Zawód: Projektant – wystawa w warszawskim Salonie Akademii

Dobre projekty, to takie, które są związane z tym, co dla nas ważne. Tak się składa, że jakkolwiek by na to nie spojrzeć, dla ludzi ważne są ich problemy. Być może zabrzmi to banalnie, ale projektowanie w znacznej części jest diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów.

Oczywiście, nurtują nas pytania o sens życia i istnienie transcendentnych sił rządzących światem, ale w natłoku codzienności te problemy schodzą na dalszy plan. Szukamy rozwiązania codziennych kłopotów i pomocą w tym służą projektanci. Współczesny świat ma dużo na głowie, ledwo zauważy jakiś stan rzeczy, a już musi na nowo dopasowywać się do zmieniających się warunków. Zmiana sama w sobie nie może być wartościowana, lecz skutki niektórych zmian mogą wprowadzić w nasze życie duży chaos i… mnóstwo problemów do szybkiego rozwiązania.
Projektanci nie znajdą uniwersalnego lekarstwa na nędzę i głód, pogłębiające się różnice w zamożności społeczeństw czy oddalenie się od natury. Projektowanie pozwala jednak na zauważenie ciemnej strony rozwoju i zasygnalizowanie możliwych rozwiązań i ulepszeń. „ZAWÓD: PROJEKTANT. Świadomość i działanie” to tytuł wystawy, która potrwa od 7 kwietnia do 17 maja w Galerii Salon Akademii mieszczącej się w Pałacu Czapskich-Raczyńskich przy Krakowskim Przedmieściu 5 w Warszawie. Wernisaż odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 18.
Tytuł wystawy sygnalizuje, że będziemy mieli okazje poznać projektowanie w innym niż zazwyczaj kontekście. Świadomość i działanie to odpowiedzialność za to, co projektanta otacza. Na wystawie zaprezentowane zostaną obiekty wynikające z głębokiej świadomości problemów. Niektóre z nich są próbą ich rozwiązania, inne komentują i zwracają uwagę na to, co trudne, aby uświadomić problemy innym.
Strukturę wystawy zbudowano wokół haseł: Globalizacja, Urbanizacja, Demografia, Środowisko i Technologia.
Projekty na wystawie odnoszą się do związanych z nimi problemów w sposób krytyczny lub praktyczny. Rozwiązania przedstawione są punktu widzenia świadomego i czującego się odpowiedzialnym za poprawę sytuacji projektanta.

„ZAWÓD: PROJEKTANT. Świadomość i działanie”
wernisaż:
4 kwietnia, godz. 18
wystawa: 7 kwietnia – 17 maja
Galeria Salon Akademii, Warszawa

Anna Barbasz-Bielecka

źródło i zdjęcia: Salon Akademii

oficjalna strona wydarzenia – kliknij

 


Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.