Rotary- Aukcja Charytatywna

Rotary aukcja charytatywna

VII AUKCJA CHARYTATYWNA

ROTARY KLUB KRAKÓW WYSPIAŃSKI

Na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Miechowie po hasłem:

 

„PODARUJMY DZIECIOM PRZYSZŁOŚĆ”

 

WYSTAWA PRZED AUKCYJNA

22 listopada – 3 grudnia 2011 r., godz. 13.00-18.00

Galeria Dyląg, ul. św. Tomasza 22, Kraków

 

AUKCJA

4 grudnia 2011 r., godz. 17.00

Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1

 

Aukcję otworzy koncert Zespołu Wiolonczeli Akademii Muzycznej

w Krakowie pod kierownictwem prof. Zdzisława Łapińskiego.

 

Katalog aukcji:

 

 

 


Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.