Portret kobiety w życiu malarza

Kobiety odgrywają ważną rolę w życiu mężczyzn, a wielcy malarze z ogromną pasją uwieczniali damskie piękno. Portretowali żony, damy i kochanki, z wielkim zaangażowaniem ukazywali kobiety, które odgrywały istotne role w ich życiu jak również w życiu państwa. Miłość do kobiet sprawiała, że artyści malowali portrety z wielkim uczuciem i oddaniem.Leonardo da Vinci – Dama z łasiczką – Portret damy z gronostajem
W 1489 roku malarz sportretował kobietę w stanie błogosławionym, zwierzę nazywane gronostajem lub łasiczką jest symbolem płodności i zgodnie z tradycją ułatwia rozwiązanie. Cecyllia Gallerani ukazana została bez kochanka, księcia Ludovico Sforzy, który zamówił portret aby uwiecznić piękno miłości swojego życia. Cecylia była kobietą bardzo dobrze wykształconą, obracała się wśród elity intelektualnej Mediolanu, prowadziła dysputy filozoficzne, biegle władała łaciną i starożytną greką, tworzyła poezję i uważana była za jedną z najwybitniejszych włoskich poetek tego okresu.
Gustav Klimt – Judyta
Obraz pochodzi z „Księgi Judyty” i dotyczy wydarzeń mających miejsce za czasów Nabuchodonozora. Malarz w 1901 roku stworzył portret kobiety femme-fatale, która przepełniona jest wdziękiem i uwodzi spojrzeniem, na sobie ma jedynie prześwitującą chustę. Wcześniej artyści ukazywali ją w białych szatach, nadając jej cechy wrażliwości i delikatności, ukazując jako kobietę cnotliwą. Klimt przedstawił ją w całkowitym kontraście. Imię Judyta znaczyło w wolnym tłumaczeniu „matka ojczyzny”, swoją osobą personifikowała cały naród żydowski.
Pablo Picasso – Dora Maar z kotem
Obraz Namalowany w 1941 roku przedstawia Dorę Maar, kochankę malarza. Kobieta ukazana jest w pozycji siedzącej na krześle z małym kotem. Ta praca jest jednym z najdroższych obrazów malarza, prezentuje najbardziej tajemniczą i wymagającą kochankę Picassa. Potężna dramatyczna postawa, bogate zdobienia w połączoniu z jaskrawymi barwami. Jest jednym z najbardziej cenionych obrazów Picassa ukazujących jego kochanki i towarzyszy artysty. Ich partnerstwo było połączeniem finezji i intelektualnych uniesień.

Królowa Elżbieta II – Andy Warhol
Artysta znany z dzieł ukazujących komercyjne przedmioty lub machinalną mnogość w 1985 roku sportretował Królową Wielkiej Brytanii w dość kontrowersyjny sposób. Elżbieta II została przedstawiona w jaskrawych barwach oraz mechanicznych powtórzeniach jakie artysta wykonał na podstawie portretu damy, Andy stworzył różne kolorowe wersję sitodruku przedstawiającego królową Elżbietę II.

 

Monika Komorowska

zdjęcia: www.wikipedia.org


Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.