„Dziadek do orzechów i król myszy” – fotorelacja

Dziadek do orzechów, król myszy – Polski Balet Narodowy, fot. Ewa Krasucka

 

 

Zdjęcia z przedstawienia baletowego „Dziadek do orzechów i król myszy” Piotra Czajkowskiego w choreografii Toera van Schayka i Waynan Eaglinga, pod batutą Jewgienija Wolińskiego. Premiera w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się 25 listopada 2011.

Fot. Ewa Krasucka, Teatr Wielki, Opera Narodowa

 


Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.