Antykwariat Wu eL

Katalog wuel 20

 

Aukcja odbędzie się 3 grudnia 2011 r.
w Muzeum Miejskim we Wrocławiu
Arsenał – Muzeum Militariów
ul. Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław
początek o godz. 11.30
Wystawione na aukcji przedmioty można oglądać w Antykwariacie Wu-el, ul. św. Wojciecha 1, Szczecin oraz podczas wystawy przed aukcyjnej w dniach 23 listopada – 1 grudnia 2011 r., jak również w dniu aukcji od godz. 9.00

 

1. BYTOM. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne dla Miejskiego Katolickiego

Gimnazjum dyr. dra H. Wentzela, artykuł dra E. Frankego piszący

o historii Bytomia od XII w. do pocz. XIX w., bogato udokumentowany

źródłami (Ueber die geographische Lage…); druk. M. Boehm, Bytom 1877;

22 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia;

wymiary: 205×250 mm; Elfter Jahresbericht des Städtischen Katholischen

Gymnasiums (…). Cena: 240 zł


2. BYTOM. Suplement do sprawozdania Miejskiego Katolickiego

Gimnazjum, zawiera artykuł dra O. Fiebiga dotyczący tematyki

meteorologicznej, analizujący temperatury, opady, etc., etc.

w Bytomiu w latach 1886-1880; dołączone są stosowne wykresy i tabele;

druk. B. Wylezol, Bytom 1888; 20+4 str., st. bdb., okładka miękka,

grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 205×255 mm;

Die meteorologischen Verhältnisse von Beuthen O.-Schl. Cena: 170 zł

3. BYTOM. Suplement do sprawozdania rocznego Miejskiej Katolickiej

Szkoły Realnej, zawiera artykuł poświęcony historii, podziałom

językowym, położeniu, florze i faunie Bytomia; druk. T. Kirsch,

Bytom 1903; 68 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, zażółcenia; wymiary: 125×205 mm; Heimatkunde von Beuthen

(Oberschlesien). Cena: 180 zł


4. BYTOM. Suplement do sprawozdania rocznego Miejskiej Katolickiej

Wyższej Szkoły Realnej, zawiera artykuł omawiający górnictwo

i hutnictwo Bytomia, wymienia m. in. czołowe huty i kopalnie; artykuł

jest zilustrowany wykresami geologicznymi oraz planem Bytomia

z roku 1800; druk. T. Kirsch, Bytom 1905; 50 str., st. bdb., okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. nieakt.

pieczęć własnościowa; wymiary: 125×205 mm; Heimatkunde von Beuthen

(Oberschlesien). Cena: 200 zł


5. BYTOM. Suplement do sprawozdania rocznego Miejskiej Katolickiej Wyższej Szkoły Realnej, zawiera artykuł

J. Guglera omawiający niemiecką twórczość narodową na Śląsku w latach 1797-1807; druk. T. Kirsch, Bytom

1909; 40 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 125×205 mm;

Die national-politische Dichtung in Schlesien von der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms III. bis 1815. Cena: 100 zł


6. CIESZYN. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Cesarsko-Królewskiego dyr. J. Werbera, artykuł

dra A. Balcara omawiający politykę króla czeskiego Jerzego z Podiebradów, także w stosunku do księstw

śląskich (Die Politik Königs Georg von Poděbrad…); druk. K. Prochaska, Cieszyn 1877; 84 str., st. bdb., okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, na okładce ślady wilgoci, zażółcenia, na str. tyt. odręczna notatka

wykonana długopisem; wymiary: 170×255 mm; Programm des k. k. (vereinigten) Staats – Gymnasiums in Teschen

(…). Cena: 150 zł

7. CIESZYN. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Cesarsko-Królewskiego dyr. J. Werbera,

zredagowany przez J. Bittnera szczegółowy wykaz literatury pomocniczej dla uczniów w gimnazjach należących

do Przedlitawii od roku szk. 1873/74 (Systematisch Verzeichnis…); druk. K. Prochaska, Cieszyn 1890; 60 str., st. bdb.,

okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. zabrudzenia, nieakt. pieczęć własnościowa, zażółcenia;

wymiary: 170×255 mm; Programm des k. k. (vereinigten) Staats – Gymnasiums in Teschen (…). Cena: 100 zł


8. CIESZYN. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Cesarsko-Królewskiego dyr. J. Werbera, artykuł

J. Bittnera, będący II. częścią szczegółowego spisu literatury pomocniczej dla nauczycieli w gimnazjach

należących do Przedlitawii od roku szk. 1873/74 (Systematisch Verzeichnis…); druk. K. Prochaska, Cieszyn 1891;

66 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. zabrudzenia, nieakt.

pieczęć własnościowa; wymiary: 170×255 mm; Programm des k. k. (vereinigten) Staats – Gymnasiums in Teschen

(…). Cena: 100 zł


9. CIESZYN. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Cesarsko-Królewskiego dyr. J. Werbera, wykaz

zredagowany przez prof. B. Zechnera, będący II. częścią szczegółowego spisu literatury zalecanej nauczycielom

gimnazjum (Katalog der Lehrerbibliothek…); druk. K. Prochaska, Cieszyn 1900; 76 str., st. bdb., okładka miękka,

grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. zabrudzenia; wymiary: 165×250 mm; Programm des k. k.

(vereinigten) Staats – Gymnasiums in Teschen (…). Cena: 100 zł


10. CIESZYN. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Cesarsko-Królewskiego dyr. J. Werbera, wykaz

zredagowany przez prof. B. Zechnera, będący IV. częścią szczegółowego spisu literatury zalecanej nauczycielom

gimnazjum (Katalog der Lehrerbibliothek…), artykuł K. Orszulika omawiający przykłady składni greckiej

w twórczości Ksenofonta, Demostenesa i Platona (Beispiele zur griechischen Syntax…); druk. K. Prochaska,

Cieszyn 1902; 78 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, zabrudzenia na

str. tyt.; wymiary: 170×250 mm; Programm des k. k. (vereinigten) Staats – Gymnasiums in Teschen (…). Cena: 100 zł


11. CIESZYN. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Cesarsko-Królewskiego dyr. dra F. Spenglera,

wykaz zredagowany przez prof. B. Zechnera, będący V. częścią szczegółowego spisu literatury zalecanej

nauczycielom gimnazjum (Katalog der Lehrerbibliothek…), kontynuację artykułu K. Orszulika omawiającego

przykłady składni greckiej w twórczości Ksenofonta, Demostenesa i Platona (Beispiele zur griechischen Syntax…);

druk. K. Prochaska, Cieszyn 1903; 72 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia;

wymiary: 170×250 mm; Programm des k. k. (vereinigten) Staats – Gymnasiums in Teschen (…). Cena: 100 zł


12. CIESZYN. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Cesarsko-Królewskiego dyr. dra F. Streinza oraz

omówienie kilku dzieł Platona: Obrona Sokratesa oraz Kriton (Disposition und Gedankengang…), dwa nekrologi

upamiętniające zmarłych profesorów szkoły: W. Babuschka (Religionsprofessor Wenzel Babuschek †) oraz

R. Fritschego (Schulrat prof. Richard Fritsche†); druk. K. Prochaska, Cieszyn 1909; 88 str., st. bdb., okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 170×250 mm; Programm des k. k. (vereinigten) Staats

– Gymnasiums in Teschen (…). Cena: 100 zł


13. CIESZYN. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Cesarsko-Królewskiego dyr. K. Bergera, artykuły

napisane z okazji rozbudowy placówki oraz artykuł K. Orszulika zawierający o historii szkolnictwa w Cieszynie

z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły po ugodzie w Altranstäd (1707), proklamującego wolność religijną

na Śląsku (Hauptpunkte aus der Geschichte…), relację z budowy gmachu szkoły dyr. K. Bergera (Die Durchführung

des Neubaues…) oraz architektoniczny opis nowego budynku prof. dra H. Fleischmanna (Beschreibung des

Gebäudes…), zdjęcie przedst. widok budynku (str. 3), 3 rzuty poziome poszczególnych pięter budynku; druk.

K. Prochaska, Cieszyn 1910; 76 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary:

170×245 mm; Programm des k. k. (vereinigten) Staats – Gymnasiums in Teschen (…). Cena: 200 zł


14. GLIWICE. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego Katolickiego Gimnazjum dyr. J. Kabatha,

artykuł M. Böbela, przedstawiający przy pomocy tabeli uproszczoną historię literatury niemieckiej w XVIII w.

jako wytyczną dla ówczesnego nauczania (Tabellarische Uebersicht der deutschen…), druk. G. Neumann, Gliwice

1840; 34+22 str., st. bdb., papier żeberkowy, okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na

str. tyt. odręczne notatki z epoki; wymiary: 190×225 mm; Zu der den 20. und 21. August abzuhaltenden öffentlichen

Prüfung (…). Cena: 150 zł


15. GLIWICE. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego Katolickiego Gimnazjum dyr. J. Kabatha,

litografię przedstawiającą widok ogólny na nowy budynek szkoły (Wrocław, Instytut Litograficzny

E. Kretschmera – Das neue Klassenhaus…), mowę inauguracyjną wygłoszoną przez dyr. dra J. Kabatha z okazji

otwarcia nowego budynku w dniu 25.I.1847. (Festrede bei der Einweihung…); druk. G. Neumann, Gliwice 1847;

36 str., st. bdb., okładka broszurowa, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 192×245 mm; Zu der

am Schlusse des Schuljahres 1846/47(…). Cena: 200 zł


16. GLIWICE. Zawiera m. in. sprawozdanie Królewskiego Katolickiego Gimnazjum dyr. C. Nieberdinga, artykuł

prof. Heimbroda analizujący skutki zarządzenia z 24.V.1764. dla nauczania w j. polskim na Górnym Śląsku

(Ueber die deutsche Sprache…); druk. G. Neumann, Gliwice 1865; 45 str., st. bdb., papier żeberkowy, okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 185×235 mm; Jahresbericht des Königlichen

katholischen Gymnasiums zu Gleiwitz (…). Cena: 180 zł


17. GLIWICE, RUDY. Suplement do sprawozdania rocznego Królewskiego Katolickiego Gimnazjum, zawiera

artykuł dyr. C. Nieberdinga napisany z okazji 50 – lecia gimnazjum, oparty na źródłach w postaci archiwum

szkoły, magistratu gliwickiego, klasztoru reformatów w Rudach, etc., etc., bardzo dobrze opracowany materiał

łącznie z listą abiturientów, 3 artykuły w j. łacińskim, omawiające wybrane myśli z filozofii Arystotelesa oraz

wybrane zagadnienia z gramatyki łacińskiej; druk. G. Neumann, Gliwice 1866; 88+10+2+32 str., st. bdb., okładka

miękka, ostatnia str. doklejona, zażółcenia; wymiary: 185×240 mm; Programm des Königlichen katholischen

Gymnasiums zu Gleiwitz (…). Cena: 200 zł


18. GLIWICE. Zawiera m. in. sprawozdanie Królewskiego Katolickiego Gimnazjum dyr. C. Nieberdinga, artykuł

B. Nietzschego, przedstawiający ponad 30 książąt piastowskich i Podiebradowiczów od Mieszka I – księcia

raciborsko opolskiego (†1211) po Jana – księcia Oświęcimsko – Zatorskiego (†1497) jako panów na Bytomiu

(Die Herren der Stadt…), do artykułu dołączone jest drzewo genealogiczne; druk. C. F. Neumann, Gliwice 1879;

48 str., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, nieznaczne naddarcia str. tyt., zażółcenia; wymiary:

195×255 mm; Jahresbericht des Königl. kathol. Gymnasiums zu Gleiwitz (…). Cena: 200 zł


19. GLIWICE. Zawiera m. in. sprawozdanie Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej oraz podległej jej szkoły

technicznej dyr. Wernickego, artykuł nauczyciela Hieronymusa, przedstawiający historię niemieckiego

hutnictwa na przestrzeni wieków, zaczynając od średniowiecza (Die Bauhütten des deutschen Mittelalters); druk.

D. Reinhard, Gliwice 1886; 44 str., st. bdb., okładka miękka, zabrydzenia na str. tyt, delikatne żółte plamki;

wymiary: ok. 200×250 mm; Jahres-Bericht über die königliche Ober=Realschule (…). Cena: 120 zł


20. GLIWICE. Suplement do sprawozdania rocznego Królewskiej Wyższej

Szkoły Realnej, zawiera artykuł prof. dra Haussknechta omawiający

wystawę elektryczną we Frankfurcie n. Menem, która odbyła się w

1891 r.; ilustracje w tekście; druk. C. F. Neumann, Gliwice 1892; 32 str.,

st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na

str. tyt. nieakt. pieczęć własnościowa; wymiary: 205×250 mm; Ein Gang

durch die elektrische Ausstellung in Frankfurt a/M. 1891. Cena: 100 zł


21. GLIWICE, RUDY. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum

Katolickiego, zawiera zredagowany przez B. Nietschego spis 1717

uczniów i absolwentów uczęszczających między rokiem 1795 a 1816

do łacińskiej szkoły działającej przy klasztorze cysterskim w Rudach

- szkoła w Rudach była poprzedniczką gliwickiego gimnazjum,

uległa likwidacji po sekularyzacji zakonu; druk. ok. 1890; 26 str.,

st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, nieakt. pieczęć

własnościowa i zabrudzenia na str. tyt., zażółcenia; wymiary: 210×255

mm; Die lateinische Schule des Cistercienser – Klosters Rauden 1744-1816.

Cena: 200 zł


22. GŁOGÓW. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego

Gimnazjum Ewangelickiego dyr. C. D. Klopscha, artykuł prof.

Severina, omawiający proces rozwoju uczniów przez nauczanie

w gimnazjum (Sind die Gymnasien…); druk. C. Flemming Głogów 1840;

30 str., st. bdb., papier żeberkowy, okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, zażółcenia na str. tyt. odręczne notatki z epoki; wymiary:

200×230 mm; Zur Anhörung der vom 2. – 7. October (…). Cena: 170 zł


23. GŁOGÓW. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego

dyr. C. D. Klopscha, poemat w j. łacińskim autorstwa prof. G. G. Röllera (Pyreneus gener Monetae…); druk. C. Flemming,

Głogów 1841; 34 str., st. bdb., papier żeberkowy, okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia,

nieznaczne naddarcia na krawędziach, na str. tyt. odręczne notatki z epoki; wymiary: ok. 195×240 mm; Programm

des Königlichen evangelischen Gymnasiums zu Glogau (…). Cena: 180 zł


24. GŁOGÓW. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego

dyr. C. D. Klopscha, artykuł dra M. W. Grebela omawiający zagadnienia z dziedziny geometrii

(Die Strahlenbrehung in einarigen Mitteln), do artykułu dołączona jest rozkładana tablica z figurami

geometrycznymi (285×230 mm); druk. C. Flemming, Głogów 1842; 28 str., st. bdb., papier żeberkowy,

okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. odręczne notatki z epoki; wymiary:

ok. 200×230 mm; Programm des Königlichen evangelischen Gymnasiums zu Glogau (…). Cena: 180 zł


25. GŁOGÓW, SIEDLISKO, BYTOM ODRZAŃSKI. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego

Gimnazjum Ewangelickiego dyr. C. D. Klopscha, I cz. opracowania C. Klopscha, przedstawiającego dzieje

rodu von Schönaich w latach 1400-1591 – od 1561 r. panów na Siedlisku – Bytomiu Odrzańskim (Geschichte

des Geschlechts von Schönaich…) – kapitalne źródło do historii Siedliska i Baronatu Carolath; druk. C. Flemming,

Głogów 1843; 26 str., st. bdb., papier żeberkowy, okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia,

na str. tyt. odręczne notatki z epoki; wymiary:190×230 mm; Programm des Königlichen evangelischen Gymnasiums

zu Glogau (…). Cena: 200 zł


26. GŁOGÓW, SIEDLISKO, BYTOM ODRZAŃSKI. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego

Gimnazjum Ewangelickiego dyr. C. D. Klopscha, II cz. opracowania C. Klopscha, przedstawiającego dzieje

rodu von Schönaich w latach 1400-1591 – od 1561 r. panów na Siedlisku – Bytomiu Odrzańskim (Geschichte

des Geschlechts von Schönaich…) – kapitalne źródło do historii Siedliska i Baronatu Carolath; druk. J. Gottschalf,

Głogów 1844; 26 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. odręczna

notatka z epoki; wymiary: 190×225 mm; Programm des küniglichen evangelischen Gymnasiums zu Glogau (…).

Cena: 200 zł


27. GŁOGÓW, SIEDLISKO, BYTOM ODRZAŃSKI. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego

Gimnazjum Ewangelickiego dyr. C. D. Klopscha, artykuł C. Klopscha, III cz. opracowania C. Klopscha,

przedstawiającego dzieje rodu von Schönaich w latach 1400-1591 – od 1561 r. panów na Siedlisku – Bytomiu

Odrzańskim (Geschichte des Geschlechts von Schönaich…) – kapitalne źródło do historii Siedliska i Baronatu

Carolath; druk. J. Gottschalf, Głogów 1845; 28 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

zażółcenia, na str. tyt. odręczna notatka z epoki; wymiary: 190×237 mm; Programm des königlichen evangelischen

Gymnasiums zu Glogau (…). Cena: 200 zł


28. GŁOGÓW. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego dyr. G. A. Klixa,

artykuł omawiający historię szkoły założonej w roku 1564 przez pastora Joachima Spechta (Rückblicke auf

die Geschichte des Gymnasiums) – bardzo dobre źródło do dziejów szkolnictwa w Głogowie;

druk. C. Flemming, Głogów 1858; 42 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary:

ok. 210×255 mm; Programm des Königlichen Evangelischen Gymnasium zu Gross – Glogau (…). Cena: 190 zł


29. JAWOR. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Miejskiego Gimnazjum Ewangelickiego dyr. R. Voltmanna,

artykuł omawiający historię szkolnictwa w Jaworze od lat 1550-1555 oraz rozbudowę gimnazjum i jego

rozwój (Die Errichtung des Gymnasiums mit einem Rückblick…) – kapitalne źródło do historii szkolnictwa

z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły po ugodzie w Altranstäd (1707); druk. H. Vaillant, Jawor 1866; 38 str.,

st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, nieznaczne zagniecenia i naddarcia str. tyt., delikatne

zabrudzenia; wymiary: 190×245 mm; I. Städliches Evangelisches Gymnasium zu Jauer. Cena: 190 zł


30. JAWOR. Suplement do sprawozdania rocznego Miejskiego Gimnazjum Ewangelickiego, zawiera I. cz. artykułu

S. Tilgnera, omawiającego historię i zmiany w statutach szkoły funkcjonującej przy kościele ewangelickim

w Jaworze począwszy od roku 1620; druk. H. Vaillant, Jawor 1880; 20 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet

podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. nieakt. pieczęć własnościowa; wymiary: 200×245 mm; Kurtzer

Entwurff des Schul=Status bey der Evangelischen Kirche vor Jauer. Cena: 180 zł


31. JAWOR. Suplement do sprawozdania rocznego Miejskiego Gimnazjum

Ewangelickiego, zawiera artykuł dra O. Hampego, przedstawiający

biografię Kaspara von Schwenkfelda (1490-1561), urodzonego w Osieku

k/Lubina śląskiego reformatora religijnego, twórcy grupy wyznaniowej

szwenkfeldystów; druk. H. Vaillant, Jawor 1882; 20 str., st. bdb., okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, zabrudzenia na str. tyt., zażółcenia;

wymiary: 200×245 mm; Zur Biographie Kaspars v. Schwenckfeld. Cena: 180 zł


32. JAWOR. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego

dyr. dra Meussa, na str. tyt. widok na gimnazjum; druk. K. Dettmann,

Jawor 1913; 15 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

na str. tyt. widok budynku szkoły, delikatne zażółcenia; wymiary: 205×260

mm; XXIII. Programm des Königlichen Gymnasiums zu Jauer. Cena: 100 zł


33. JAWOR, BOLESŁAWIEC, BYSTRZYCA KŁODZKA, GŁOGÓW,

GRYFÓW ŚLĄSKI, KOŻUCHÓW, LEGNICA, LUBAŃ, LWÓWEK

32

 

ŚLĄSKI, NYSA, ŚWIDNICA, WROCŁAW, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, ZGORZELEC. Suplement

do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera artykuł dra G. Schönaicha omawiający historię,

zwyczaje i organizację Bractw Kurkowych w miastach śląskich: Wrocławiu, Bolesławcu, Ząbkowicach Śląskich,

Kożuchowie, Głogowie, Zgorzelcu, Bystrzycy Kłodzkiej, Gryfowie Śląskim, Jaworze, Lubaniu, Legnicy,

Lwówku Śląskim, Nysie, Świdnicy; druk. M. Eisermann, Jawor 1898; 28 str., st. bdb., okładka broszurowa,

zabrudzenia na brzegach okładki, zażółcenia; wymiary: 205×255 mm; Die Freikränzleinschiessen der schlesischen

Städte. Cena: 200 zł


34. JAWOR. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego,

zawiera IV cz. zredagowanego przez prof. G. Heubera katalogu pozycji

w j. greckim, znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk. Hellmann & Co.,

Jawor 1912; 32 str., st. bdb., okładka broszurowa, zabrudzenia na str. tyt.

zażółcenia; wymiary: 155×235 mm; Bücherverzeichnis der Lehrerbibliothek

des Königlichen Gymnasiums zu Jauer. Cena: 120 zł


35. JAWOR. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego,

zawiera V cz. zredagowanego przez prof. G. Heubera katalogu pozycji w

j. łacińskim, znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk. Hellmann & Co.,

Jawor 1913; 26 str., st. bdb., okładka broszurowa, zabrudzenia na str. tyt.,

zażółcenia; wymiary: 160×235 mm; Bücherverzeichnis der Lehrerbibliothek

des Königlichen Gymnasiums zu Jauer. Cena: 120 zł


36. JAWOR. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum

Królewskiego, zawiera VI cz. zredagowanego przez prof. G. Heubera

katalog pozycji wydawanych od pocz. XVI w., dotyczących historii i literatury starożytnej, znajdujących się

w bibliotece szkolnej; druk. Hellmann & Co., Jawor 1914; 24 str., st. bdb., okładka broszurowa, zażółcenia;

wymiary: 160×235 mm; Bücherverzeichnis der Lehrerbibliothek des Königlichen Gymnasiums zu Jauer. Cena: 120 zł


37. JELENIA GÓRA. Zawiera m. in. sprawozdanie Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego dyr. C. Lingego,

artykuł dra G. Marckscheffela omawiający twórczość Ajschylosa (De emendatione fabulae Aeschyliae…); druk.

I. S. Landolt, Jelenia Góra 1841; 44 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na

str. tyt. lekkie naddarcia oraz odręczne notatki z epoki; wymiary: 165×205 mm; Programm womit zu dem Herbst-

Framen des Gymnasii zu Hirschberg (…). Cena: 150 zł


38. JELENIA GÓRA. Zawiera m. in. sprawozdanie Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego dyr. C. Lingego,

artykuł C. Lucasa opisujący topografię greckiej wyspy Eubea (Topographicae descriptionis Euboeae…);

druk. I. S. Landolt, Jelenia Góra 1845; 28 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia,

na str. tyt. odręczna notatka z epoki; wymiary: 185×230 mm; Programm womit zu dem Frühlings-Framen

des Gymnasii zu Hirschberg (…). Cena: 150 zł


39. JELENIA GÓRA. Zawiera m. in. sprawozdanie Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego dyr. C. Lingego,

artykuł dra Petermanna omawiający tematykę satyry rzymskiej (De satirae Romanae auctore eiusque inventore);

druk. I. S. Landolt, Jelenia Góra 1846; 34 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia;

wymiary: 190×230 mm; Programm womit zu dem Frühlings-Framen des Gymnasii zu Hirschberg (…). Cena: 150 zł


40. JELENIA GÓRA. Zawiera m. in. sprawozdanie Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego dyr. C. Lingego,

artykuł C. G. Endera omawiający zasady i organizację szkolnictwa jeleniogórskiego (Ueber zwei Lücken…),

wewnątrz zeszytu doklejona jest kartka z harmonogramem zajęć szkolnych na rok 1845/46; druk. I. S. Landolt,

Jelenia Góra 1847; 26 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, delikatne

podniszczenia krawędzi, zagięcia dwóch ostatnich kartek; wymiary: 195×240 mm; Programm womit zu

dem Frühlings-Framen des Gymnasii zu Hirschberg (…). Cena: 150 zł


41. JELENIA GÓRA. Zawiera m. in. sprawozdanie Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego dyr. C. Lingego,

artykuł dra K. F. Schubartha omawiający początek reformacji w Niemczech (Ein Fragment über die Reformation);

druk. I. S. Landolt, Jelenia Góra 1848; 26 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, delikatne

zabrudzenia na str. tyt., zażółcenia; wymiary: ok. 190×240 mm; Programm womit zu dem Frühlings=Framen

des Gymnasii zu Hirschberg (…). Cena: 150 zł


42. JELENIA GÓRA. Zawiera m. in. sprawozdanie Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego dyr. A. Dietricha

i jego artykuł napisany z okazji 150. rocznicy istnienia szkoły, omawiający wkład pierwszych rektorów:

G. Steinbrechera i G. Hensela w latach 1705-1766 i ich następców (na kolejnych stronach), dodatkowo zawiera

kalendarium szkoły z lat 1813-1862; druk. W. Pfund, Jelenia Góra 1862; 62 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet

podklejony papierem, delikatne żółte plamki; wymiary: ok. 180×225 mm; Programm womit zur Feier des 150

jährigen Jubelfestes (…). Cena: 200 zł


43. JELENIA GÓRA. Zawiera m. in. sprawozdanie Królewskiego Gimnazjum Ewangelickiego dyr. A. Dietricha

oraz oparty o dokumenty z 1732 r. scenariusz inscenizacji upamiętniającej rocznicę utworzenia placówki

(Urkundliches zur Geschichte des Gymnasiums); druk. W. Pfund, Jelenia Góra 1863; 34 str., st. bdb., okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 185×225 mm; Programm womit zu der öffentlichen

Prüfungen des Gymnasiums zu Hirschberg (…). Cena: 160 zł


44. JELENIA GÓRA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego dyr. dra G. Lindnera, artykuł

omawiający znajdujący się w szkolnej bibliotece rękopis Gottfrieda Gottwalda opisujący Jelenią Górę w latach

1740-1763 (Eine handschriftliche Chronik von Hirschberg); druk. W. Pfund, Jelenia Góra 1874; 28 str., st. bdb.,

okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, nieznaczne zabrudzenia; wymiary: 200×250 mm; Königliches

Gymnasium zu Hirschberg. Cena: 160 zł


45. JELENIA GÓRA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego dyr. Bindseila, artykuł

dra H. Meussa omawiający zasób pism luterańskich oraz reformacyjnych znajdujących się w bibliotece szkolnej

(Weitere Mitteilungen über die Lehrbibliotek…); druk. O. Dold, Jelenia Góra 1906; 30 str., st. bdb., okładka miękka,

grzbiet podklejony papierem, zażółcenia na górnym marginesie str. tyt., delikatne zażółcenia i zabrudzenia

okładki; wymiary: 205×260 mm; Königliches Gymnasium zu Hirschberg i. Schl. Cena: 180 zł


46. JELENIA GÓRA. Suplement do sprawozdania

rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera

artykuł prof. O. Nafego, opisujący od strony

geologicznej Śnieżne Kotły w Karkonoszach

(Die Schneegruben…), zawiera 2 rozkładane

karty przedstawiające wykresy; druk.

Schlesischen Gebirgs-Zeitung, Jelenia Góra

1914; 47+4 str., st. bdb., okładka miękka,

grzbiet podklejony papierem, zażółcenia,

zabrudzenia na str. tyt.; wymiary: 225×275

mm; Die Schneegruben des Riesengebirges und ihre Entstehung. Cena: 120 zł


47. KAMIENNA GÓRA. Zawiera m. in

sprawozdanie roczne Szkoły Realnej

I stopnia dyr. dra Janischa, artykuł dra

Thiemanna omawiający znaczenie satyry politycznej w literaturze klasycznej i niemieckiej (Ueber die Bedeutung

und Aufgabe…); druk. T. Schimoneck, Kamienna Góra 1867; 14 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, zażółcenia, nieznaczne zabrudzenia str. tyt.; wymiary: 185×225 mm; Programm der Realschule erster

Ordnung vor Landeshut (…). Cena: 130 zł

48. KAMIENNA GÓRA. Zawiera m. in sprawozdanie roczne Szkoły Realnej I stopnia dyr. dra Janischa,

referat na temat historii Ziemi wygłoszony na zebraniu Towarzystwa Filomatów 21.11.1875 r. (Ein Blick auf

die Geschichte…); druk. T. Schimoneck, Kamienna Góra 1876; 30 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, zażółcenia, zabrudzenia na str. tyt., zagięcia rogów kilku kartek; wymiary: 200×253 mm; Programm

der Realschule erster Ordnung vor Landeshut (…). Cena: 100 zł

49. KAMIENNA GÓRA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Realnego, zawiera artykuł

przedstawiający historię szkoły od początku jej powstania; konsekwencje wojny trzydziestoletniej dla

protestantów, rolę nauczycieli: J. Ch. Stettinsky’ego oraz G. Hilgera, którzy 8.I.1710 r. rozpoczęli naukę

w szkole ewangelickiej po ugodzie w Altranstäd (1707) – bardzo ważny artykuł do historii szkolnictwa na tym

terenie; druk. A. Werner, Kamienna Góra 1886; 54 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

zażółcenia, delikatne naddarcie grzbietu; wymiary: 200×250 mm; Geschichte des Realgymnasiums zu Landeshut.

Cena: 180 zł

50. KATOWICE. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Miejskiego dyr. dra Müllera, artykuł opisujący

historię szkoły od 1839 r., kiedy to Winkler – bogaty przemysłowiec śląski, właściciel polskiej wsi Katowice

ufundował w niej szkołę (Zur Geschichte der Gründung…); druk. G. Swinna, Katowice 1872; 30 str., st. bdb.,

okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 190×230 mm; I Programm des Städtischen

Gymnasiums zu Kattowitz. Cena: 180 zł

51. KATOWICE. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Miejskiego, zawiera artykuł v. Guđmundssona

omawiający historię, kulturę oraz ustrój Irlandii; druk. Bracia Böhm, Katowice 1902; 28 str., okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia liczne rdzawe plamki na okładce; wymiary: 215×265 mm;

Die Fortschritte Islands im 19. Jahrhundert. Cena: 100 zł

52. KATOWICE. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Miejskiego, zawiera artykuł F. Hacksa, będący

I cz. cyklu omawiającego najwybitniejsze powieści XIX w., m. in. Targowisko próżności W. M. Thackeraya oraz

Nędzników V. Hugo; druk. Bracia Böhm, Katowice 1903; 42 str., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

delikatne zabrudzenia i zażółcenia na okładce, rdzawe plamki, nieznacznie postrzępiona krawędź okładki;

wymiary: 220×265 mm; Über einige der hervorragendsten Romane des 19. Jahrhunderts. Cena: 100 zł

53. KATOWICE. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera II cz. zredagowanego

przez prof. dra G. Hoffmanna katalogu pozycji znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk. Bracia Böhm,

Katowice 1906; 68 str., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, rdzawe plamki; wymiary:

145×225 mm; Büchverzeichnis der Lehrerbücherei (…). Cena: 100 zł

54. KATOWICE. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera artykuł dra P. Reha,

napisany z okazji 50-lecia śmierci Josefa von Eichendorffa (1788-1857) – wybitnego poety górnośląskiego,

a omawiający jego twórczość; druk. Bracia Böhm, Katowice 1909; 24 str., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, delikatne zażółcenia na okładce; wymiary: 145×225 mm; Zum 50 jährigen Todestage Josefs

von Eichendorff. Cena: 150 zł

55. KATOWICE. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera artykuł dra

G. Hoffmanna omawiający obowiązki i zadania, jakie stawiane są szkole i rodzicom w wychowaniu młodzieży;

druk. Bracia Böhm, Katowice 1911; 34 str., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, delikatne zażółcenia

na okładce; wymiary: 145×223 mm; Elternhaus und Schule, ihre Aufgaben und Pflichten gegen die Jugend. Cena: 80 zł

56. KATOWICE. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera zredagowany przez

prof. B. Schmidta katalog pozycji znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk. Bracia Böhm, Katowice 1914;

42 str., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, nieznaczne zagięcie prawego dolnego rogu okładki;

wymiary: 145×220 mm; Nachtrag zum Bücherverzeichnis der Lehrerbücherei (…). Cena: 100 zł

57. KATOWICE. Suplement do sprawozdania rocznego Szkoły Realnej, zawiera przewodnik dra Jacoby’ego

po Paryżu; druk. G. Swinna, Katowice 1900; 40 str., okładka broszurowa, delikatne zabrudzenia, na str. tyt.

nieakt. pieczęć własnościowa; wymiary: 145×225 mm; Spaziergänge durch Paris. Cena: 100 zł

58. KATOWICE. Suplement do sprawozdania rocznego Wyższej Szkoły Realnej, zawiera artykuł nauczyciela

Streita omawiający rozwój energii termoelektrycznej, do artykułu dołączone są 2 rozkładane karty oraz 4 strony

przedstawiające tabelki z dokonaniami naukowymi w termoelektryczności oraz wykresy; druk. J. Herlitz,

Katowice 1903; 84+8 str., okładka broszurowa, delikatne otarcia grzbietu, ślady wilgoci, zażółcenia, na str. tyt.

nieakt. pieczęć własnościowa; wymiary: 145×220 mm; Die Fortschritte auf dem gebiete der Thermoelektrizität (…).

Cena: 100 zł

59. KATOWICE. Suplement do sprawozdania rocznego Miejskiej Wyższej Szkoły Realnej, zawiera artykuł

napisany z okazji otwarcia nowego gmachu szkoły, 7 zdjęć oraz 6 stron z rzutami poziomymi poszczególnych

fragmentów budynku; druk. J. Herlitz, Katowice 1907; 32 str., okładka broszurowa, zabrudzenia okładki,

nieznaczne zagięcia krawędzi, na str. tyt. nieakt. pieczęć własnościowa; wymiary: 227×285 mm; Der Neubau

der Oberrealschule in Kattowitz. Cena: 150 zł

60. KOSTRZYN. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego dyr. prof. dra C. Fredricha,

opracowanie J. Ch. Beckmanna (1641-1717) opisującego historię miasta i twierdzy Kostrzyn od przywileju

króla Wacława III czeskiego w 1373 r. po analizę roli, jaką odegrało miasto w historii Nowej Marchii i Prus,

3 reprodukcje ilustracji z M. Meriana i D. Petzolda; druk. C. Adler, Kostrzyn 1914; 12 + 34 str., st. bdb., okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 220×280 mm, 215×270 mm; Königliches Gymnasium

zu Küstrin; Beschreibung der Stadt Cüstrin. Cena: 200 zł

61. KOSTRZYN. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera artykuł prof. dra

Wessela omawiający mitologię Greków, artykuł ilustrowany jest 12 drzeworytami cz.-b., przedstawiającymi

najważniejszych bogów; druk. Ramm & Seemann, Lipsk 1894; 20 str., st. bdb., okładka broszurowa, zażółcenia,

na str. tyt. nieakt. pieczęć własnościowa, część kartek nieregularnie przycięta; wymiary: 155×235 mm;

Die Religion der Griechen. Cena: 120 zł

62. KOSTRZYN. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera katalog pozycji

znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk. C. Rigmann, Kostrzyn 1908; 248 str., st. bdb., okładka miękka,

grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 115×187 mm; Katalog der Schüler – Bibliothek des Königlichen

Gymnasiums zu Küstrin. Cena: 80 zł

63. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiej Akademii Rycerskiej dyr. prof. W. Franckego,

artykuł K. Blaua, przedstawiający I. część historii szkoły na przestrzeni lat 1741-1787 – niezwykle dokładne

opracowanie pruskich początków szkoły, lata dyrektorstwa gen. Karola hr. Posadowskiego (1742-1747),

wykazy profesorów i kadetów, itd. (Geschichte der Königlichen Ritter=Akademie…); druk. F. Doench, Legnica

1840; VI+44+18 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, nieznaczne zagięcia

i naddarcia krawędzi kilku pierwszych str., na str. tyt. odręczne notatki z epoki; wymiary: 193×235 mm;

Nachrichten über die Königliche Ritter=Akademie zu Liegintz (…). Cena: 200 zł

64. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiej Akademii Rycerskiej dyr. H. von Schweinitza,

artykuł K. Blaua, przedstawiający II. część historii szkoły na przestrzeni lat 1787-1795 (Geschichte der Königlichen

Ritter=Akademie…); druk. F. Doench, Legnica 1841; 52+22 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

zażółcenia, zagięcia rogów, na str. tyt. rdzawe plamki, odręczne notatki z epoki, delikatne naddarcia, zabrudzenia;

wymiary: 215×260 mm; Jahres – Bericht über die Königliche Ritter – Akademie zu Liegnitz (…). Cena: 200 zł

65. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiej Akademii Rycerskiej dyr. H. von Schweinitza,

artykuł w j. łacińskim dra J. Sommerbrodta poświęcony greckim dramatom (Disputationes scenicae), do zeszytu

doklejona jest kartka z harmonogramem zajęć lekcyjnych na rok 1843; druk. F. Doench, Legnica 1843; XXVI+32+2

str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. odręczne notatki z epoki;

wymiary: 190×240 mm; Jahres – Bericht über die Königliche Ritter – Akademie zu Liegnitz (…). Cena: 180 zł

66. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiej Akademii Rycerskiej dyr. H. von Schweinitza,

artykuł insp. Mehera, sprawozdający nauczanie historii naturalnej w placówce (Bericht über den naturgeschichtlichen

Unterricht), do zeszytu doklejona jest kartka z harmonogramem zajęć lekcyjnych na rok szk.1844/45; druk.

W. Pfingsten, Legnica 1844; XXIV+28+2 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia,

na str. tyt. odręczna notatka z epoki; wymiary: 190×225 mm; Jahres – Bericht über die Königliche Ritter – Akademie

zu Liegnitz (…). Cena: 180 zł

67. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiej Akademii Rycerskiej dyr. H. von Schweinitza,

artykuł w j. łacińskim O. Keila omawiający dysputy Cycerona (Quaestionum Tullianarum specimen), do zeszytu

doklejona jest kartka z harmonogramem zajęć lekcyjnych na rok szk.1846/47; druk. F. Doench, Legnica 1846;

XVI+25+2 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 195×240 mm; Jahres

– Bericht über die Königliche Ritter – Akademie zu Liegnitz (…). Cena: 180 zł

68. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiej Akademii Rycerskiej dyr. von Bethusy’ego,

I cz. artykułu w j. łacińskim dra J. Sommerbrodta, omawiającego twórczość Ajschylosa (De Aeschyli re scenica),

do zeszytu doklejona jest kartka z harmonogramem zajęć lekcyjnych na rok szk. 1847/48; druk. F. Doench,

Legnica 1848; XLIII+16+2 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary:

195×240 mm; Bericht über die Königliche Ritter – Akademie zu Liegnitz (…). Cena: 180 zł

69. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiej Akademii Rycerskiej dyr. dra F. Stechowa,

zaproszenie na jubel z okazji 69. urodzin króla Wilhelma I Hohenzollerna w dniu 22.III.1866 r., znakomity

artykuł dra Schirrmachera, przedstawiający osobę Ambrosiusa Bitschena – burmistrza i kronikarza miasta,

świadka sporu książąt o Legnicę w I poł. XV w. (Ambrosius Bitschen…); druk. W. Pfingsten, Legnica 1866; 72 str.,

st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. delikatne zabrudzenia; wymiary:

205×250 mm; Nachrichten über die Anhalt (…). Cena: 250 zł

70. LEGNICA, TRZEBINIA, WOJCIECHÓW. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiej Akademii

Rycerskiej dyr. dra F. Stechowa, artykuł dra A. Pröllera omawiający zasób zbiorów epistolarnych profesora

Akademii Rycerskiej, dra F. Schultzego, na który składa się korespondencja Abrahama von Bibrana (1575-1625)

– pana na Trzebini k/Bolesławca oraz na Wojciechowie w Księstwie Świdnicko – Jaworskim, podróżnika, który

zwiedził Włochy, Francję, Anglię; autora znanych listów z podróży (A. Von Bibran’s Studien und Reisen…); druk.

H. Krumbhaar, Legnica 1869; 38 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet

podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. delikatne zabrudzenia; wymiary:

205×243 mm; Bericht über das Schuljahr von Ostern 1868 bis Ostern 1869.

Cena: 180 zł

71. LEGNICA. Suplement do sprawozdania rocznego Królewskiej Akademii

Rycerskiej, zawiera II cz. artykułu autorstwa dra G. Wendta, opisującego

proces germanizacji na terenach położonych na wschód od Łaby; druk.

O. Heinze, Legnica 1889; 78 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, zażółcenia, nieznaczne ubytki papieru w lewym dolnym rogu

okładki; wymiary: 130×200 mm; Die Germanisierung der Länder östlich der Elbe.

Cena: 150 zł

72. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego

i Miejskiego dyr. J. Köhlera, artykuł dra E. Kummera omawiający zagadnienia

z zakresu matematyki wyższej (Ueber die Transcendenten…); druk. H. Doench, Legnica 1840; 36 str., st. bdb.,

papier żeberkowy, okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. odręczne notatki

z epoki, żółte plamki; wymiary: 200×230 mm; Ankündigungs- Schrift womit zu der öffentlichen Prüfung sämmtlicher

Classen (…). Cena: 200 zł

73. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego dyr. J. Köhlera oraz

niezwykle cenny artykuł dla historii założonego w 1309 r. gimnazjum, cytuje dokument powstały za czasów

Mikołaja Ludwika – rektora szkoły w latach 1597-1612, a dotyczący jej funkcjonowania, pisma drukowane

w 1617 r. przez Mikołaja (Schneidera) Sartoriusa (1558-1621) – pochodzącego ze Zgorzelca drukarza legnickiego

(Geschichtliche Mitteilungen…); druk. H. Doench, Legnica 1841; 38 str., st. bdb., papier żeberkowy, okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. odręczne notatki z epoki, żółte plamki; wymiary:

200×240 mm; Ankündigungs- Schrift womit zur Prüfung aller Classen (…). Cena: 200 zł

74. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego dyr. J. Köhlera, artykuł

dra E. Müllera omawiający poglądy Sofoklesa na istotę natury (Ueber Sophokleische Naturanschauung); druk.

H. Doench, Legnica 1842; 50 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt.

odręczne notatki z epoki, nieakt. pieczęć własnościowa, brązowe plamki; wymiary: 195×137 mm; Ankündigungs-

Schrift womit zu der öffentlichen Prüfung aller Classen (…). Cena: 160 zł

75. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego dyr. J. Köhlera,

artykuł C. Assmanna, będący krytycznym omówieniem tłumaczeń twórczości W. Shakespeare’a (Shakspeare

und seine deutschen Uebersetzer…); druk. H. Doench, Legnica 1843; 48 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet

podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. odręczne notatki z epoki, brązowe plamki; wymiary: 190×245 mm;

Ankündigungs- Schrift womit zu der öffentlichen Prüfung aller Classen (…). Cena: 170 zł

76. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego dyr. J. Köhlera, artykuł

M. Matthäia omawiający zagadnienia z zakresu matematyki wyższej (Ueber Kettenbrüche…); druk. H. Doench,

Legnica 1844; 32 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. odręczna

notatka z epoki; wymiary: 195×240 mm; Jahres – Bericht über das Königliche und Städtische Gymnasium zu Liegnitz

(…). Cena: 160 zł

77. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego dyr. J. Köhlera, artykuł

M. Matthäia omawiający termin ciepła utajonego (Ueber die vornehmsten Lehren…); druk. H. Doench, Legnica

1845; 32 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. odręczna notatka

z epoki, brązowe plamki; wymiary: 195×230 mm; Jahres – Bericht über das Königliche und Städtische Gymnasium

zu Liegnitz (…). Cena: 160 zł

78. LEGNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego dyr. J. Köhlera,

artykuł J. Göbela omawiający dialekt attycki w j. greckim (Mittheilungen aus…); druk. H. Doench, Legnica 1846;

48 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, delikatne brązowe plamki; wymiary:

195×235 mm; Jahres – Bericht über das Königlichen und städtischen Gymnasiums zu Liegnitz (…). Cena: 160 zł

79. LEGNICA, ZŁOTORYJA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego

dyr. J. Köhlera, artykuł przedstawiający osobę Valentina Trotzendorffa ur. w Trójcy k. Zgorzelca (1490-1556),

ucznia M. Lutra i F. Melanchtona, wybitnego śląskiego pedagoga i teologa protestanckiego, rektora Gimnazjum

Łacińskiego w Złotoryi, wykładowcy na uniwersytetach w Wittenberdze i Legnicy; po 1531 r. Trotzendorff

podjął się dzieła przywrócenia do świetności gimnazjum w Złotoryi, na rzecz którego uzyskał od księcia

Fryderyka II budynki klasztoru pofranciszkańskiego; efektem tych starań było osiągnięcie wysokiego poziomu

szkoły oraz europejskiej sławy, jaką cieszyła się placówka. Niezwykle ważny artykuł dla historii reformacji

w Legnicy (Valentin Friedland Trotzendorff…); druk. W. Pfingsten, Legnica 1848; 40 str., st. bdb., okładka miękka,

grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 195×240 mm; Programm womit zu der öffentlichen Prufung der

Zöglinge des Königl. und städtischen Gymnasiums zu Liegnitz (…). Cena: 250 zł

80. LEGNICA, WROCŁAW. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum Królewskiego i Miejskiego

dyr. dra E. Müllera, artykuł H. Harneckera opisujący proces prawnego „wchłaniania” przez państwo pruskie

Wrocławia po przejściu miasta w 1741 r. od Królestwa Czeskiego; omawiane jest m. in. zarządzenie z września

1741 r. ustalające relacje między miastem a zarządem królewskiej domeny w Kostrzynie; w dalszej kolejności

omówione są rozporządzenia Fryderyka II Wielkiego aż do jego śmierci w 1786 r. W sumie artykuł omawia

kilkadziesiąt takich zarządzeń; stanowi ważny przyczynek do ustroju miasta Wrocławia i pruskich porządków

na Śląsku (Beiträge zur geschichte der Verfassung…); druk. W. Pfingsten, Legnica 1864; 52 str., st. bdb., okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, nieznaczne zabrudzenia na str. tyt.; wymiary: 205×245 mm;

Jahresbericht, mit welchem zu der öffentlichen Prüfung der Zöglinge (…). Cena: 200 zł

81. LEGNICA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera I cz. zredagowanego

przez dra H. Maua katalogu pozycji o tematyce filozoficznej i filologicznej znajdujących się w bibliotece szkolnej;

druk. O. Heinze, Legnica 1905; 66 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia;

wymiary: 145×225 mm; Katalog der mit der Lehrerbibliothek des Königlichen Gymnasiums Johanneum vereinigten

Bibliotheca Rudolfina. Cena: 120 zł

82. LEGNICA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera II cz. zredagowanego przez

dra H. Maua katalogu pozycji o tematyce historycznej znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk. O. Heinze,

Legnica 1907; 62 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem; wymiary: 145×220 mm; Katalog der mit

der Lehrerbibliothek des Königlichen Gymnasiums Johanneum vereinigten Bibliotheca Rudolfina. Cena: 120 zł

83. LEGNICA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera III cz. zredagowanego

przez dra H. Maua katalogu pozycji o tematyce medycznej znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk.

O. Heinze, Legnica 1908; 40 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary:

140×220 mm; Katalog der mit der Lehrerbibliothek des Königlichen Gymnasiums Johanneum vereinigten Bibliotheca

Rudolfina. Cena: 120 zł

84. LEGNICA, LWÓWEK ŚLĄSKI, LESZNO, WROCŁAW, LUBAŃ, ZGORZELEC, TOMISŁAW, CHRÓSTNIK,

ŚWIDNICA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera artykuł O. Güthlinga,

przedstawiający notki biograficzne 51 śląskich przedstawicieli nurtu religijnego w literaturze śląskiej, m. in.:

Hansa Assmanna (1646-1699) – niemieckiego męża stanu, poety i tłumacza; jako reprezentant całości ziem

śląskich H. Assmann był przedstawicielem na dworze w Wiedniu; zmarł w Legnicy, Zachariasa Hermanna

(1643-1716) – duchownego ewangelickiego przy kościele Świętego Krzyża w Lesznie, Gottfrieda Hoffmanna

(1658-1712) – urodzonego w Lwówku Śląskim rektora gimnazjum w Lubaniu, Kaspara Neumanna

(1648-1715) – wrocławskiego pastora, diakona parafii św. Marii Magdaleny; w latach 1687-1691 K. Neumann

gromadził szczegółowe rejestry zgonów i narodzin we Wrocławiu, Martina Opitza von Boberfelda

(1597-1639) – urodzonego we Wrocławiu niemieckiego poety i teoretyka literatury; podczas wojny

trzydziestoletniej M. Opitz służył m. in. Władysławowi IV Wazie, który w 1637 r. powierzył mu stanowisko

nadwornego historiografa – poeta nie okazał się jednak lojalny wobec polskiego króla i spiskował na korzyść

Szwedów; zmarł w Gdańsku, Johanna A. Rothego (1688-1758) – wybitnego kaznodziei przy kościele Świętej

Trójcy w Zgorzelcu (od 1711 r.), od 1742 r. pastora w Tomisławiu k./ Bolesławca, Johanna Schefflera (Angelus

Silesius, ur.1624-1677) – urodzony we Wrocławiu śląski poeta religijny, nadworny lekarz księcia Sylwiusza

Nimroda Wirtemberskiego w Oleśnicy, od 1654 r. cesarsko-królewski lekarz nadworny Ferdynanda III

w Wiedniu; czynnie związany z kontrreformacją, domagał się rekatolizacji Śląska; Benjamina Schmolcka

(1672-1737) – urodzonego w Chróstniku k/ Lubina autora hymnów religijnych, od 1714 r. pastora w kościele

Świętej Trójcy w Świdnicy; unikalny słownik twórców religijnych z terenu Śląska między XVI a XVIII w.; druk.

C. Seyffarth, Legnica 1908; 26 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary:

145×220 mm; Schlesische Kirchenliederdichter. Cena: 480 zł

85

 

85. LEGNICA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego,

edycja jubileuszowa z okazji 600 – lecia istnienia placówki, zawiera 6 artykułów,

m. in. W. Gemolla o Utopii T. Morusa, dra Merlego o pokładach geologicznych

trzeciorzędu i czwartorzędu w Legnicy i okolicach; druk. C. Seyffarth, Legnica 1909;

86 str., st. bdb., okładka broszurowa, zażółcenia; wymiary: 145×215 mm; Festschrift

zum 600jährigen Jubiläum des Gymnasiums zu Liegnitz (…). Cena: 150 zł

86. LEGNICA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego,

zawiera IV cz. zredagowanego przez dra H. Maua katalogu pozycji o tematyce

prawnej znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk. O. Heinze, Legnica 1911;

34 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, nieznaczne

zażółcenia; wymiary: 145×220 mm; Katalog der mit der Lehrerbibliothek des Königlichen

Gymnasiums Johanneum vereinigten Bibliotheca Rudolfina. Cena: 120 zł

87. LEGNICA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera V cz. zredagowanego

przez dra H. Maua katalogu pozycji o tematyce teologicznej znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk.

O. Heinze, Legnica 1913; 48 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, delikatne zabrudzenia;

wymiary: 145×220 mm; Katalog der mit der Lehrerbibliothek des Königlichen Gymnasiums Johanneum vereinigten

Bibliotheca Rudolfina. Cena: 120 zł

88. LEGNICA, OSTRÓW WLKP., PLESZEW. Sprawozdanie roczne (powołanego w 1772 r.) Miejskiego

Gimnazjum Ewangelickiego, zawiera zredagowany przez dra A. H. Krafferta, spis uczniów placówki za lata

1772-1872; wymienia blisko tysiąc nazwisk, w tym z Wielkopolski, m. in. Ostrowa Wlkp. i Pleszewa oraz

śląskiej arystokracji; przy abiturientach w większości podano dane dotyczące ich późniejszej kariery: dalszego

wykształcenia, miejsca pracy itd. Niezwykle cenne źródło dla dziejów inteligencji śląskiej (Verzeichniss

der Abiturienten…); druk. H. Krumbhaar, Legnica 1873; 44 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, zabrudzenia na krawędziach str. tyt., zażółcenia; wymiary: 205×260 mm; Staedtisches Evangelisches

Gymnasium zu Liegnitz. Cena: 200 zł

89. LEGNICA. Suplement do sprawozdania rocznego Miejskiej Szkoły Realnej, zawiera artykuł opierający się

na dzienniku oficera J. von Wrede omawiający przebieg działań batalionu grenadierów dowodzonych przez

gen. von Hallmana podczas wojny z Napoleonem w latach 1806-07, do zeszytu dołączone są 3 rozkładane karty

z mapkami Westfalii, Saksonii, płd. Brandenburgii, Meklemburgii oraz Pomorza (okolice Szczecina, Pasevalku,

Prenzlau) obrazującymi miejsca stacjonowania i walk omawianych oddziałów; druk. H. Krumbhaar, Legnica

1907; 56 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 150×225 mm;

Das Grenadierbataillon von Hallmann im Feldzuge des Jahres 1806. Cena: 150 zł

90. LEGNICA. Suplement do sprawozdania rocznego Miejskiej Wyższej Szkoły Realnej, zawiera artykuł dra

F. W. Frankenbacha, przedstawiający historię placówki, której początki sięgają 1769 r. W latach 1855-1867

funkcjonowała jako miejska szkoła dla dzieci, w latach 1867-1884 jako szkoła średnia, później jako Miejska Szkoła

Wyższa, a od 1892 r. jako Szkoła Realna, by w 1908 r. zostać Wyższą Szkoła Realną; artykuł ilustrowany jest

4 zdjęciami przedstawiającymi widoki budynków szkół w Legnicy; druk. H. Krumbhaar, Legnica 1911; 40 str.,

st. bdb., okładka miękka, zażółcenia, delikatne otarcia grzbietu; wymiary: 160×230 mm; Entwicklungsgeschichte

der städtischen Oberrealschule in Liegnitz. Cena: 170 zł

91. LUBAŃ. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra W. Schwarza, artykuł w j. łacińskim

J. G. Hayma omawiający kult Apollina w kulturze helleńskiej (De Apollinis origine…); druk. K. Scharf, Lubań

1841; 16 str., st. db., papier żeberkowy, okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. odręczne

notatki z epoki, zażółcenia, str. tyt. i pierwsza str. lekko podniszczona; wymiary: 165×210 mm; Vierzehnter

Bericht über das Gymnasium zu Lauban (…). Cena: 150 zł

92. LUBAŃ. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra W. Schwarza, mowę

93. LUBAŃ. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra W. Schwarza, artykuł dra Falcka omawiający

mowy Dynarcha, Aristogetona i Filoklesa (Voran steht eine Uebersetzung…); druk. K. Scharf, Lubań 1843; 36 str.,

st. bdb., papier żeberkowy, okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. odręczne notatki z epoki,

zażółcenia; wymiary: 175×205 mm; Sechszehnter Bericht über das Gymnasium zu Lauban (…). Cena: 120 zł

94. LUBAŃ, KOSTRZYN. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum i Szkoły Realnej, zawiera artykuł

dra M. Thamma, przedstawiający biografie margrabiów brandenburskich z dynastii Hohenzollernów począwszy

od Fryderyka I (1425-1440) po Jerzego Wilhelma (1619-1640); na uwagę zasługuje biogram Jana z Kostrzyna

(1513-1571); druk. C. Goldammer, Lubań 1889; 58 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

zażółcenia, grzbiet podniszczony; wymiary: 205×260 mm; Ergänzungen zu historischen Hülfsbuch (…). Cena: 160 zł

95. LUBAŃ. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera I cz. zredagowanego przez

prof. E. Landshoffa katalogu pozycji znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk. B. Wittig, Lubań 1911; 32 str.,

st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, w prawym dolnym rogu nieznaczne ślady

zalania; wymiary: 140×220 mm; Katalog der Lehrer – Bibliothek des Königlichen Gymnasiums zu Lauban. Cena: 120 zł

96. LUBAŃ. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego zawiera II cz. zredagowanego przez

prof. E. Landshoffa katalogu pozycji znajdujących się w bibliotece szkolnej; druk. B. Wittig, Lubań 1912; 63 str.,

st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, w dolnej krawędzi ślady zalania; wymiary:

140×220 mm; Katalog der Lehrer – Bibliothek des Königlichen Gymnasiums zu Lauban. Cena: 120 zł

inauguracyjną

wygłoszoną z okazji urodzin króla Prus Fryderyka Wilhelma IV (Voran steht eine Rede…); druk. K. Scharf, Lubań

1842; 24 str., st. bdb., papier żeberkowy, okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. odręczne

notatki z epoki, nieznaczne zażółcenia; wymiary: 165×200 mm; Funfzehnter Bericht über das Gymnasium zu Lauban

(…). Cena: 120 zł

97. MIĘDZYRZECZ. Królewska Szkoła Realna w Międzyrzeczu miała j. polski jako wykładowy, dlatego zeszyt

jest dwujęzyczny (j. niemiecki i j. polski); zawiera roczne sprawozdanie dyr. S. G. Kersta, znakomity artykuł

A. Gaebela omawiający historię Międzyrzecza od X do XVII w. – bogato udokumentowany, oparty o wiele

źródeł cytowanych w tekście i przypisach (Ueber die Gründung…); druk. W. Decker & Comp., Poznań 1840;

62 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, na str. tyt. odręczna notatka, delikatne

zabrudzenia; wymiary: 205×240 mm; Programm, womit zu der öffentlichen Prüfung (…). Cena: 200 zł

98. MIĘDZYRZECZ, SULĘCIN. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiej Szkoły Realnej dyr. prof.

H. Loewa, artykuł A. Sarga – bardzo dobre opracowanie na temat szkół w Polsce; we wprowadzeniu jest mowa

o roli szkół przyklasztornych, m. in. benedyktynów z Międzyrzecza i Tyńca we wczesnym średniowieczu.

Główny nacisk położony jest na historię szkolnictwa pijarów, jego zasady organizacyjne oraz metody

nauczania, zasięg terytorialny; bardzo wiele jest mówione o reformach S. Konarskiego. Artykuł powinien

zostać przetłumaczony na j. polski; niesłusznie pomijany przez historyków szkolnictwa w Polsce, chociażby z

racji cytowanych źródeł; artykuł sam w sobie jest dowodem na to, jakiej klasy fachowcy uczyli w gimnazjach

Wielkiego Księstwa Poznańskiego (Die Piaristenschulen im ehemaligen Polen und ihre Reform durch Konarski); druk.

A. Koserowski, Sulęcin 1864; 42+10 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia;

wymiary: 200×250 mm; Programm der Koeniglichen Realschule zu Meseritz (…). Cena: 200 zł

99. MIĘDZYRZECZ. Suplement do sprawozdania rocznego Królewskiej Szkoły Realnej, zawiera artykuł

A. Gaebela omawiający założenia nauczania poetyki w wyższych klasach szkoły; wyd. H. Sporleder, Sulechów,

Świebodzin, Międzyrzecz 1847; 80 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt.

nieakt. pieczęć własnościowa, zażółcenia; wymiary: 120×200 mm; Leitfaden der Poetik für obere Klassen höherer

Bildungs – Anstalten (…). Cena: 150 zł

100. OLEŚNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra Langego, artykuł w j. łacińskim

autorstwa dra Böhmera omawiający wybrane dzieła Seneki Młodszego (De Latinitate L. Annaei Senecae); druk.

A. Ludwig, Oleśnica 1840; 32 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. odręczne

notatki z epoki, zażółcenia, nieznaczne naderwania papieru dolnej krawędzi okładki; wymiary: 195×240 mm;

Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen Oelsnischen Gymnasiums (…). Cena: 160 zł

101. OLEŚNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra Langego, artykuł dotyczący historii

książęcego gimnazjum w Oleśnicy od szkół przykościelnych we wczesnym średniowieczu do jego powołania

przez Jana I Podiebradowicza (1553-1565); artykuł kończy historię gimnazjum na czasach Karola Fryderyka

(1617-1637), wymienia m. in. rektorów szkoły, zmiany organizacyjne, współpracujące drukarnie, etc., etc.

(Versuch einer Geschichte…); druk. A. Ludwig, Oleśnica 1841; 38 str., st. bdb., papier żeberkowy, okładka miękka,

grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. odręczne notatki z epoki, zażółcenia, brązowe plamki; wymiary:

190×245 mm; Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen Oelsnischen Gymnasiums (…). Cena: 200 zł

102. OLEŚNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra Langego, II cz. artykułu omawiającego

historię gimnazjum – tym razem od panowania księcia Sylwiusza I Nimroda (1647-1664), księżnej Elżbiety

Marii (1664-1673), a kończy się na śmierci Sylwiusza II Fryderyka (1673-1711) (Versuch einer Geschichte…); druk.

A. Ludwig, Oleśnica 1842; 42 str., st. bdb., papier żeberkowy, okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

na str. tyt. odręczne notatki z epoki, zażółcenia; wymiary: 185×220 mm; Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen

Oelsnischen Gymnasiums (…). Cena: 190 zł

103. OLEŚNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra Langego, I cz. artykułu w j. łacińskim

dra Langego omawiającego Iliadę Homera (Observationes criticae in Iliadis…); druk. A. Ludwig, Oleśnica 1843;

40 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. odręczne notatki z epoki, zażółcenia;

wymiary: 190×125 mm; Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen Oelsnischen Gymnasiums (…). Cena: 160 zł

104. OLEŚNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra Langego, II cz. artykułu w j. łacińskim

dra Langego omawiającego Iliadę Homera (Observationes criticae in Iliadis…); druk. A. Ludwig, Oleśnica 1844;

42 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. odręczne notatki z epoki, zażółcenia;

wymiary: 190×125 mm; Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen Oelsnischen Gymnasiums (…). Cena: 150 zł

105. OLEŚNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra Langego, artykuł A. F. Lindaua

omawiający poezję Horacego (Kritische Bemerkungen…); druk. A. Ludwig, Oleśnica 1845; 42 str., st. bdb., okładka

miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. odręczne notatki z epoki, zażółcenia; wymiary: 190×230 mm;

Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen Oelsnischen Gymnasiums (…). Cena: 150 zł

106. OLEŚNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra Langego, artykuł von Bredowa dotyczący

zagadnień z zakresu matematyki wyższej (Von den Perioden Kettenbrüche); druk. A. Ludwig, Oleśnica 1846; 44 str.,

st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. odręczne notatki z epoki, zażółcenia, ślady

zalania; wymiary: 190×225 mm; Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen Oelsnischen Gymnasiums (…). Cena: 140 zł

93 94 98

 

107. OLEŚNICA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Gimnazjum dyr. dra Langego, artykuł w j. łacińskim dra

Kämmerera omawiający tragedię Sofoklesa pt. Ajas (De Sophoclis Ajace…); druk. A. Ludwig, Oleśnica 1847;

48 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt. odręczne notatki z epoki, zażółcenia,

nieznaczne zagięcie prawego górnego rogu okładki; wymiary: 185×225 mm; Zu der öffentlichen Prüfung aller

Klassen Oelsnischen Gymnasiums (…). Cena: 140 zł

108. OLEŚNICA, SĄTOK, MIŁOCICE. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne

Gimnazjum dyr. dra Langego, artykuł M. Rehma kontynuujący historię

gimnazjum za czasów kolejnego księcia, Chrystiana Ulryka (1697-1704);

omawia znaczenie fundacji: Joachima Wenzela hr. von Kospotha, zmarłego

w 1727 r. pana na Sątoku i Miłocicach k. Jelcza-Laskowic, generała kawalerii

wojsk polskich i elektora saksońskiego dla rozwoju gimnazjum w Oleśnicy.

Cytowane są w całości wszystkie akty dotyczące tej fundacji; artykuł

zawiera też wykaz książąt panujących na Oleśnicy, wszystkich rektorów

(późniejszych dyrektorów), ich zastępców, nauczycieli – w sumie kilkaset

nazwisk z datami życia. Niezwykle cenne źródło do historii szkolnictwa w

Oleśnicy (Fortsetzung des Leissnig’schen…); druk. A. Ludwig, Oleśnica 1860;

60 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na str. tyt.

odręczne notatki z epoki, zażółcenia, zabrudzenia na okładce; wymiary:

195×250 mm; Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen Oelsnischen Gymnasiums

(…). Cena: 250 zł

109. OŁAWA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Miejskiego, zawiera artykuł dra G. Schulza

omawiający historię Oławy za czasów piastowskich; początek opracowania sięga czasów Piotra Własta

i kościoła budowanego za zgodą opata Cypriana we wsi Oleva, dalej omawiane są: okoliczności przyznania

praw miejskich w 1234 r., relacje z książętami, podane są dane dotyczące mieszkańców, w tym Żydów, nazwiska

i daty sprawowania funkcji przez burmistrzów, wymienia przywileje książąt dla miasta, etc., etc. Artykuł

kończy się na roku śmierci ostatniego Piasta: Jerzego IV Wilhelma (1660-1675) – niezwykle cenne opracowanie

dotyczące historii miasta; druk. M. Neumann, Oława 1902; 80 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, zażółcenia; wymiary: 140×225 mm; Aus Ohlaus Vergangenheit. Cena: 200 zł

110. OŁAWA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera artykuł dra G. Schulza;

opis pozycji: patrz poz. 109; druk. A. Hoffmann, Oława 1910; 94 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, delikatne zażółcenia; wymiary: 145×225 mm; Aus Ohlaus Vergangenheit. Cena: 200 zł

111. OPOLE. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Opolu dyr. dra

A. Stinnera, artykuł H. Hablera, opisujący kształtowanie się miast niemieckich w średniowieczu (Übersichtliche

Darstellung…); druk. E. Raabe, Opole 1844; 42 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

zażółcenia, nieznaczne ślady wilgoci w dolnej krawędzi, zagięcia rogów, zabrudzenia okładki, na str. tyt.

odręczna notatka z epoki; wymiary: 215×255 mm; Jahresbericht des Königl. katholischen Gymnasiums zu Oppeln

(…). Cena: 180 zł

112. OPOLE. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego Katolickiego Gimnazjum dyr. dra A. Stinnera,

artykuł dra H. Wentzela o podróży Goethego na Śląsk w 1790 r. opisujący relacje z dygnitarzami śląskimi m.

in. von Hoymem – zarządcą prowincji, von Redenem – dyrektorem hut na Śląsku oraz miejscową arystokracją,

113. OPOLE, CZARNOWĄSY, ZAKRZÓW, GOSŁAWICE, KEMPA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne

Królewskiego Katolickiego Gimnazjum dyr. dra A. Stinnera, artykuł dra E. Wahnera omawiający historię

Opola w czasie wojny o sukcesję polską z lat 1733-1738 (Ein Beitrag zur Geschichte…), załączony plan dyslokacji

oddziałów wojskowych przy Drodze Cesarskiej (Kaiser Weg), rozlokowanych pomiędzy rzekami Mała Panew

a Odrą oraz miejscowościami: Czarnowąsy, Zakrzów, Gosławice oraz Kempa, w prawej części legenda,

w lewej opis pawilonu na wzgórzu; chromolit., wymiary: 370x260mm (Grund-Riss und…); druk. E. Raabe,

Opole 1870; 32 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, zabrudzenia okładki;

wymiary: 205×260 mm; Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen des Königlichen katholischen Gymnasiums zu Oppeln

114. OPOLE, ZIEMIĘCICE, PRZEDCHLEBIE, RYBNIK. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego

Katolickiego Gimnazjum dyr. dra A. Stinnera, niezwykle interesujący artykuł dra E. Wahnera omawiający

historię Kolegium Jezuickiego w Opolu; kapitalny jest przegląd źródeł, m. in. testamentu Felicjany ze

Żmigrodu z 1632 r. – pani na Ziemięcicach k. Gliwic, Przedchlebiu k. Gliwic i Golejowie (dziś dzielnica

Rybnika). Był to dokument sporządzony w j. polskim; po kasacji zakonu znalazł się w Archiwum Pojezuickim

w Pradze; dokument obciążył spadkobierców donacjami na rzecz szkoły; artykuł zawiera także opis realizacji

założeń programowych w czasie istnienia placówki, raporty statystyczne, wykaz nazwisk rektorów wraz ze

szczegółowymi datami sprawowania ich funkcji, sprawozdanie z działalności pozaszkolnej opolskich jezuitów.

Artykuł poświadcza głębokie związki opolszczyzny z polskością; warto zwrócić uwagę na to, że program

szkolny przewidywał naukę w j. polskim (Versuch einer Geschichte des Jesiuten – Collegiums…); druk. E. Raabe,

Opole 1875; 62 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, zabrudzenia okładki;

wymiary: 200×250 mm; Jahresbericht des Königl. katholischen Gymnasiums zu Oppeln (…). Cena: 250 zł

115. OPOLE. Suplement do sprawozdania rocznego wydanego dla Królewskiego Katolickiego Gimnazjum, zawiera

artykuł E. Roehra o nauczaniu astronomii, do suplementu dołączone są 3 rozkładane karty przedstawiające

mapę nieba (kolor) oraz rysunki wybranych konstelacji gwiazd (480×380 mm); druk. E. Raabe, Opole 1877;

24+6 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, lekko naderwany, delikatnie poszarpane

krawędzie zeszytu, na str. tyt. nieakt. pieczęć własnościowa, zażółcenia; wymiary: 205×270 mm; Beitrag zur

Förderung des Unterrichts in der Astrognosie und Astronomie auf Schulen. Cena: 180 zł

116. OPOLE, PIEKARY ŚLĄSKIE, TARNOWSKIE GÓRY. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego

Katolickiego Gimnazjum dyr. dra A. Stinnera, artykuł dra E. Wahnera, będący kontynuacją artykułu

dotyczącego historii Kolegium Jezuitów w Opolu, tym razem jako właścicieli parafii w Piekarach Śląskich,

w której znajdował się cudowny obraz Matki Boskiej, do którego pielgrzymowano, zwłaszcza po zarazie, jaka

wybuchła w Tarnowskich Górach w 1675 r. (Wie die Oppelner Jesuiten…); druk. E. Raabe, Opole 1878; 38 str.,

st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, zabrudzenia okładki; wymiary: 205×255

mm; Jahresbericht des Königl. katholischen Gymnasiums zu Oppeln (…). Cena: 220 zł

117. OPOLE, GOSŁAWICE. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Królewskiego Katolickiego Gimnazjum dyr. dra

A. Stinnera, esej dra V. Jonasa, który podaje 10 wycieczek z Opola do okolicznych miejscowości, m. in. Gosławic,

jako formę nauczania lokalnej geografii i historii (Induktive Heimatkunde als Grundlage…); druk. E. Raabe, Opole

1892; 56 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, zabrudzenia okładki, na str.

tyt. nieakt. pieczęć własnościowa; wymiary: 200×250 mm; Jahresbericht des Königl. katholischen Gymnasiums zu

Oppeln (…). Cena: 200 zł

118. OPOLE. Suplement do sprawozdania rocznego Królewskiego Katolickiego Gimnazjum, zawiera I cz.

zredagowanego przez J. Franzkego katalogu pozycji literatury klasycznej oraz filologicznej znajdujących się w

bibliotece szkolnej; druk. E. Raabe, Opole 1895; 52 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

zabrudzenia na str. tyt.; wymiary: 140×225 mm; Katalog der Lehrer-Bibliothek des Königl. Kath. Gymnasiums

zu Oppeln. Cena: 180 zł

119. OPOLE. Suplement do sprawozdania rocznego Miejskiej Szkoły Realnej, zawiera artykuł E. Jüngericha

opisujący nowy budynek szkolny oraz mowę inauguracyjną wygłoszoną przez dyr. dra K. Richtera; dołączone

jest 8 stron zawierających zdjęcia nowego budynku; druk. E. Raabe, Opole 1914; 20 str., st. bdb., okładka

broszurowa, zażółcenia, brzegi okładki lekko pozaginane; wymiary: 225×290 mm; Der Neubau der Städtischen

Realschule. Cena: 250 zł

108

m. in. hr. Sierstorpffem i hr. von Haugwitzem, cytowane są listy Goethego pisane ze Śląska; autor artykułu

wymienia także miejscowości, które pisarz odwiedził przy okazji, m. in. Kraków i Wieliczkę (Goethe in

Schlesien. 1790); druk. E. Raabe, Opole 1867; 50 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

zażółcenia, rdzawe plamki, zabrudzenia okładki; wymiary: 205×255 mm; Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen

des Königlichen katholischen Gymnasiums zu Oppeln (…). Cena: 200 zł

120. PACZKÓW. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Miejskiego Katolickiego Gimnazjum dyr. Rösnera, artykuł

w j. łacińskim dra Steina omawiający interpretacje religii greckiej przez judaizm (De Graecorum religione…); druk.

E. Hertwig, Paczków 1873; 26 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia, lekkie

naddarcie prawego dolnego rogu str. tyt.; wymiary: 195×255 mm; Jahres-Bericht über das Städtische Katholische

Gymnasium (…). Cena: 150 zł

121. PACZKÓW. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne Miejskiego Katolickiego Gimnazjum dyr. Rösnera, artykuł

dra Kopietza zawierający wykaz rejestrów dotyczących Paczkowa: pierwszy z 1254 r., 1291 r., 1225 r. (…) aż do

1699 r. – niezwykle cenny wykaz źródeł do historii Paczkowa – nikt ani wcześniej, ani później takiego rejestru nie

sporządził; dołączony jest imienny wykaz biskupów wrocławskich – właścicieli Paczkowa (Regesten der Stadt

Patschkau…); druk. E. Hertwig, Paczków 1875; 48 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem,

zażółcenia; wymiary: 200×250 mm; Jahres-Bericht über das Städtische Katholische Gymnasium (…). Cena: 220 zł

122. PACZKÓW. Suplement do sprawozdania rocznego Miejskiego Katolickiego Gimnazjum, zawiera artykuł dra

R. Küchnaua omawiający symbolikę chleba w wierzeniach niemieckiego ludu; druk. Hertwig, Paczków 1900;

44 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, delikatne zażółcenia prawej dolnej krawędzi

okładki; wymiary: 155×230 mm; Die Bedeutung des Backens und des Brotes im Dämonenglauben des deutschen Volkes.

Cena: 120 zł

123 130 132

 

127. WSCHOWA. Suplement do sprawozdania rocznego Królewskiego Gimnazjum Realnego, zawiera artykuł

R. Scholtzego omawiający zasady niemiecko-łacińskich translacji lektur szkolnych; druk. L. S. Pucher, Wschowa

1888; 20 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 200×250 mm; Vorlagen

zum Übersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische im Anschluss an die Lektüre. Cena: 120 zł

128. WSCHOWA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera artykuł O. Benera

omawiający bitwę pod Parmą, w której brał udział niemiecki cesarz Fryderyk II Hohenstauf; druk. L. S. Pucher,

Wschowa 1892; 16 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, na okładce zażółcenia, na str.

tyt. nieakt. pieczęć własnościowa; wymiary: 200×255 mm; Der Abfall und die Belagerung von Parma im Jahre 1247.

Cena: 150 zł

129. WSCHOWA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera mowę inauguracyjną

wygłoszoną przez dyr. T. Matschky’ego z okazji otwarcia nowego budynku gimnazjum oraz jego opis

sporządzony przez mistrza budowlanego P. Gerhardta; druk. L. S. Pucher, Wschowa 1898; 19 str., st. bdb.,

okładka miękka, grzbiet podklejony papierem, zażółcenia; wymiary: 205×255 mm; Beilage zum 45. Jahresbericht.

Cena: 140 zł

130. WSCHOWA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera artykuł dra

M. Eichnera omawiający historię szkoły: początkiem była miejska szkoła łacińska założona w 1404 r. W 1555 r.

założono szkołę dla ewangelików, później była szkoła powiatowa (1811-1853), którą w 1853 r. przekształcono

w Gimnazjum Klasyczne; zawiera wykazy imienne nauczycieli i abiturientów; zeszyt jest zilustrowany

dwoma zdjęciami budynku szkoły; druk. L. S. Pucher, Wschowa 1903; 74 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet

podklejony papierem, na str. tyt. nietakt. pieczęć własnościowa, zażółcenia; wymiary: 200×255 mm; Festschrift

zum 50 jährigen Bestehen der Anstalt. Cena: 200 zł

131. WSCHOWA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera artykuł dra

O. Dalechowa, opisujący miasta leżące nad Wartą, jak również znaczenie samej rzeki dla Prowincji Poznańskiej;

druk. L. S. Pucher, Wschowa 1910; 23 str., st. bdb., okładka miękka, zażółcenia; wymiary: 205×255 mm;

Die Warthe und die Warthestädte. Cena: 120 zł

132. ZIELONA GÓRA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Realnego, zawiera artykuł M. Klossa

omawiający etymologię nazwisk mieszkańców Zielonej Góry wraz z ich pochodzeniem; druk. von Löbner

& Co. Zielona Góra 1914; 12 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony papierem; wymiary: 205×255 mm;

Grünberger Familiennamen. Cena: 140 zł

123. RAWICZ. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera artykuł dra

H. Schmitza omawiający polsko – śląskie stosunki graniczne od podziału Polski przez Bolesława Krzywoustego;

następnie traktuje o rozmowach Kazimierza Wielkiego w 1335 r., komisji z 1551 r., terytoriach pogranicznych,

m. in. Miliczu, itd., itd., omawiana jest także rola Jana Kazimierza Sapiehy w sporach granicznych w okolicach

Rawicza w 1718 r.; dołączony jest tekst 8 dokumentów dotyczących tej problematyki; artykuł zawiera

3 ilustracje przedstawiające tablice graniczne; druk. R. J. Frank, Rawicz 1909; 40 str., st. bdb., okładka miękka,

grzbiet podklejony papierem; wymiary: 205×255 mm; Schlesisch-polnische Grenzfehden. Cena: 200 zł

124. WĄGROWIEC, WROCŁAW, ZGORZELEC, HENRYKÓW, NYSA. Zawiera m. in. sprawozdanie roczne

Gimnazjum Królewskiego dyr. dra J. Zenzesa, artykuł dra Hockenbecka opisującego na podstawie dokumentu

sporządzonego w 1562 r. przez J. Ewanna, notariusza z Kolonii koszty podróżowania po Śląsku między

Zgorzelcem, Henrykowem, Wrocławiem oraz Nysą; wymienia ile wydano na transport, koszty pobytu etc., etc.

(Kosten einer Reise…); druk. P. Schwarz, Wągrowiec 1893; 36 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, na okładce zabrudzenia i zażółcenia, ślady wilgoci; wymiary: 205×255 mm; XXI. Jahresbericht

des Königl. Gymnasiums in Wongrowitz (…). Cena: 150 zł

125. POZNAŃ-WSCHOWA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera

cz. I artykułu dra H. Moritza, poświęconego reformacji we Wschowie. Opracowanie zadziwia ilością

cytowanych źródeł, szczegółowym opisem przebiegu wydarzeń, których kulminacją był tumult; opisuje relację

władz miejskich z polskimi królami, m. in. Zygmuntem Augustem i Stefanem Batorym, etc., etc. Tekst zasługuje

na tłumaczenie na j. polski; druk. Merzbach, Poznań 1907; 40 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, zażółcenia; wymiary: 205×255 mm; Reformation und Gegenreformation in Fraustadt. Cena: 200 zł

126. POZNAŃ-WSCHOWA. Suplement do sprawozdania rocznego Gimnazjum Królewskiego, zawiera

cz. II artykułu dra H. Moritza, opisującego główne wydarzenia w XVII w., chociaż sięga aż po 1793 r., kiedy

Prusy zagarnęły Wschowę; druk. Merzbach, Poznań 1908; 44 str., st. bdb., okładka miękka, grzbiet podklejony

papierem, nieznaczne zażółcenia; wymiary: 205×255 mm; Reformation und Gegenreformation in Fraustadt.

Cena: 200 zł

Medale, plakiety

133

134

Rozmiar zdjęć w tej kategorii tożsamy jest z naturalnym rozmiarem eksponatu.

Wyjątek to obiekty oznaczone gwiazdką – ich rozmiar został zmniejszony o 50%.

133. BISKUPÓW k. NYSY, WROCŁAW. Medal brązowy, sygnowany A&M, wybity w 1845 r., na cześć Johannesa

Rongego (1813-1887), jednego z głównych twórców i ideologów niemieckiego Kościoła Narodowego,

w 1840 r. wyświęconego na księdza we Wrocławiu; w 1844 r., J. Ronge przyłączył się ze swoimi zwolennikami

do założonej w Pile Katolickiej Wspólnoty w Chrystusie; po Wiośnie Ludów na emigracji w Londynie;

zm. w Wiedniu; Av. Popiersie i napis: JOHANNES RONGE GEBOREN ZU BISCHOFSWALDE ZU

16-ten OCTOBER 1813, Rv. Ołtarz, poniżej w 18 wierszach tekst religijny, średnica: 44 mm, st. II; [FuS 3989]

Cena: 450 zł

134. CIEPLICE ZDRÓJ. Medal brązowy autorstwa Brandta, wybity z okazji 50-lecia służby ur. w Cieplicach

pruskiego generała Heinricha Wilhelma von Horna (1762-1829); Av. Popiersie generała i otokowy napis: HEIN:

WILH: VON HORN, Rv. Napis: DAS KÖNIGL.PREUSS:7TE ARMEE CORPS SEINEM COMMANDIRENDEN

GENERAL ZU SEINER 50 JAEHRIGEN JUBEL FEIER 1828; średnica: 33 mm, st. III+; [FuS 3799] Cena: 350 zł

135. CIESZYN. Medal brązowy wybity na 1100-lecie Cieszyna, 1910; Av. Panorama miasta, powyżej herb

rozdzielający daty 810-1910, poniżej napis, Rv. Alegoria założenia miasta; średnica: 34 mm, st. I; Cena: 350 zł

136. CIESZYN. Medal srebrny autorstwa A. Abramsona, wybity z okazji pokoju w Cieszynie w 1779 r., kończącego

wojnę o sukcesję bawarską; Av. Portret króla pruskiego i napis: FRIDERICUS BORUSSORUM REX, Rv. Pallas

Atena z dzidą i formą z herbem Prus oraz napis: HANC INCRUENTA FRAXINUS PAC·GERM·TESCH·SILES·D.

XIII MAII MDCCLXXIX; średnica: 42 mm, waga: 28,5 g, st. III+; [FuS 4481] Cena: 1500 zł

135 136

 

137. CZĘSTOCHOWA. Medal brązowy autorstwa P. Witkowskiego wybity z okazji 500-lecia złożenia obrazu

w klasztorze na Jasnej Górze; Av. Obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej i napis otokowy: 300 LAT W JERUZALEM

500 W CAROGRODZIE 500 NA BEŁZKIM ZAMKU 500 NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE, Rv. Widok

klasztoru na Jasnej Górze i napis otokowy: NA PAMIATKĘ 500-EJ ROCZNICY ZŁOŻENIA OBRAZU MBC

w KOŚCIELE NA JASNEJ GÓRZE 1882; średnica: 60 mm, st. II-; Cena: 390 zł

138. GLIWICE. Medal brązowy autorstwa von Loosa, wybity dla Górnośląskiego Towarzystwa Budowy Ogrodów

w Gliwicach; Av. Popiersie dziewczyny, Rv. Wieniec dębowy z napisem: DER OBERSCHLES. GARTENBAU

VEREIN GLEIWITZ FÜR VERDIENSVOLLE LEISTUNGEN; średnica: 39 mm, st. II-; [FuS 5095] Cena: 500 zł

139. GLIWICE. Medal brązowy z uchem, wybity w 1913 r. z okazji obchodów 100-lecia kampanii z 1813 r.;

Av. Herb Gliwic z datą 1913 r., napis otokowy: JUBILAUMSGABE DER GLEIWITZER BÜRGERSCHAFT

ZUR VERSCHONERUNG DER STADT, Rv. Pomnik i napis otokowy: GLEIWITZER·KRIEGERDENKMAL

GOLD·GAB·ICH·FÜR·EISEN; średnica: 30 mm, st. II; Cena: 150 zł

145

140. GŁOGÓW. Medal brązowy, niedatowany (1888); Av. Portrety: Wilhelma II (1861-1888) i Fryderyka III (1888)

oraz otokowy napis: KAISER FRIEDRICH & KAISER WILHELM GRÜNDER DD REICHES, Rv. Budynek

szkoły wojennej w Głogowie i poziomy napis: KRIEGSCHULE GLOGAU; średnica: 28 mm, waga: 9,3 g, st. I;

[FuS 5098] Cena: 250 zł

141. GŁOGÓW. Medal srebrny z 1802 r. autorstwa F.W. von Loosa, wybity z okazji jubileuszu 50-lecia pracy

urzędniczej prezydenta Karla Ludwika von Cocceji; Av. Popiersie w uniformie, napis otokowy: KARL

LUDW·FRHR· V·COCCEJI K·OB·A·REGIER·PRAESID·ZU·GLOGAU, Rv. Napis w 13 rzędach; średnica:

36 mm, st. II; [FuS 3727] Cena: 570 zł

142. GŁOGÓW. Panorama miasta na jednostronnej plakiecie noworocznej według E. Lindnera i G. Grundmanna

(1892-1976) – ur. w Jeleniej Górze malarza i historyka sztuki, znanego m. in. ze stworzenia ponad 100 tajnych

schowków, w których przed wkroczeniem armii radzieckiej ukryto liczne dzieła sztuki; odlew wykonany

w Hucie Pauliny w Nowej Soli, z tyłu nazwiska autorów oraz sygnatura huty: GLOGAU. GLÜCK AUF 1930;

wymiary: 133×101 mm, st. II+; Cena: 750 zł

143. GÓRNY ŚLĄSK. Medal brązowy autorstwa von Loosa, wybity w 1819 r. na cześć prezesa Sądu Krajowego dla

Śląska i dyrektora Urzędu Górniczego we Wrocławiu, J. Steinbecka; Av. Popiersie i otokowy napis: STEINBECK

K.PR.O.L.G.PRÄS. SCHLES. O. BERG. A. DIR. D. R. ADL. O. RITT., Rv. W wieńcu laurowym napis: IHM

BLEIBT GEWEIHT DIE LIEBE VEREHRUNG UND DANKBARKEIT ALLER OBERSCHLESISCHEN BERG-U.

HÜTTEN-LEUTE 31 MARZ 1819; średnica: 63 mm; st. III; [FuS nie notuje] Cena: 850 zł

144. GÓRNY ŚLĄSK. Medalik jednostronny z przywieszką wybity z okazji III Powstania Śląskiego, napis: ŚLĄSK

NASZ. TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG 1921; średnica: 20 mm, stan II-, BARDZO RZADKI; Cena: 95 zł

145. JAGNIĄTKÓW. Medal brązowy wybity z okazji 25 rocznicy śmierci Gerharda Hauptmanna (1862-1946), niem.

pisarza, laureata nagrody Nobla; Av. Portret pisarza, Rv. katafalk z datami: 1862-1946, poniżej 1971; średnica:

90 mm, st. II; Cena: 250 zł

146. JAGNIĄTKÓW. Medal srebrny autorstwa W. Seidela wybity z okazji 25-lecia śmierci Gerharda Hauptmanna;

Av. Portret pisarza, Rv. Scena z Tkaczy; średnica: 40 mm, waga: 23 g, st. II+; Cena: 150 zł

137* 138

140

142* 144

141

139

 

147. JELENIA GÓRA. Plakieta brązowa A.D.A.C. z wygrawerowanym napisem upamiętniającym polowanie na

lisy w okolicach Jeleniej Góry 26. 04. 1931 r.; napis: M. F. C. Hirschberg u. Umg. Werbe – Fuchsjagd – 26. 4. 1931;

wymiary: 46×70 mm, st. II; Cena: 450 zł

148. KARPACZ, BIERUTOWICE, ŚCIĘGNY. Plakieta brązowa, wydana z okazji zawodów szybowcowych oraz

samochodowych i motorowych; napis: 26-27 Juli 1930 SEGELFLUG AUTO UND MOTORRAD-SPORTTAGE

KRUMMHÜBEL-BRÜCKENBERG-STEINSEIFFEN; wymiary: 82×62 mm, st. II; Cena: 1000 zł

147

148

149

 

149. KROSNO ODRZAŃSKIE. Medal z białej ceramiki, wydany z okazji zawodów lekkoatletycznych, odbytych

24-28 sierpnia 1929 r. w Krośnie Odrzańskim; średnica: 38 mm, st. II; Cena: 180 zł

150. KOŻUCHÓW. Widok na zamek. Plakieta jednostronna wykonana w Hucie Pauliny w Nowej Soli; napis:

FREYSTADT N. SCHLES. PAULINENHÜTTE NEUSALZ; GLÜCKAUF 1926; wymiary: 95×130 mm, st. I-;

Cena: 750 zł

150*

 

152. LEGNICA. Medal srebrny autorstwa M. Donnera wybity w 1735 r. z okazji ufundowania Akademii Cesarza

Józefa w Legnicy; Av. Popiersie Karola VI i napis otokowy: CAROLO · VI · ROM · IMP · HISP · HUNG · BOH

· REG., Rv. Silesia trzymająca w prawej ręce model budynku Akademii, a w lewej sokoła, za postumentem

z siedmiowierszowym napisem siedzi Saturn; napis otokowy: CRESCUNT · NOVA · MOENIA · MUSIS·;

średnica: 51,2 mm, waga: 52,5 g, st. II; RZADKO SPOTYKANY W TYM STANIE ZACHOWANIA; [FuS 4234]

Cena: 2650 zł

153. LEGNICA. Medal z brązowej ceramiki, wydany po 1918 r. przez legnicki oddział organizacji charytatywnej;

średnica: 48 mm, st. I; Cena: 150 zł

151. KRZYŻOWA. Medal brązowy z 1890

r. wybity z okazji 90-lecia urodzin

Helmuta von Moltke, feldmarszałka

pruskiego i niemieckiego; średnica:

50 mm, st. II; [FuS nie notuje]

Cena: 350 zł

151

152

154*

155* 156*

 

154. NOWA SÓL. Plakieta wydana z okazji Nowego Roku 1912 przez Hutę Żelaza i Zakład Emalierski W. von

Krausego; napis: GLÜCK AUF! EISENHÜTTEN-u. EMAILLIRWERK (W.v. KRAUSE) NEUSALZ a/O. 1912;

odlew żelazny brązowiony, wymiary: 108×60 mm, st. II-; Cena: 980 zł

155. NOWE MIASTECZKO. Panorama miasta na jednostronnej plakiecie autorstwa G. Grundmanna; odlew

wykonany w Hucie Pauliny w Nowej Soli; napis: GLÜCK AUF 1927. PAULINENHÜTTE NEUSALZ; wymiary:

130×99 mm, st. II-; Cena: 700 zł

156. OBORNIKI ŚLĄSKIE. Jednostronna plakieta mosiężna z okazji rajdu po Górach Kocich; panorama gór,

po bokach dwa koty, poniżej symbol A.D.A.C. z 4 przedstawieniami sanktuariów; napis: STERNFAHRT DES

A.D.A.C. NACH KURORT OBERNIGK AM 5. MAI 1929 KATZEN-GEBIRGE ORTSGRUPPE OBERNIGK IM

GAU IX; średnica: 67 mm, st. II+; Cena: 650 zł

157. OPOLE. Srebrzony krzyż kombatancki z Opola z lat 60. XIX w.; z przywieszką, wymiary: 35×35 mm, st. III;

BARDZO RZADKI; Cena: 250 zł

158. OTYŃ k. ZIELONEJ GÓRY. Jednostronna odznaka z przywieszką w kształcie gwiazdy, wybita z okazji

100-lecia Bractwa Kurkowego; napis: 1803-1903 · JUBILÄUM D. SCHÜTZENGILDE D. WARTENBERG · 13.14.

SEPT. 1903; średnica: 40 mm, st. III; Cena: 180 zł

159. RACIBÓRZ. Medal brązowy autorstwa von Loosa, wybity przez Towarzystwo Budowy Ogrodów w Raciborzu;

Av. Bogini płodności i napis: DES FLEISSES SEGEN DER ARBEIT LOHN, Rv. Wieniec laurowy z napisem:

DER GARTENBAU VEREIN ZU RATIBOR FÜR VERDIENSTVOLLE LEISTUNGEN; średnica: 43 mm, st. II;

[FuS 5128] Cena: 390 zł

160. SARBINOWO. Medal brązowy z przywieszką wybity w 150. rocznicę bitwy pod Sarbinowem w 1908 r.;

Av. Popiersie Fryderyka Wielkiego i napis: FRIEDRICH D. GROSSE, Rv. Napis: ZUR ERINNERUNG AN

DIE SCHLACHT BEI ZORNDORF 1758-1908; średnica: 30 mm, st. II; Cena: 180 zł

159

160

161

162*

 

161. STRZEGOM. Medal aluminiowy upamiętniający wydarzenia z Krwawej Niedzieli w Strzegomiu

26 października 1924 r., wybity z okazji zorganizowania procesów pokazowych na sprawcach wydarzeń;

Av. Popiersie Gustawa Müllera i napis otokowy: ZUR ERINNERUNG AN DEN BLUTSONNTAG IN STRIEGAU

26.10.1924, Rv. Napis wewnątrz: DER HAUPTANGEKLAGTE FÜHRER GUSTAW MÜLLER WURDE ZU

2 JAHREN GEFÄNGNIS VERURTEILT i napis otokowy: 25 VERUTREILTE-15 JAHRE 2 MONATE GEFÄNGNIS,

DENKT AN DAS SCHRECKENSURTEIL IN SCHWEIDNITZ; średnica: 39 mm, st. I-; Cena: 350 zł

162. SULECHÓW. Plakieta brązowa A.D.A.C. z 1930 r. z okazji pamiątkowego rajdu samochodowego na cześć von

Wentzla; napis: VON WENTZEL GEDAECHTINSFAHRT ZVELLICHAU 27 APRIL 1930.; stylizowany śląski

orzeł, po jego obu stronach herb miasta oraz zamek A.D.A.C, na odwrocie sygnatura wykonawcy A. Mosera

z Monachium; wymiary: 64×90 mm, st. II; Cena: 650 zł

163. SZKLARSKA PORĘBA. Jednostronna plakieta wybita z okacji Samochodowego Zlotu Gwieździstego z

metą w Szklarskiej Porębie; bożek Karkonosz trzymający w ręku auto; napis otokowy: STERNFAHRT ZUM

RIESENGEBIRGS – AUTOTURNIGER·SCHREIBERHAU 1928; kolorowa emalia na mosiądzu; średnica:

80 mm, st. II+; Cena: 650 zł

163*

164

 

164. SZPROTAWA. Medal posrebrzany z przywieszką Bractwa Kurkowego ze Szprotawy autorstwa E. Finkego

z Berlina, nadany za zajęcie III miejsca na zawodach strzeleckich 15 października 1922 r.; wygrawerowany

napis: Schluß-Schießen III. Preis 15.10.22. Sprottau; średnica: 37,05 mm, waga: 19,08 g, st. II; Cena: 220 zł

165. ŚLĄSK. Czteroramienny krzyż powstańców śląskich z uchem, na ramionach daty: 17.VIII.19; 3.V.21; 17.VIII.

20 oraz napis: ZA POW. ŚLĄSKIE, z tyłu miecz i wieniec laurowy; wymiary: 44,5×44,5 mm, st. II; Cena: 150 zł

166. ŚLĄSK. Medal brązowy z przywieszką i wstążką, wybity jako nagroda przez Dolnośląską Izbę Gospodarstwa

Wiejskiego; Av. Napis: 20 JAHRE · FÜR TREUE UND FLEISS, Rv. Orzeł i napis: LANDWIRTSCHAFTSKAMMER

NIEDERSCHLESIEN; waga: 20,8 g, średnica: 38 mm; st. III; Cena: 100 zł

167. ŚLĄSK. Posrebrzany medal brązowy, wybity w 1866 r. na cześć J. von Pannewitza z okazji 25-lecia sprawowania

funkcji prezydenta Śląskiego Towarzystwa Leśniczego; Av. Portret i otokowy napis: J.v.Pannewitz PRÄS. D.

SCHLES. FORSTVEREINS 1841-1866, Rv. Emblemat Towarzystwa oraz napis: Z.FEIER D.25 JÄHR.BESTEHENS

D.SCHLES.FORSTVEREINS 1866; średnica: 30,5 mm, st.II; [FuS 3943] Cena: 480 zł

166

167

 

168. ŚLĄSK. Talar wybity w 1709 r. w Szczecinie z okazji ugody w Altranstädt (1707) i związanego z nią tzw. recesu

egzekucyjnego (1709) przywracającego wolność religijną na Śląsku; Av. Portret króla Szwecji i napis otokowy,

Rv. Alegoria, poniżej napis informujący; średnica: 40 mm, waga: 28,5 g, st. III; Kop. 9952; Cena: 6000 zł

169. ŚWIERADÓW-ZDRÓJ. Jednostronna plakieta wybita z okazji zimowego rajdu samochodowego

i motocyklowego po Górach Izerskich; panorama miasta na tle gór, po bokach samochód i motocykl, poniżej:

symbol A.D.A.C. WINTERFAHRT BAD FLINSBERG 1929 ISERGEB.; wymiary: 90×60 mm, st. II+; Cena: 600 zł

168 169*

170*

171

 

170. WAŁBRZYCH. Jednostronna plakieta nagrodowa wałbrzyskiej firmy Niederschlesische Bergbau za wieloletnią

służbę; panorama Wałbrzycha i napis: Für langjährige treue Dienste. Niederschlesische Bergbau-A.-G.;

 

165 na odwrocie sygnatury wykonawcy; wymiary: 135×890 mm, st. II; Cena: 750 zł

171. WROCŁAW. Brązowy, złocony krzyż loży masońskiej, założonej w 1776 r. i podporządkowanej loży Zu Den

Drei Weltkugeln w Berlinie; Av. emalia biała i niebieska, w środku berło Hohenzollernów, Rv. napis: Fr. ZUM

0 ZEPTER IM 0 ZU BRESLAU GEST:D:10 DECAB:1776; wymiary: 44×44 mm; st. II; Cena: 1950 zł

172. WROCŁAW. Jednostronna plakieta przedstawiająca rzeźbę umieszczoną na ratuszu wrocławskim w 1490 r.;

napis: LUSTIGE FAHRT. SKULTUR AM RATHAUSE ZU BRESLAU V. J 1490; wymiary: 165×95 mm, st. II;

Cena: 700 zł

173. WROCŁAW. Klipa miedziana wybita w 1645 r. o wartości 3 halerzy; średnica: 30 mm, st. II-, brzegi nieregularne;

Cena: 900 zł

174. WROCŁAW. Klipa stalowa z przywieszką z wygrawerowanym napisem z okazji kolejnej rocznicy pożaru

kościoła Marii Magdaleny; Av. Płonący kościół, poniżej napis: Breslau, po bokach litery: H K, Rv. Okolicznościowy

napis; wymiary: 45×50 mm, st. II-; Cena: 100 zł

172*

173

174*

175* 176* 177*

179*

 

175. WROCŁAW. Medal brązowy autorstwa A. Schmidta z okazji 100-lecia fundacji dla wspomagania handlu

w 1874 r.; Av. Alegoria z dwoma postaciami na tle starożytnej świątyni, z poziomym napisem: INSTITUT FÜR

HILFSBED: HANDLUNGSDI…R, poniżej data 1774, Rv. Poziomy napis w wieńcu laurowym: ANDENKEN

DER 100 JAEHRIGEN STIFTUNGS – FEIER DES INSTITUTS FÜR HILFSBEDÜRFTIGE HANDLUNGSDIENER

ZU BRESLAU 1874; średnica: 42 mm, waga: 55 g, st. I/II, minimalne uderzenia na rancie; [FuS 4726] Cena: 300 zł

176. WROCŁAW. Medal brązowy autorstwa G. Loosa i J. Helda z 1834 r.; Av. Portret F. Schleiermachera

(1768-1834), duchownego ewangelickiego, propagatora reform kościoła protestanckiego, przebywającego do

1778 r. we Wrocławiu; w latach 1794-1802 pełnił funkcje kościelne w Gorzowie Wlkp. i Słupsku; Av. otokowy

napis: FRIEDR. D.E.SCHLEIERMACHER GEB.Z.BRESL.D.21 NOV.1768 GEST.Z.BERL.D.12 FEBR 1834, Rv.

Katafalk z cytatem biblijnym; średnica: 42 mm, waga: 35 g, st. II+; [FuS 4002] Cena: 200 zł

177. WROCŁAW. Medal brązowy autorstwa G. Loosa i K. Pfeuffera z okazji zjazdu lekarzy i przyrodników we

Wrocławiu w 1833 r.; Av. Poziomy napis: BRESLAU DEN WILLKOMMENEN GAESTEN oraz otokowy napis:

VERSAMMLUNG DER DEUTSCHEN NATURFORSCHER UND AERZTE IM SEPTEMBER 1833, Rv. Widok

ratusza we Wrocławiu, poniżej napis: RATHHAUS ZU BRESLAU; średnica: 44 mm, waga: 42 g, st. III, mała

wada rantu; [FuS 4611] Cena: 280 zł

178

 

178. WROCŁAW.

Medal brązowy autorstwa G. Loosa, wybity w 1898 r. z okazji wystawy Związku Balwierzy,

Fryzjerów i Perukarzy, Av. Germania i napis: XXV FACH-AUSTELLUNG · BRESLAU 25-26 Juli 1898, Rv. Uścisk

dłoni w wieńcu dębowym, otokowy napis: BUND DEUTSCHER BARBIER FRISEUR U. PERÜCKENMACHER

INNUGEN · INNUGSVERBAND.SEID.EINIG EINIG. EINIG; średnica: 34,7 mm; st. II; Cena: 550 zł

179. WROCŁAW. Medal cynkowy autorstwa J. G. Junkera z okazji śląskiej wystawy przemysłowej; Av. Pawilon

wystawowy i napis: INDUSTRIE=HALLE ZU BRESLAU, Rv. Wieniec dębowy i napis otokowy: ERINNERUNG

AN DIE SCHLESISCHE INDUSTRIE AUSSTELLUNG 1857; średnica: 46 mm, st. II; Cena: 190 zł

180. WROCŁAW. Medal srebrny autorstwa G. Loosa i E. Schillinga z 1846 r., wybity z okazji 150-lecia istnienia

Towarzystwa Dwunastu, Av. Alegoria na tle widoku miasta, w otoku nazwiska członków, Rv. Napis: WAS

FRÖHLICH ERDACHTEN DIE ALTEN. WIR HABENS IN EHREN GEHALTEN·BRESLAU oraz poziomy:

GESELLSCHAFT DER ZWÖLFER i daty powstania Towarzystwa; średnica: 43 mm, st. II+, mały feler rantu;

[FuS 4627] Cena: 750 zł

181. WROCŁAW. Medal srebrny autorstwa J. Buchheima przyznawany przez Senat wrocławski za dobre wyniki

w nauce; Av. Panorama miasta, poniżej herb i data 1673 oraz napis otokowy: ITA PUBLIC:SCHOLARUM

ACTUS SENAT.VRATISL:DECORABAT., Rv. Zegar słoneczny w alei, napis otokowy: NULLA HORA SINE

LINEA; średnica: 41 mm, waga: 21,8 g, st. II-; [F.u.S 3527] Cena: 1500 zł

181

182

180

 

182. WROCŁAW. Medal srebrny autorstwa J. Buchheima wybity z okazji hołdu złożonego przez Wrocław cesarzowi

Leopoldowi I w 1669 r.; Av. Portret Leopolda I i napis otokowy: HIUIS AT IMPERIO MAXIME BRESLA NITET.,

Rv. Herb i panorama Wrocławia, poniżej w ozdobnym kartuszu napis: VRATISLAVIA, napis otokowy: ORA

RECUSANT HIC DECOR EXTERNUS. NUMMUM MELI; średnica: 57,9 mm, waga: 61,2 g, st. III+; [FuS 4101]

Cena: 2850 zł

183. WROCŁAW. Medal srebrny autorstwa J. R. Engelharta wybity z okazji wybudowania nowych fortyfikacji

miejskich; Av.: Herb cesarski nad panoramą miasta i napis otokowy: FELIX SUB IOVA CAESAR SUB

CAESARAE BRESLA, Rv.: Tarcza herbowa Wrocławia, wokół niej napis: FIDELI OB SEQUIO., na obrzeżu

19 herbów rajców miejskich; średnica: 45,9 mm, waga: 22,8 g, st. III+, lekka korozja na rewersie; [FuS 4147].

Cena: 1950 zł

184. WROCŁAW. Medal srebrny autorstwa von Kittela, niesygnowany, wybity w 1741 r.; Av. Popiersie Fryderyka

II i otokowy napis: FRIDERICVS BORVSSORVM REX · SVPR · SILES · INF · DVX, Rv. Scena hołdu stanów

śląskich, powyżej półkolisty napis: IVSTO VICTORI·; poniżej napis: FIDES SILES · INF · VRATIS · D · XXXI ·

OCT · MDCCXLI; średnica: 32,3 mm, waga: 16,38 g, st. II-; [FuS 4251] Cena: 650 zł

185. WROCŁAW. Medal srebrny wybity w 1789 r. na cześć pruskiego generała Friedricha Bogislava Tauentziena

(1710-1791), uczestnika wojen śląskich, słynnego jako dowódca obrony Wrocławia przed wojskami austriackimi;

średnica: 31 mm, waga: 10,6 g, st. III; [FuS 4038] Cena: 250 zł

184 185

 

186. WROCŁAW. Medal srebrny z 1700 r. autorstwa J. Engelharda; Av. Panorama miasta, powyżej poziomy napis

hebrajski, poniżej chronogram zawarty w dwuwierszowym napisie: SEMPER DEFENSA BALLOET PACE,

Rv. Ołtarz z herbem Wrocławia w środku, na nim 2 serca, z boku rózgi liktorskie i flagi, powyżej napis z

chronogramem: AMBO CONCORDES, na samej górze napis hebrajski; średnica: 51 mm, waga: 30 g, st. III, na

Rv. nieznaczne ślady poprawienia liter; [FuS 4166] Cena: 1800 zł

187. WROCŁAW. Medal srebrny, wybity w 1710 r. z okazji urodzin arcyksięcia Leopolda; Av. Kołyska i napis:

MAGNAS FERTE DEO GRATES PRO PRINCIPE NATO. HILARITAS PUBLICA, Rv. laurowy i napis: AUSTRIA

CAE GENTIS SIT PROPAGATOR IN ORBE. VOTA PUBLICA VRATISLAVIA MDCCXVI D 2 AP; średnica:

28 mm, waga: 7,6 g, st. II; [FuS 4227] Cena: 650 zł

186

187

188* 189* 190*

188. WROCŁAW. Medal z białej ceramiki, wydany w 1926 r. z okazji 700-lecia kościoła św. Marii Magdaleny,

średnica: 46 mm; st. I; Cena: 160 zł

189. WROCŁAW. Medal z brązowej ceramiki ze złotym obrzeżem, wydany w 1926 r. z okazji 700-lecia kościoła

św. Marii Magdaleny; średnica: 50 mm; st. I; Cena: 160 zł

190. WROCŁAW. Medal z brązowej ceramiki, wydany w 1926 r. z okazji 700-lecia kościoła św. Marii Magdaleny;

średnica: 50 mm; st. I; Cena: 160 zł

191

195*

191. WROCŁAW. Plakieta brązowa Klubu Pływackiego Borussia z Wrocławia; Av. Neptun na delfinie, napis:

Schwimmclub Borussia Silesia Breslau, Rv. I PREIS JUGENDLAGENSTAFFEL 28/29. 3. 1925; wymiary:

62×38 mm, st. III+; Cena: 490 zł

192. WROCŁAW, ROGOWO k. SOBÓTKI. Medal brązowy posrebrzany wybity z okazji 100-lecia formowania

oddziałów ochotniczych armii majora Adolfa von Lützowa do walki z Napoleonem; Av. Popiersie majora von

Lützowa i otokowy napis: MAJOR v. LÜTZOW, Rv. Inicjały Fryderyka Wilhelma IV oraz daty: 1813-1913; owal,

wymiary: 34×40 mm, st. III; Cena: 380 zł

193. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI.

Medal brązowy z 1718 r. autorstwa

Ch. E. Müllera, wybity z okazji 50-lecia

pracy dla Habsburgów Johanna Freiherra

von Plencken (1635-1719), kanclerza

Cesarskiego Urzędu Śląskiego oraz

pierwszego kanclerza założonej w 1702 r.

Leopoldiny; Av. Portret i otokowy napis: I·

A·L·R·PLENCKEN·S·C·M·CONS·INT·ET·S

UPR·SIL·CUR·CANC·, Rv. Herb Plenckena

i napis w 9 wersach; średnica: 48,5 mm,

st.III; [FuS 3952, ale notuje tylko wybity w

srebrze] Cena: 950 zł

194. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI.

Medal srebrny z 1718 r. autorstwa

J. Kittela wybity z okazji 50-lecia pracy

dla Habsburgów Johanna Freiherra

von Plencken (1635-1719), kanclerza

Cesarskiego Urzędu Śląskiego oraz

pierwszego kanclerza założonej w 1702

r. Leopoldiny; Av. Portret i otokowy

napis: IO.ADR.L.B.A.PLENKEN.DYN.

IN.HEID.ET.HVN.S.CR.M.CONSINT.,

Rv. Siedemnastowierszowy napis; średnica:

49 mm, waga: 29,1 g, st. II-; Cena: 1700 zł

195. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI.

Plakieta brązowa wydana z okazji

50-lecia istnienia organizacji studenckiej

we Wrocławiu; herb związku w otoku

gałązek laurowych, powyżej daty:

1875-1925, poniżej napis: BRESLAU

24.5.26; wymiary: 89×59 mm, st. II;

Cena: 480 zł

196. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. Plakieta brązowa z 1912 r. dla Uwe Göltza, studenta Królewskiego

Uniwersytetu we Wrocławiu za zajęcie I miejsca w biegu na 400 m na Olimpiadzie Studenckiej w Gdańsku;

Av. otokowy napis: OLYMPIA-DANZIG NEUNZEHNHUNDERTZWOELF DEM-SIEGER DEUTSCHAKADEMISCHES,

Rv. Uwe Göltz I PREIS 400 m GESTIFTET VON DER KGL. UNIVERSITÄT BRESLAU,

wymiary: 74×109 mm, st. II; Cena: 1500 zł

197. UNIWERSYTET WROCŁAWSKI. Wielki medal brązowy autorstwa T. Gossena, wybity z okazji 100-lecia

Uniwersytetu Wrocławskiego, 1911; Av. Popiersie cesarza Wilhelma II zwrócone w lewo, napis: GUILELMUS II

IMP.REX MAGNUS·AB·INTEGRO·SAECLORUM·NASCITUR ORDO·TE · DUCE MCMXI; Rv. Postać kobiety

na jeleniu na tle budynku Uniwersytetu oraz napis: SCIENTIAM PROVEHO VERUM SITIO UNIVERSITAS

VRATISLAVIENSIS i sygnatura autora; średnica: 92,1 mm, st. I-; Cena: 1800 zł

196*

197*

198

199*

200*

198. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE. Medal brązowy autorstwa G. Loosa, wybity w 1858 r. na pamiątkę pożaru ratusza,

Av. Ratusz sprzed pożaru i napis: DAS RATHAUS ZU FRANKENSTEIN, GOTT HALF ERBAUT I. JAHRE 1661,

Rv. Ratusz po pożarze i napis: FRANKENSTEIN U. ZADEL DURCH FEURER ZERSTÖRT, GOTT HILF GEPR.

A. D. KUPFER D. BEDACHTUNG; średnica: 41 mm, waga: 31,6 g, lakierowany; st. II; BARDZO RZADKI!; [FuS

4693] Cena: 400 zł

199. ZIELONA GÓRA. Panorama miasta na jednostronnej plakiecie noworocznej według E. Lindnera

i G. Grundmanna; odlew wykonany w Hucie Pauliny w Nowej Soli; z tyłu sygnatury autorów,

napis: GLÜCKAUF 1929; wymiary: 130×100 mm, st. II+; Cena: 700 zł

200. ŻAGAŃ. Panorama miasta na jednostronnej plakiecie noworocznej według Grundmanna i K. Schaletzke; odlew

wykonany w Hucie Pauliny w Nowej Soli, z tyłu nazwiska autorów oraz sygnatura Huty, napis: GLÜCKAUF

1931 SAGAN; wymiary: 134×94 mm; st. II+; Cena: 750 zł

Plany i widoki

____ W R O C Ł AW ________________________________

201. WROCŁAW. Album w formie leporello, zawierający piękne chromolitografie, przedstawiające paradę grup

kostiumowych, odgrywających różne wydarzenia historyczne; w poszczególnych scenach m.in. magistrat

wrocławski otwierajacy paradę, alegora Vratislavii, krzyżacy z makietą zamku krzyżackiego, oddziały

Wielkiego Elektora, marynarze i statki hanzeatyckie, wojowie germańscy niosący pomnik Arminiusza Hermana,

mieszkańcy Nadrenii i Westfalii przedstawiający winobranie, oddziały średniowiecznych wojów z makietą

zamku, cesarz Barbarossa na makiecie zamku ciągniętej przez oddział wojów, monachijczycy w renesansowych

strojach, rycerze krzyżowi, makieta zamku w Wartburgu z landgrafem Hermanem z Turyngii, Saksończycy w

strojch rokokowych i słowiańska orkiestra z Saksonii, platforma symbolizująca przyjaźń miedzy Cesarstwem

Niemieckim i Austriackim, tyrolscy bębniarze, dragoni Fryderyka Wielkiego, sceny z wojen napoleońskich,

korpus Lutzowa, królowa Luiza, cykliści; rys. W. Werner, wyd. przez papiernika i drukarza C.T. Wiskotta,

Wrocław 1894 r.; do tego dołączony opis poszczególnych scen na 4 str.; po rozłożeniu leporello przedstawia

całą długość parady; chromolit., st. bdb., ostatnia ze str. osobno, okładka miękka, ślady wilgoci na okładce;

wymiary po złożeniu: 215×152 mm; wymiary po rozłożeniu: ok. 5 m; Achtes allgem deutsches Turnfest. Breslau

1894. Der Festzug in seinen Festwagen und Kostümgruppen. NIEZWYKŁA RZADKOŚĆ!!! Cena: 2500 zł

202. WROCŁAW. Dwa plany miasta: 1) Grundriss von Breslau, z zaznaczonym centrum, ryt. Listermann,

ok. 1830 r.; lit. cz.-b., st. bdb., w lewym i prawym rogu legenda, pod dolną ramka tytuł; wymiary mapy:

172×136 mm; 2) A plan of the city of Breslaw Capital of Silesia, anonim, ok. 1840 r.; miedz. cz.-b., st. bdb., delikatne

zażółcenie papieru, po prawej stronie legenda, w lewym dolnym rogu kartusz tytułowy; wymiary: 175×103 mm.

Cena: 195 zł

203. WROCŁAW. Fragment dzielnicy Niskie Łąki, sygnatura autora nieczytelna, ok. 1910 r.; akwarela kolor.,

st. bdb., passe-partout; wymiary: 145×200 mm; tytuł w dole, ołówkiem: Breslau – Der Inselgraben. Cena: 150 zł

204. WROCŁAW. Kondukt żałobny na Placu Nankera przy cmentarzu kościoła św. Macieja, wg rys. F.B. Wernera,

wyd. G.B. Probst, Augsburg, ok. 1760 r.; w dole fragment opisu: Regia domus cameralis, unacum ecclesia

S. Matthiae cruciferorum cum; / La casa del Tesoro Reale, colla Chiesa S. Mattia dell’ Ordine dei Canonici; miedz. z akwf.

kolor., st. bdb., w celu adaptacji do pokazów nocnych wnętrza okien wyklejone kolor. papierem, co tworzy

ciekawy efekt przy spojrzeniu pod światło – widok z serii Guckkastenblatt – przeznaczony do oglądania

w specjalnych skrzynkach optycznych (tzw. latarni magicznej), widok podklejony tekturką, brzegi podniszczone,

zabrudzenia, przycięty górny i dolny margines; wymiary: 413×272 mm; tytuł ucięty (pierwotny tytuł: La maison

du thresor royal, avec l’eglise s. Mathias a Breslau). Cena: 1450 zł

205. WROCŁAW. Kościół św. Marii Magdaleny, ryt. G.M. Kürz wg rys. C. Würbsa, wyd. G.G. Lange, Darmstadt,

ok. 1840 r.; stal. kolor., st. bdb.; wymiary: 138×115 mm; Die St. Maria-Magdalena-Kirche in Breslau. Cena: 140 zł

206. WROCŁAW. Most Królewski, ryt. J. Richter wg rys. C. Würbsa, wyd. G.G. Lange, Darmstadt, ok. 1840 r.; stal.

kolor., st. bdb., passe-partout; wymiary: 152×115 mm; Die Koenigsbrücke in Breslau. Cena: 150 zł

207. WROCŁAW. Pałac Biskupi; pochodzi z: Schlesische Schloesser, zebrał i wydał R. Weber, Drezno-Wrocław

1910 r., nie występuje u Dunckera; światłokopia cz.-b., st. bdb.; wymiary: 285×224 mm; Der Bischofshof zu

Breslau. Cena: 150 zł

208. WROCŁAW. Pałac Królewski, wówczas w posiadaniu króla pruskiego Wilhelma II; pochodzi z: Schlesische

Schloesser, zebrał i wydał R. Weber, Drezno-Wrocław 1910 r., nie występuje u Dunckera; światłokopia cz.-b.,

st. bdb.; wymiary: 287×226 mm; Das Königliche Schloss zu Breslau. Cena: 150 zł

209. WROCŁAW. Pałac królewski, a także ogrody i klasztory Kapucynów i Minorytów, anonim wg rys. F.B. Wernera,

wyd. G.B. Probst, Augsburg, ok. 1760 r.; w dole opis: Palatium regium, unacum Capucinorum et Minoritarum

conventu Vratislaviae; / Le Palais Royal, avec le Couvent des Capucins et celui des Freres Mineurs à Breslau; / Il Palazzo

reale, col Convento de’Cappuzini e quello dé Frati Minoriti di Breslavia; / Das Königl: Palatium, samt dem Capuciner

und Minoritten Closter zu Breslau; widok z serii Guckkastenblatt – przeznaczony do oglądania w specjalnych

skrzynkach optycznych (tzw. latarni magicznej); miedz. z akwf. kolor., st. bdb., na verso brzegi wzmocnione

dodatkową warstwą papieru; wymiary: 409×277 mm; tytuł w lustrzanym odbiciu: Le palais royal, a Breslau;

[Ikonografia Wrocławia 108, Wrocław na dawnej... 151]. Cena: 1600 zł

w prawym górnym rogu herb miasta, powyżej i poniżej ryciny tekst w j. niemieckim, nad górną ramką napis:

Appendix Andern Theils; wymiary: 157×74 mm; Breslaw; [Ikonografia Wrocławia 10] Cena: 350 zł

210. WROCŁAW. Panorama miasta, pochodzi z:

Cosmographia S. Münstera, Bazylea 1628 r., poniżej

tekst w j. niemieckim, nad górną ramką tekst: Von

Teutschlandt. Von der Stadtt Presslaw. Cap. Cccclxbj.;

drzew. kolor., st. bdb., passe-partout; wymiary

widoku: 174×127 mm; Bresslaw; [Ikonografia Wrocławia

9, Wrocław na dawnej... 2] Cena: 950 zł

211. WROCŁAW. Panorama miasta od strony południa,

anonim, na podstawie ryciny D. Meisnera z Thesaurus

philo-politicus, z tym, że w miejscu alegorii Fortuny

umieszczono odpowiedni fragment miasta, pochodzi

z dodatku do dzieła J.L. Gottfrieda: Inuentarium

Sueciae. Das its Gründliche und warhaffte Beschreibung

des Königreichs Schweden und dessen incorporierten

Provinzien. Und alle die Expsditionen, Eroberungen

und Victorien, so Königlische Majestät erlangt, wyd.

W. Hofmann, Frankfurt 1632 r.; akwf. cz.-b., st. bdb.,

212. WROCŁAW. Panoramiczny widok miasta, wg rys. F.B. Wernera, wyd. G.B. Probst, ok. 1760 r.; miedz. kolor.,

odbity z dwóch płyt, pod dolną ramką legenda, st. bdb., zabrudzenia marginesów, rama i szkło; wymiary:

1030×335 mm; tytuł na falującej wstędze: Breslau. BARDZO EFEKTOWNE! Cena: 5950 zł

213. WROCŁAW. Panoramiczny widok miasta od strony

południowej wraz z alegorią Fortuny, pochodzi z: Thesaurus

Philopoliticus D. Meissnera, wyd. E. Kieser, Frankfurt

n. Menem, 1623 r.; pod górną ramką tytuł, pod ryciną napis

w j. łacińskim: Invideas, precor, invideas: nam maxima Virtus Et Sors

invidiam maxima semper habet; u dołu w dwóch dwuwierszowych

kolumnach napis w j. niemieckim: Missgönn, mizgönn nur immer

fort, Die gröst Tugent (nach dem Sprichmort); / Auch das gröste Glück,

ohne ziel, Hat gmeinlich stets der Neider viel; w głębi, nad widokiem

miasta napis: Breslaw on Schlesien; miedz. cz.-b., st. bdb., rama

i szkło; wymiary: 149×103 mm; Virtute duce, comite fortuna;

[Von Stettin... 23] Cena: 480 zł

214. WROCŁAW. Pawilon Śląskiej Wystawy Przemysłowej

na pl. Wolności, otwartej 28 maja 1852 r., poniżej rzut

architektoniczno-budowlany z opisem oraz plan hali;

lit. Rudolph wg rys. C. Studta, pochodzi z: Zeitschrift

für Bauwesen, wyd. Ernst & Korn, Berlin 1852 r.; lit. cz.-b.,

st. bdb., lekko zażółcone brzegi; wymiary: 325×250 mm; Halle

für die schlesische Industrie-Ausstellung in Breslau im Jahre 1852.

Cena: 150 zł

215. WROCŁAW. Perspektywiczny plan miasta, oprac. F. Gross, 1578 r., pochodzi z: Civitates Orbis Terrarum,

tom IV, wyd. G. Braun i F. Hogenberg, Kolonia 1588 r.; w górnych narożnikach herby Czech i Wrocławia, w

dolnych – kartusze z legendą; na verso tekst w j. łacińskim: Wratislavia; miedz. kolor., st. bdb., zgięcie atlasowe,

passe-partout; wymiary: 492×363 mm; Wratislavia; [Von Stettin... 21, Imago Silesiae... 228, Śląsk w dawnej... 109,

ale na verso tekst w j. francuskim, por. Ikonografia Wrocławia 3] Cena: 1900 z

216. WROCŁAW. Perspektywiczny plan miasta, ryt. F. Valegio, wyd. Wenecja 1660 r.; nad dolną krawędzią

sygnatura ryt.; miedz. kolor., st. bdb., rama i szkło; wymiary: 140×95 mm; Wratislavia silesie metropolis ad Odra

et olaue Fluuiorum con fluentern sita est. Cena: 450 zł

217. WROCŁAW. Perspektywiczny plan miasta; ryt. J. Janssonius, pochodzi z: Commentariorum Rerum Germanicarum

Libri Tres, wyd. P. Bertius, Amsterdam 1616 r.; nad górną ramka napis: Comm. Reg. Germ. Liber III, na verso

tekst w j. łacińskim autorstwa Bertiusa; miedz. cz.-b., st. bdb., ślady kornika; wymiary: 235×180 mm; Breslo.

Cena: 380 zł

218. WROCŁAW. Perspektywiczny plan miasta autorstwa M. Seuttera, Augsburg, ok. 1740 r., drugi wariant

efektownego dzieła M. Seuttera (pierwszy wyd. ok. 1730 r., w drugim dorytowano tekst przywileju i tytuł

Geografa Cesarskiego), u dołu panorama miasta oraz dwie alegoryczne sceny; miedz. kolor. pow., st. bdb.,

zagięcia i naddarcia górnego marginesu, zażółcenia na marginesach; wymiary: 570×490 mm; Wratislavia

antiquissima et celeberrima…; / Breslau die uhralte…; / Breslaw; [Von Stettin... 30, Imago Silesiae... 251, Ikonografia

Wrocławia 37] Cena: 2950 zł

219. WROCŁAW. Perspektywiczny plan miasta wraz z opisem na stronie z dzieła J. Rauwa, wyd. 1597 r.; nad

tekstem napis: Von der Schlesien; drzew. kolor., st. bdb., karta po fachowej konserwacji; wymiary planu:

93×69 mm; Breslaw. Cena: 290 zł

217

218 219

 

220. WROCŁAW. Plan bitwy stoczonej 22 listopada 1757 r. pomiędzy wojskami austriackimi a pruskimi w wojnie

siedmioletniej; ryt. J.V. Schley wg rys. L.W.F. von Oebschelwitza, wyd. Hondt, 1758 r.; nad górną ramką tytuł,

pod dolną ramką opis, w prawym dolnym rogu legenda; miedz. cz.-b., st. bdb., przycięta dolna krawędź;

wymiary: 502×420 mm; Plan de la Bataille de Breslau, gagnee par l’ Armee Autrichienne, fous les Ordes de S.A.R.

Mr. le Duc Charles de Lorraine, fur celle de Prusse, commandee par S. A. Mr. le Prince de Bevern; le 22 Novembre 1757.

Cena: 590 zł

221. WROCŁAW. Plan miasta, anonim, ok. 1860 r.; stal. cz.-b., st. bdb., ślady złożeń, po obu stronach planu legenda,

pod dolną ramką podziałka, passe-partout; wymiary: 178×118 mm; Plan von Breslau. Cena: 95 zł

222. WROCŁAW. Plan miasta z mapą okolic, lit. Erhard wg rys. V.A. Malte-Bruna, wyd. J. Rouff et C., Paryż,

ok. 1880 r., pochodzi z: Allemagne Illustrèe; chromolit., st. bdb., passe-partout; wymiary: 359×260 mm; Breslau

et ses environs. Cena: 120 zł

223. WROCŁAW. Plan oblężenia Wrocławia (1806-1807); ryt. A. Tardieu, ok. 1815 r.; stal. cz.-b., st. bdb., passepartout;

złożenia atlasowe; wymiary: 466×370 mm; Plan du siége de Breslau. Cena: 490 zł

224. WROCŁAW. Plan oblężenia miasta przez wojska pruskie w 1757 r., ryt. C. Kilian, Augsburg 1760 r.; miedz.

kolor., st. bdb., z lewej strony i u dołu legenda, passe-partout; wymiary: 330×237 mm; Representation

de la vigoureuse Attaque chez le Siege de Breslau de 10 jusqu’ a 20 Dec. 1757. Cena: 490 zł

225. WROCŁAW. Plan oblężenia miasta przez wojska pruskie (8-20 grudnia 1757 r.), podczas wojny siedmioletniej;

wyd. Raspischen Buchhandlung, Norymberga, ok. 1760 r.; miedz. kolor., st. bdb., delikatne zażółcenia

marginesów; wymiary: 278×183 mm; tytuł nad górną ramką: Grundriss der Stadt Bresslau mit der Königl. Preuss.

Attaque von 8. bis zum 20 Dec. Ao. 1757. Cena: 390 zł

226. WROCŁAW. Południowa część Rynku z ratuszem, anonim wg rys. F.B. Wernera, G.B. Probst, Augsburg,

ok. 1760 r.; w dole opis: Fori coquini pars altera, Vratislaviae; / Vuë de la seconde partie de la place du marché

a Breslau; / Vista della seconda parte del Mercato, a Breslavia; / Prospect der zweyten Seite des Rings oder Marckt=Platz

zu Breslau; widok z serii Guckkastenblatt – przeznaczony do oglądania w specjalnych skrzynkach optycznych

(w tzw. latarni magicznej); miedz. z akwf. kolor., st. bdb., w górze w dwóch miejscach podklejony tekturką,

zagniecenia, drobne rdzawe plamki, podniszczone brzegi; wymiary: 407×276 mm; tytuł w lustrzanym odbiciu:

La seconde partie de la place du marché a Breslau; [por. Ikonografia Wrocławia 103, por. Wrocław na dawnej... 23, por.

Von Stettin... 39]. Cena: 1600 zł

227. WROCŁAW. Południowa i wschodnia część Rynku z ratuszem, ryt. G.G. Winckler, wg rys. F.B. Wernera, wyd.

G.B. Probst, Augsburg, ok. 1760 r.; w dole opis: Curiae antica pars, Vratislaviae; / Vuë de l’hôtel de Ville sur le devant,

à Breslau; / Vista del Pallazzo della Città sul davanti, à Breslavia; / Prospect des Rath=Hauss von vornen, zu Breslau;

widok z serii Guckkastenblatt – przeznaczony do oglądania w specjalnych skrzynkach optycznych (w tzw.

latarni magicznej); miedz. z akwf. kolor., st. bdb., widok podklejony tekturką; wymiary: 410×278 mm; tytuł

w lustrzanym odbiciu: Vuë de l’Hôtel de Ville sur le devant, à Breslau; [Ikonografia Wrocławia 102]. Cena: 1550 zł

228. WROCŁAW. Północna część Rynku (Targ Łakoci), ryt. W. Sander, pochodzi z: Topographische Chronik von

Breslau C.A. Menzla, Wrocław 1805 r.; pod tytułem legenda; wzorowane na wydawnictwie Prospectuum…

urbis Vratislaviae M. Engelbrechta, Augsburg 1736 r.; miedz. z akwf. kolor., st. bdb., delikatna żółtawa plamka

na dolnym marginesie, zagięcia papieru, na verso papier w kilku miejscach podklejony dla wzmocnienia,

passe-partout; wymiary ryciny: 289×138 mm; Prospect des vierten Theils vom Markt oder Ringe zu Breslau den

Naschmarkt hinauf gegen der Albrechts Gasse zu sehen Ano; [Ikonografia Wrocławia 251] Cena: 320 zł

229. WROCŁAW. Ratusz miejski, anonim, okres międzywojenny; wycięte w fornirze, na niebieskim tle; st. bdb.,

pod górną ramką przy prawej krawędzi litera „W”; wymiary: 240×300 mm; Breslau Rathaus. Cena: 80 zł

230. WROCŁAW. Ratusz miejski, anonim, pochodzi z: Borussia. Museum für preussische Vaterlandskunde, Drezno,

ok. 1840 r.; lit. kolor., st. bdb.; wymiary: 210×155 mm; Das Rathhaus zu Breslau. Cena: 160 zł

wyd. F. Chardon, Paryż, ok. 1840 r.; stal. kolor., st. bdb.; wymiary: 165×117 mm; Hôtel de ville de Breslau.

Cena: 160 zł

228 229 230

231 232

233

231. WROCŁAW. Ratusz miejski, pochodzi z: Meyer’s Universum,

wyd. Kunstanstalt der Bibliographischen Inststituts (1833-1860),

Hildburghausen 1863 r.; stal. kolor., st. bdb.; wymiary: 226×155 mm;

Rathhaus in Breslau; [Von Stettin... 66] Cena: 140 zł

232. WROCŁAW. Ratusz miejski, ryt. bracia Rouarque wg własnego projektu

ok. 1840 r.; publikow. też w: Das Riesengebirge und die Grafschaft Glatz H. Herlosssohna, wyd. C.A. Haendel, Lipsk

1849 r.; stal. kolor., st. bdb.; wymiary: 148×220 mm; Marktplatz zu Breslau; [Ikonografia Wrocławia 399, Von Stettin...

61] Cena: 130 zł

 

233. WROCŁAW. Ratusz miejski, ryt. W.C.

Wrankmore, wg rys. Koske, ok. 1880 r.; stal.

kolor., st. bdb., uzupełniony lewy górny oraz

prawy dolny narożnik; wymiary: 95×127 mm;

Das Rathhaus in Breslau. Cena: 160 zł

234. WROCŁAW. Ratusz miejski od południowego

wschodu, akwf. z cyklu Alt Breslau, wyk.

na zamówienie urzędu miejskiego; ryt. wg

własnego rys. H. Ulbrich, 1903 r.; sygnatura

autora na płycie; akwf. sepia, st. bdb., rdzawe

plamki na marginesach; wymiary: 755×515 mm;

Das Rathaus zu Breslau; [Ikonografia Wrocławia 567]

Cena: 1900 zł

235. WROCŁAW. Ratusz miejski od południowego wschodu, ryt. A.H. Payne

wg rys. A.L. Richtera, pochodzi z: Wanderungen durch das Riesengebirge

und die Grafschaft Glatz H. Herlossohna, wyd. G. Wigand, Lipsk,

236. WROCŁAW. Scena hołdu stanów śląskich Fryderykowi Wielkiemu w 1724 r.; ryt. R. Brendamour, wg obrazu

A. Menzla, ok. 1880 r.; drzew. szt. kolor., st. bdb.; wymiary: 149×109 mm; Friedrich der Große nimmt die Huldigung

der schlesischen Stände entgegen. Cena: 120 zł

237. WROCŁAW. Scena przedstawiająca niemieckiego cesarza wznoszącego toast w sali wrocławskiego ratusza;

anonim wg rys. E. Sturtevanta, pochodzi z: Illustrirte Zeitung, ok. 1880 r.; drzew. szt. kolor., podklejony arkuszem

papieru z epoki, st. bdb.; wymiary: 218×280 mm; Aus den breslauer Kaisertagen: Der dem deutschen Kaiserpaar am 5.

September in Rathhaussaal credenzte Ehrentrunk. Cena: 150 zł

podklejony arkuszem papieru z epoki, st. bdb.; wymiary: 227×373 mm; Der Besuch des russischen Kaiserpaars in

Breslau: die fahrt der Majestäten vom Oberschlesischen Bahnohof zum Landeshaus am 5. September. Cena: 180 zł

238. WROCŁAW. Scena wjazdu do miasta cara Mikołaja II i cesarza

Wilhelma II podczas wizyty cara w Rzeszy Niemieckiej, anonim wg rys.

238 A. Deussera, pochodzi z: Illustrirte Zeitung, 1896 r.; drzew. szt. kolor.,

239. WROCŁAW. Widok miasta z lotu ptaka, ryt. W. Reiche, pochodzi z: Illusrirte Allgemaeine Zeitung, ok. 1880 r.;

drzew. szt. kolor., st. bdb., niewielkie naddarcia krawędzi; wymiary: 253×187 mm; Breslau. Cena: 140 zł

240. WROCŁAW. Widok miasta od wschodu, anonim,

pochodzi z: Meyer’s Universum, wyd. Kunstanstalt der

Bibliographischen Inststituts, Hildburghausen (1833-1860);

stal. kolor., st. bdb, passe-partout.; wymiary: 156×107 mm;

Breslau; [Ikonografia Wrocławia 456] Cena: 160 zł

241. WROCŁAW. Widok miasta – pierwsze ikonograficzne

przedstawienie Wrocławia, pochodzi z: Liber Chronicarum

(Kronika Świata, tzw. Kronika Norymberska) H. Schedla, wyd.

A. Koberger, Norymberga 1493 r.; powyżej i na verso tekst

w j. niemieckim; drzew. kolor., st. bdb., w środkowej części

zażółcenie; wymiary: 525×233 mm; Bressla; [Imago Silesiae

225] Cena: 3200 zł

242. WROCŁAW. Widok miasta z wieży kościoła św. Elżbiety, ryt. Navellier i Marie wg rys. H. Clergeta, pochodzi

z: L’Allemagne Illustrée, V.A. Malte-Brun, Paryż, ok. 1880 r; drzew. szt. kolor., st. bdb., passe-partout; wymiary:

230×150 mm; Breslau – Vue prise de la tour Sainte-Élisabeth. Cena: 170 zł

243. WROCŁAW. Widok miasta z wieży kościoła św. Elżbiety, ryt. Navellier i Marie wg rys. H. Clergeta, pochodzi

z: L’Allemagne Illustrée, Paryż, ok. 1880 r.; drzew. szt. kolor., podklejony arkuszem papieru z epoki, st. bdb.;

wymiary: 140×110 mm; Breslau. – Vue prise de l’église Sainte-Élisabeth. Cena: 110 zł

244. WROCŁAW. Widok miasta z wieżą kościoła św. Marii Magdaleny w tle, ryt. Navellier i Marie

wg rys. H. Clergeta, pochodzi z: L’Allemagne Illustrée, Paryż, ok. 1880 r; drzew. szt. kolor., st. bdb., passepartout;

wymiary: 140×111 mm; Breslau. – Église Sainte-Marie-Madeleine. Cena: 120 zł

245. WROCŁAW. Widok na Bastion Sakwowy od strony rzeki, ryt. E. Höfer wg rys. C. Würbsa, druk i wydanie

G.G. Lange, Darmstadt, ok. 1840 r.; stal. kolor., st. bdb., passe-partout; wymiary: 191×140 mm; Die Sandvorstadt

in Breslau von der Ziegelbastion aus gesehen. Cena: 160 zł

246. WROCŁAW. Widok na Bramę Mikołajską, ryt. Mörsch, pochodzi z: Silesia. Museum für schlesische Vaterlandskunde

mit Inbegriff der Lausitz, wyd. C. Flemming, Głogów, ok. 1830 r.; lit. kolor., st. bdb., uzupełniony prawy

dolny narożnik, delikatne zabrudzenia marginesów; wymiary: 215×162 mm; Das Nikolai Thor zu Breslau.

BARDZO RZADKIE! Cena: 350 zł

247. WROCŁAW. Widok na gmach uniwersytetu, ryt. G. Pommer wg rys. T. Blätterbauera, wyd. C. Flemming,

Głogów, ok. 1860 r.; stal. kolor., st. bdb.; wymiary: 105×150 mm; Die Universität in Breslau. Cena: 170 zł

 

248. WROCŁAW. Widok na gmach uniwersytetu, ryt. J. Poppel wg rys. C. Würbsa, wyd. G.G. Lange, Darmstadt

ok. 1840 r.; stal. kolor., st. bdb., passe-partout; wymiary: 155×113 mm; Die Universitaet in Breslau. Cena: 150 zł

249. WROCŁAW. Widok na katedrę św. Jana, wg rys. F.B. Wernera, pochodzi z: Scenographia Urbium Silesiae, wyd.

oficyna Spadkobierców Homanna, Norymberga 1737-1752; miedz. kolor., st. bdb.; wymiary: 163×112 mm;

Prospect der insul S Johannis oder Doms vor Breslau. Cena: 350 zł

250. WROCŁAW. Widok na kościół św. Doroty i klasztor Franciszkanów, ryt. W. Snader, pochodzi z: Topographische

Chronik von Breslau, C.A. Menzel, Wrocław 1805 r.; wzorowane na wydawnictwie Prospectuum… Urbis

Vratislaviae M. Engelbrechta, Augsburg 1736 r.; poniżej legenda; miedz. kolor., st. bdb., ślady złożeń; wymiary:

300×178 mm; Prospect der Kirch u. Closters zu S. Dorothea auf der Schwidnitzischen Gasse der PP. Minoriten in Breslau.

Cena: 350 zł

251. WROCŁAW. Widok na kościół św. Elżbiety, ryt. E. Höfer wg rys. C. Würbsa, wyd. G.G. Lange, Darmstadt,

ok. 1840 r.; stal. kolor., st. bdb., zażółcenia na marginesach; wymiary: 150×115 mm; Die St. Elisabethkirche in

Breslau. Cena: 160 zł

252. WROCŁAW. Widok na kościół św. Marii Magdaleny, obecnie katedra diecezji kościoła polskokatolickiego,

ryt. wg rys. F.B. Wernera, wyd. G.B. Probst, Augsburg, ok. 1760 r.; w dole fragment opisu: Prospectus Ecclesiae

Evangelicae ad St. Mariae Magdalenae, Vratislaviae; / Veduta della Chiesa Luterana di Sta Maria Madalena, a Breslavia;

w celu adaptacji do pokazów nocnych wnętrza okien wyklejone kolor. papierem i materiałem, co tworzy

ciekawy efekt przy spojrzeniu pod światło – widok z serii Guckkastenblatt – przeznaczony do oglądania w

specjalnych skrzynkach optycznych (w tzw. latarni magicznej); miedz. z akwf. kolor., st. bdb., górna krawędź

(z tytułem) oraz dolna krawędź (z częścią opisu) przycięte, widok podklejony tekturką; wymiary: 386×268 mm.

Cena: 2000 zł

253. WROCŁAW. Widok na Most Piaskowy z dedykacją dla cesarza Fryderyka Wilhelma III, ryt. wg własnego

rys. F.W. Delkeskamp, tekst ryt. Sabatky, ok. 1840 r.; akwf. cz.-b., st. bdb., ślad zgięcia przechodzący przez

środek, delikatne zagniecenia, widok podklejony papierem; wymiary: 495×400 mm; Ansicht eines Theiles

von Breslau aufgenommen an der Sandbrücke. Seiner Majestaet Friedrich Wilhelm III König von Preuszen etc.etc.etc.

BARDZO RZADKIE! Cena: 2500 zł

254. WROCŁAW. Widok na pałac księcia Hatzfelda, anonim wg F.B. Wernera, wyd. G.B. Probst, Augsburg,

ok. 1760 r.; w dole opis: Adspectus palatii novi Principis de Hazfeld, Vratislaviae; / Veduta del Palazzo nuovo del Principe

di Hazfeld, a Breslavia; / Vuë du Palais nouveau du Prince de Hazfeld, a Breslau; / Prospect des Neuerbauten Fürste

Hatzfeldischen Palasts zu Breslau; widok z serii Guckkastenblatt – przeznaczony do oglądania w specjalnych

skrzynkach optycznych (tzw. latarni magicznej), miedz. z akwf. kolor., st. bdb., na verso brzegi wzmocnione

dodatkową warstwą papieru; wymiary: 415×280 mm; tytuł w lustrzanym odbiciu: Vuë du Palais nouveau du

Prince de Hazfeld, a Breslau. Cena: 1700 zł

255. WROCŁAW. Widok na pomnik wojenny autorstwa A. Langera, upamiętniający zwycięstwo nad Francuzami

w 1821 r., ryt. G. Rau; drzew. szt. kolor., st. bdb., passe-partout; wymiary: 141×230 mm; Das Kriegerdenkmal in

Breslau. Cena: 160 zł

256. WROCŁAW. Widok na Przedmieście Świdnickie, a także Sobótkę, koszary kirasjerów, kościół salwadorianów,

Bastion Sakwowy, 1824 r.; rys. cz.-b., st. bdb., passe-partout; wymiary: 395×280 mm; Schweidnitzer Vorstadt in

Breslau 1820 von der Teschenbastion gesechen. Cena: 3900 zł

257. WROCŁAW. Widok na salę do gry w belltafel, sygnatura ryt. L.W.A., wg rys. A. Eltznera, pochodzi z:

Die Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt, Lipsk 1869 r.; drzew. szt. kolor., podklejony arkuszem papieru z epoki,

st. bdb.; wymiary: 282×190 mm; In des Belltafel zu Breslau; [Ikonografia Wrocławia 494] Cena: 180 zł

258. WROCŁAW. Widok od strony Odry na katedrę na Ostrowie Tumskim; ryt. wg własnego rys. S. Laboschin,

w prawym dolnym rogu na płycie sygnatura autora, druk. L. Angerer, wyd. B. Richter, Wrocław 1909 r.; akwf.

cz.-b., st. bdb., podniszczona lewa krawędź, passe-partout; wymiary: 705×490 mm; Die Dominsel zu Breslau.

Cena: 2500 zł

259. WROCŁAW. Widok z lewego brzegu Odry na Ostrów Tumski, ryt. G.G. Winckler wg F.B. Webera,

wyd. G.B. Probst, Augsburg, ok. 1760 r.; w dole opis: Prospectus Ecclesiae cathedralis St. Iohannis, Ecclesiam versus St.

Crucis collegiatam, Vratislaviae; / Vuë de l’eglise Cathedrale de St. Jean, vis á vis l’Eglise Collegiale de la Ste Croix á Breslau;

/ Prospetto della Chiesa Cattedrale di S. Giovanni diripetto alla Chiesa Collegiale della Santa Croce a Breslavia; / Prospect

der Dom Kirche zu S. Iohan, gegen der Collegial Kirche zum Heil: Creuz, zu Breslau; widok z serii Guckkastenblatt –

przeznaczony do oglądania w specjalnych skrzynkach optycznych (w tzw. latarni magicznej); miedz. z akwf.

kolor., st. bdb., sztych po fachowej konserwacji, naprawione rozdarcia, uszkodzenia górnej krawędzi, rama

i szkło; wymiary: 410×283 mm; Vuë de l’Eglise Cathedrale de St. Iean á Breslau; [Ikonografia Wrocławia 10]

Cena: 1650 zł

260. WROCŁAW. Wschodnia część Rynku z ratuszem, anonim wg rys. F.B. Wernera, wyd. G.B. Probst, Augsburg,

ok. 1760 r.; w dole opis: Prospectus partis Fori, et Curiae antica pars, Vratislaviae; / Vuë de la Place du marché et de

l’Hôtel de Ville sur le devant à Breslau; / Vista della Piazza del Mercato, e della Curia sul davanti a Breslavia; / Prospect des

Grossen Ring oder Marckt seiten, vornen des Rath=Hauss und Grünen Röhre, zu Breslau; widok z serii Guckkastenblatt

– przeznaczony do oglądania w specjalnych skrzynkach optycznych (w tzw. latarni magicznej); miedz. z akwf.

kolor., st. bdb., passe-partout; wymiary: 405×277 mm; tytuł w lustrzanym odbiciu: Vuë de la place marché et de

l’Hôtel de Ville à Breslau; [Ikonografia Wrocławia 105, Von Stettin... 38] Cena: 1700 zł

261. WROCŁAW. Zestaw 24 rzutów architektonicznych katedry wrocławskiej z lat 1946-1952 oraz sprzed 1945 r.,

wg M. Bukowskiego, architekta wrocławskiego kierującego odbudową katedry po II wojnie światowej; zestaw

obejmuje rzuty, przekroje, schematy oraz widoki elewacji katedry sprzed wojny, po zniszczeniach wojennych

oraz po odbudowie; st. bdb., złożenia; różne wymiary: od 296×285 do 600×395 mm. Cena: 280 zł

260

261

262

262. WROCŁAW-KARŁOWICE. Widok na klasztor

franciszkański, zbudowany wg projektu L. Schneidra,

pochodzi z: Sammlung Kath. Kirchenbauten Kapellen und

Pfarrhaeuser, 1903 r.; druk cz.-b., st. bdb., w prawym dolnym

rogu rzut architektoniczny; wymiary: 210×337 mm; Kirche

des Franziskaner-Klosters in Carlowitz b. Breslau. Cena: 150 zł

263. WROCŁAW, ŚWIDNICA. Pomnik autorstwa

P. Brauera, przedstawiający Carla Gottlieba Suareza

(Svareza), urodzonego w Świdnicy wybitnego

niemieckiego prawnika i pruskiego ministra sprawiedliwości,

autora licznych rozpraw z zakresu prawa, współtwórcy

powszechnego prawa krajowego; anonim, pochodzi z: Illustrirte Zeitung, ok. 1880 r.; drzew. szt. kolor., podklejony arkuszem papieru z epoki, st. bdb.; wymiary: 132×232 mm; Das am 8. November enthüllte Svarez-Denkmal in Breslau.

Cena: 130 zł

 


Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.