"Bartek Materka" tag
Rekawiczki Jeffa Koonsa, fot. Galeria Kronika

Rękawiczki Jeffa Koonsa

  W pierwszym numerze gazety wydawanej przez warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej znajduje się rozmowa z Pauliną Ołowską. Rozmowa jest zapisem spontanicznej wizyty artystki w muzeum i jej daru do kolekcji – pary rękawic roboczych….

Art&Business © 2015 All Rights Reserved

New Connect Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 19 lok. 57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412022, NIP: 5213627725, REGON: 146014977, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł, opłacony w całości.