Egipska bogini płodności pobiła rekord

Starożytny posąg egipskiej bogini płodności i opiekunki rodzin Izydy został sprzedany w minionym tygodniu na aukcji Christie’s w Londynie za 3,7 mln funtów. Tym samym ustanowił rekord aukcyjny starożytnej sztuki egipskiej.

Posąg sprzedany na aukcji antyków 25 października mierzy zaledwie 73 cm. Jego powstanie datowane jest na okres panowania XXVI Dynastii Saickiej (ok. 664-525r. p.n.e.). Wykonany z ciemnego piaskowca, zwanego szarogłazem, najprawdopodobniej był wykorzystywany przy leczeniu tych, którzy przyzywali mocy i opieki bogini. Cena sprzedaży podwoiła poprzedni rekord z 2005 roku, kiedy Kimbell Art Museum w Fort Worth zakupiło mniejszą, ale za to starszą egipską rzeźbę nagrobną.

Posąg Izydy, którego cena była szacowana przed aukcją na 400-600 tys. funtów zakupił londyński kolekcjoner Daniel Katz do swojej prywatnej kolekcji. Do tej pory posąg znajdował się w posiadaniu francuskiego rodu, który nabył go w Aleksandrii w latach 40. XIX w.

JK

źródło: www.telegraph.co.uk


Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.