"malarz domu aukcyjnego abbey house" tag
Szymon Urbański, "Rodząca Wawa", detal, filar mostu Grota-Roweckiego, 1987, zdj. T. Sikorski - fragment

Szymon Urbański: Potwory rzeczywistości, potwory osobowości

Szymon Urbański nie pokazuje świata potwornego. Pokazuje świat przepotworny. Nieistniejący, ale możliwy. Twór najgorszych intencji, które choć nigdy nie zaistniały, zaistnieć mogły. Jego najbardziej wyraziste wizje miały swój rodowód w rzeczywistości PRL-u po…

Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.