62. Zdzisław Beksiński (ur. 1929) Postać Olej, płyta pilśniowa; 132 x 98 cm Sygn. na odwrocie HR/ BEKSIŃSKI Malarz, rysownik, fotografik, rzeźbiarz i grafik komputerowy. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych o międzynarodowej renomie. Figuralne kompozycje Beksińskiego zajmują wyjątkową pozycję na mapie współczesnych nurtów awangardy, nie mieszcząc się w ramach aktualnych kierunków i postaw artystycznych. Znamienna dla nich wizyjność współgra z precyzyjnym traktowaniem szczegółów i iluzyjnym odtworzeniem przedmiotów ukazywanych w zaskakujących, niekonwencjonalnych konfiguracjach. Oferowany obraz typowy dla malarstwa Beksińskiego prowokuje wielokierunkowe skojarzenia charakterystyczne dla poetyki surrealizmu. Wywoławcza: 65000 zł Estymacja: 68000-75000 zł

62. Zdzisław Beksiński (ur. 1929) Postać Olej, płyta pilśniowa; 132 x 98 cm Sygn. na odwrocie HR/ BEKSIŃSKI  Malarz, rysownik, fotografik, rzeźbiarz i grafik komputerowy. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych o międzynarodowej renomie. Figuralne kompozycje Beksińskiego zajmują wyjątkową pozycję na mapie współczesnych nurtów awangardy, nie mieszcząc się w ramach aktualnych kierunków i postaw artystycznych. Znamienna dla nich wizyjność współgra z precyzyjnym traktowaniem szczegółów i iluzyjnym odtworzeniem przedmiotów ukazywanych w zaskakujących, niekonwencjonalnych konfiguracjach. Oferowany obraz typowy dla malarstwa Beksińskiego prowokuje wielokierunkowe skojarzenia charakterystyczne dla poetyki surrealizmu.   Wywoławcza: 65000 zł Estymacja: 68000-75000 zł


Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.