"ilustracje kulinarne" tag
na slajder

Eliza Danowska: Gotowanie i mity

Malarka, ilustratorka, eksperymentatorka, mama. Opanowała niełatwą sztukę rysowania przepisów, a jej dom to radosne laboratorium nieskrępowanej twórczości z dziećmi w roli głównej. Z Elizą Danowską rozmawia Katarzyna Sołtan.

Art&Business © 2015 All Rights Reserved

New Connect Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 19 lok. 57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412022, NIP: 5213627725, REGON: 146014977, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł, opłacony w całości.