Odnaleziono „Portret młodzieńca” Rafaela Santiego!

Dotychczas uważano, że słynny, wart miliony dolarów obraz z kolekcji Czartoryskich, został zniszczony podczas II wojny światowej. Polskie MSZ jest na jego tropie.

Obraz, który najpewniej wyszedł spod pędzla Rafaela Santiego na początku XVI wieku, znajduje się ponoć w sejfie w jednym z krajów „w którym prawo nam sprzyja” – mówi prof. Wojciech Kowalski, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. restytucji dóbr kultury. – Można przypuszczać, że właściciel obrazu czeka na okazję, kiedy będzie mógł coś z tym obrazem zrobić – dodaje.

Na początku XIX wieku “Portret młodzieńca” wzbogacił kolekcję rodziny Czartoryskich i stał się jedną z pereł zbiorów Muzeum w Krakowie. Podczas wojny został zarekwirowany przez hitlerowców i wywieziony do Niemiec. Trop urywa się w Linzu, gdzie obraz miał trafić do Muzeum Hitlera. Po wojnie nie odnaleziono go i nie wiadomo, co się z nim stało – podejrzewano, że został zniszczony.

Źródło: www.tokfm.pl

oprac. am


Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.