"Jacek Redlich" tag
A-B-na-GPW-147-of-149_net

Art & Business Magazine S.A. – sztuka na parkiecie

We wtorek 2 października w budynku warszawskiej giełdy w sali New Connect zadebiutowała spółka Art & Business Magazine S.A.

fot. Paweł Nałęcz

Sztuka na parkiecie – „Art & Business” zadebiutował na giełdzie

We wtorek 2 października w budynku warszawskiej giełdy w sali New Connect zadebiutowała spółka Art & Business Magazine S.A. Cena akcji na debiucie wyniosła 1,05 – oznacza to 5% wzrost do ceny emisyjnej.

Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.