji podatkowej. W jaki sposób działa wspólne rozliczenia podatku z Niemiec z małżonkiem? Sprawdź!

Rozliczenie podatku z Niemiec z małżonkiem – jak wygląda?

Każdy niemiecki podatnik ma do wyboru dwa sposoby złożenia deklaracji – indywidualnie lub razem z małżonkiem. Mówi o tym ustawa o podatku dochodowym (EStG).

Wspólne rozliczanie z niemieckim urzędem skarbowym polega na uwzględnieniu łącznego dochodu netto małżonków. Ta procedura pozwala małżonkom skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku, nawet jeśli tylko jedno z nich generuje przychody. Wartość wspólnego rozliczenia staje się opłacalna zwłaszcza wtedy, gdy istnieją znaczące różnice w dochodach partnerów. Przykładowo – jeśli żona zarabia mniej niż mąż, wspólne rozliczenie pozwala na obniżenie łącznego podatku ze względu na progresywną stawkę podatkową. Im większe są różnice w dochodach między małżonkami, tym większe korzyści finansowe z tego rodzaju rozliczenia w porównaniu do rozliczenia indywidualnego.

Aby dokonać wspólnego rozliczenia podatku z małżonkiem w Niemczech, muszą zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim małżeństwo musi być ważne z punktu widzenia prawa w danym roku podatkowym. Nie ma jednak wymogu co do długości trwania małżeństwa, więc nawet związki zawarte 31 grudnia i trwające zaledwie jeden dzień spełniają ten warunek. Kolejnym kryterium jest obowiązek podatkowy, który muszą posiadać obie strony. Ważne jest także, aby małżonkowie nie mieszkali osobno na stałe. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy jedna z osób tymczasowo pracuje za granicą i przez dłuższy okres nie przebywa w domu.

Warto podkreślić, że według niemieckiego prawa wspólne rozliczanie podatkowe nie przysługuje tylko małżeństwom. Dzięki uchwale Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, prawo to obejmuje również osoby pozostające w zarejestrowanych związkach partnerskich.

Rozliczenie podatku z małżonkiem – dlaczego warto?

Rozliczenie podatku z Niemiec z małżonkiem może przynieść wiele korzyści. W większości sytuacji prowadzi do znacznie wyższego zwrotu podatku. Szczególnie opłacalne staje się to w przypadku dużych różnic w zarobkach, na przykład, gdy jedno z małżonków zarabia znacznie więcej w Niemczech niż druga osoba w Polsce lub gdy rozważane jest rozliczenie podatku z osobą, która nie pracuje.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa rozliczanie podatku z małżonkiem i jakie korzyści z tego wynikają, warto zapoznać się z niemieckim systemem klas podatkowych. Dużo zależy od kombinacji klas podatkowych – w niektórych przypadkach jest bardziej opłacalne rozliczać się wspólnie, w innych niekoniecznie. Gdy osoba pracująca w Niemczech jest przypisana do pierwszej klasy podatkowej, a drugi małżonek nie ma klasy podatkowej, bo nie pracuje w Niemczech, istnieje duża szansa na uzyskanie znacznego zwrotu podatku. Jednak wspólne rozliczenie podatku z Niemiec może nie być opłacalne, jeśli wcześniej jeden z małżonków pracował w Niemczech, a dochody drugiego małżonka w Polsce przekraczały kwotę wolną od podatku.