Andrzej Pągowski w Galerii Grafiki i Plakatu

35 lat pracy twórczej. Ponad 1000 dzieł. Od 21 kwietnia do 9 maja w Galerii Grafiki i Plakatu możemy podziwiać prace niekwestionowanego króla polskiego plakatu Andrzeja Pągowskiego.

Urodzony w 1953 roku w Warszawie, ukończył Wydział Plakatu Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Plakaty zaczał projektować około 1977 roku, wcześniej zajmując się głównie rysunkiem satyrycznym. Jeśli chodzi o grafikę, Andrzej Pągowski jest wszechstronnie utalentowany – zajmował się grafiką komputerową, kampaniami reklamowymi, grafiką dla magazynu „Moda” i polskiej edycji „Playboya„. Jest także właścicielem agencji graficznych.

Największą sławę przyniosły Pągowskiemu plakaty: ten z 1979 roku promujący wystawienie „Szkoły żonMoliera na stałe wpisał się w historię polskiego plakatu, podobnie jak plakat „AntygonySofoklesa z 1981 roku; rok 1988 przyniósł artyście nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego; do największych osiągnieć należą niewątpliwie nagrody przyznane Pągowskiemu przez magazyn The Hollywood Reporter – cztery razy pierwsze miejsce, po raz pierwszy za plakat do musicalu „Hair” w 1981 roku, a także trzy razy miejsce trzecie, trzy wyróżnienia i jedno miejsce drugie.

Andrzej Pągowski jest prawdopodobnie najwybitniejszym polskim twórcą w dziedzinie plakatu, dlatego grzechem byłoby nie skorzystać z nadarzającej się okazji i nie udać się do Galerii Grafiki i Plakatu, by podziwać dzieła Mistrza.

Michał Jadczak

Więcej na: http://www.galeriagrafikiiplakatu.pl/
Strona Andrzeja Pągowskiego: http://www.pagowski.pl/


Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.