„Dziadek do orzechów i król myszy” – fotorelacja

Dziadek do orzechów, król myszy – Polski Balet Narodowy, fot. Ewa Krasucka

 

 

Zdjęcia z przedstawienia baletowego „Dziadek do orzechów i król myszy” Piotra Czajkowskiego w choreografii Toera van Schayka i Waynan Eaglinga, pod batutą Jewgienija Wolińskiego. Premiera w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się 25 listopada 2011.

Fot. Ewa Krasucka, Teatr Wielki, Opera Narodowa

 


Art&Business © 2014 All Rights Reserved

New Connect Art & Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 19 lok. 57, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412022, NIP: 5213627725, REGON: 146014977, kapitał zakładowy: 1.000.000 zł, opłacony w całości.