"Bartek Materka" tag
Rekawiczki Jeffa Koonsa, fot. Galeria Kronika

Rękawiczki Jeffa Koonsa

  W pierwszym numerze gazety wydawanej przez warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej znajduje się rozmowa z Pauliną Ołowską. Rozmowa jest zapisem spontanicznej wizyty artystki w muzeum i jej daru do kolekcji – pary rękawic roboczych….

Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.