"ilustracje kulinarne" tag
na slajder

Eliza Danowska: Gotowanie i mity

Malarka, ilustratorka, eksperymentatorka, mama. Opanowała niełatwą sztukę rysowania przepisów, a jej dom to radosne laboratorium nieskrępowanej twórczości z dziećmi w roli głównej. Z Elizą Danowską rozmawia Katarzyna Sołtan.

Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.