"Bollinger Special Cuvée" tag
Nolita logo

NOLITY SMAK

W listopadzie przybyło w Warszawie nowe smakowite miejsce. Swoją autorską restaurację otworzył Jacek Grochowina,  młody szef kuchni o międzynarodowym doświadczeniu.

Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.