Kredyt mieszkaniowy: Kluczowe informacje i porady dla przyszłych właścicieli nieruchomości

Aby otrzymać kredyt mieszkaniowy, zazwyczaj trzeba spełnić określone warunki i przedstawić wymagane dokumenty. Poniżej przedstawiam ogólne kryteria, które często są brane pod uwagę przez banki i instytucje kredytowe:

 1. Dochód: Zazwyczaj konieczne jest udokumentowanie stabilnego źródła dochodu, takiego jak wynagrodzenie z pracy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Banki mogą wymagać przedstawienia zaświadczeń o zarobkach, umów o pracę, zeznań podatkowych lub innych dokumentów potwierdzających dochód.
 2. Historia kredytowa: Banki sprawdzają historię kredytową wnioskodawcy, aby ocenić jego zdolność do terminowej spłaty zobowiązań. Dobra historia kredytowa, regularne spłacanie wcześniejszych kredytów i terminowe regulowanie rachunków mogą wpływać na pozytywną decyzję kredytową.
 3. Wkład własny: Zwykle wymaga się, aby kredytobiorca wnosił pewien wkład własny na zakup nieruchomości. Wysokość tego wkładu zależy od polityki banku oraz rodzaju kredytu. W niektórych przypadkach istnieją jednak programy rządowe, takie jak „Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy”, które umożliwiają otrzymanie kredytu bez lub z niższym wkładem własnym.
 4. Stabilność zatrudnienia: Banki preferują kredytobiorców z ustabilizowaną sytuacją zatrudnienia. Długotrwałe zatrudnienie lub umowa o pracę na czas nieokreślony może wpływać pozytywnie na ocenę wnioskodawcy.
 5. Zdolność kredytowa: Banki oceniają zdolność kredytową wnioskodawcy, czyli możliwość spłaty zobowiązań. Oblicza się ją na podstawie stosunku miesięcznych dochodów do miesięcznych wydatków, w tym raty kredytu. Zwykle wymagane jest, aby suma rat kredytowych nie przekraczała określonego procenta miesięcznego dochodu.
 6. Wiek: Wiele banków ma ograniczenia wiekowe dotyczące kredytobiorców. Zazwyczaj minimalny wiek wynosi 18 lat, a maksymalny wiek ustalany jest na podstawie okresu spłaty kredytu.

Nie masz wkładu własnego? Teraz jest na to rozwiązanie

Program „Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy” oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) posiada następujące parametry i wymagania dotyczące kredytu i wkładu własnego:

 1. Okres spłaty kredytu: Minimalny okres spłaty wynosi 15 lat.
 2. Waluta kredytu: Kredyt udzielany jest w polskich złotych (PLN).
 3. Gwarancja dla kredytów z niskim wkładem własnym: Jeśli kredytobiorca wnosi wkład własny niższy niż 20% całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest rodzinny kredyt mieszkaniowy, różnica między tymi wydatkami a wkładem własnym jest objęta gwarancją.
 4. Spłata rodzinna przy powiększeniu gospodarstwa domowego: W przypadku narodzin drugiego, trzeciego lub kolejnego dziecka, kredyt może być objęty spłatą rodziną.

Wymagania dotyczące wkładu własnego kredytobiorcy:

 • Kredyt może być udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy, lub
 • Z wkładem własnym kredytobiorcy, który nie przekracza 200 000 zł i nie przekracza:
  • 20% całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt (dla kredytów o zmiennej stopie procentowej)
  • 30% całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt (dla kredytów o stałej stopie procentowej lub okresowo stałej stopie procentowej, której poziom pozostaje stały przez co najmniej 5 lat)
 • Nie ma ograniczeń co do wysokości wkładu własnego, jeśli składa się on wyłącznie z nieruchomości gruntowej. Jednak łączna wartość wkładu własnego i rodzinny kredyt mieszkaniowy nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Należy zauważyć, że powyższe informacje są ogólne i zalecam skonsultowanie się bezpośrednio z ekspertem kredytowym który udzieli szczegółowych informacji.

Kredyt mieszkaniowy – od czego zacząć?

Aby rozpocząć proces ubiegania się o kredyt mieszkaniowy, warto skontaktować się z doradcą kredytowym, takim jak Marek Grobelny z Wrocławia. Doradca kredytowy będzie mógł udzielić Ci profesjonalnej pomocy i wskazać odpowiednie kroki do podjęcia. Oto kilka wskazówek, jak zacząć:

 1. Znajdź odpowiedniego doradcę kredytowego: Możesz skorzystać z rekomendacji od znajomych, rodzin lub wyszukać informacje na stronach internetowych, forach dyskusyjnych lub w katalogach doradców finansowych. W przypadku Mareka Grobelnego z Wrocławia, możesz skontaktować się z nim za pośrednictwem informacji kontaktowych udostępnionych przez niego.
 2. Umów spotkanie: Skontaktuj się z doradcą kredytowym, takim jak Marek Grobelny, i umów się na spotkanie. Spotkanie może odbyć się osobiście, telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych, w zależności od preferencji i możliwości.
 3. Przygotuj dokumenty: Przed spotkaniem z doradcą kredytowym, przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak dokumenty tożsamości, zaświadczenia o dochodach, umowy o pracę, informacje dotyczące posiadanych zobowiązań finansowych oraz dokumenty dotyczące nieruchomości, na którą planujesz zaciągnąć kredyt.
 4. Omów swoje potrzeby i cele: Podczas spotkania z doradcą kredytowym, opowiedz mu o swoich potrzebach mieszkaniowych, planach zakupu nieruchomości oraz swoich finansowych celach. Doradca będzie mógł na tej podstawie pomóc Ci zidentyfikować odpowiednie rozwiązania kredytowe i dostosować ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb.
 5. Porównaj oferty kredytowe: Doradca kredytowy przedstawi Ci różne oferty kredytowe dostępne na rynku, uwzględniając Twoje preferencje i możliwości finansowe. Porównaj warunki kredytowe, takie jak oprocentowanie, okres spłaty, prowizje i inne opłaty, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę.
 6. Złóż wniosek o kredyt: Jeśli znajdziesz odpowiednią ofertę kredytową, z doradztwem swojego doradcy kredytowego możesz złożyć wniosek o kredyt mieszkaniowy do wybranej instytucji finansowej. Doradca kredytowy pomoże Ci w wypełnieniu wniosku i dostarczeniu niezbędnych dokumentów.

Pamiętaj, że proces ubiegania się o kredyt mieszkaniowy może być złożony, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy kredytowego, takiego jak Marek Grobelny, który pomoże Ci przejść przez wszystkie etapy i zadbać o Twoje interesy.