130 kilogramów Picassa – reedycja katalogu “Zervos”

Wszystko zaczęło się od  Christiana Zervosa, ekscentrycznego krytyka i wydawcy znanego w paryskich kręgach artystycznych, który w latach trzydziestych rozpoczął katalogowanie dzieł Pablo Picassa. Zadaniu temu poświęcił całe życie, a efekty robią ogromne wrażenie już w samych liczbach: ów niezwykły zbiór to ponad 16 000 prac hiszpańskiego mistrza, zamkniętych w 33 tomach pracy zatytułowanej Pablo Picasso par Christian Zervos”, którą zwykło nazywać się po prostu „Zervos”. Ostatnia pozycja tego wydania pojawiła się na rynku w 1978 roku i nic nie wskazywało na to, by miało się to kiedykolwiek zmienić.

Tutaj na scenę wkracza kolejna kluczowa postać – Staffan Ahrenberg, kolekcjoner, który postanowił wznowić monumentalne dzieło. „Zervos musi pozostać w druku” – twierdzi Ahrenberg. – „To Biblia sztuki Picassa, a jednocześnie bardzo użyteczne narzędzie. Nie istnieje żaden cyfrowy katalog, który spełniałby tę rolę. Każdy, kto interesuje się Picassem, potrzebuje >>Zervosa<< – kolekcjonerzy, marszandzi, bibliotekarze”.

Choć na pierwszy rzut oka cena nowego katalogu wydaje się zaporowa nawet dla wielu fascynatów genialnego kubisty, wynosi bowiem 20 000$, sam wydawca jest innego zdania: „Starą edycję niełatwo było znaleźć i kosztowała ogromne pieniądze. Nasza edycja jest relatywnie niedroga, jeśli zwrócisz uwagę na to, że składa się na nią 13 tomów ważących razem 130 kilo”.

W przeciwieństwie do oryginalnego wydania w języku francuskim, tym razem stworzono zarówno wersję angielskojęzyczną jak i francuskojęzyczną. Na prośbę Picasso Administration, organizacji posiadającej prawa autorskie do jego dzieł, dokonano także niewielkiej korekty, łącznie zaledwie 30 zmian; usunięto chociażby 7 prac, które przedtem omyłkowo uznano za autentyczne dzieła Picassa. Poza tym starano się dochować wierności pierwotnym zamysłom. Zdjęcia pozostały biało-czarne, zgodnie z zaleceniem samego artysty: Picasso twierdził, że udana czarno-biała reprodukcja oddaje więcej z oryginalnego dzieła niż kolorowa fotografia.

Na chwilę obecną wydrukowano 1200 kopii wersji angielskojęzycznej i 300 francuskojęzycznej „Zavrosa” . Za dystrybucję odpowiada Sotheby i Cahiers d’Art.

Jacek Wiaderny

źródło: www.artnews.com


Art&Business © 2015 All Rights Reserved

ARTNEWS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361811, NIP: 5272635175, REGON: 142508754, kapitał zakładowy: 2 180 739,50 zł, wpłacony w całości.