"ekskluzywne sztućce" tag
Garnki Dressed, Marcel Wanders dla Alessi (1) fot. marcelwanders.com

Marcel Wanders i moda od kuchni

Niczym wielki kreator mody, Marcell Wanders, ubrał garnki i patelnie w niezwykłe stroje. Koronki i falbanki, dotąd pojawiające się tylko na salonach, wkroczyły do kuchni. Gotowanie jeszcze nigdy nie było taką ucztą dla zmysłów.

Art&Business © 2015 All Rights Reserved

New Connect Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 19 lok. 57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412022, NIP: 5213627725, REGON: 146014977, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł, opłacony w całości.